Che materia stai cercando?

Linguistica storica - Appunti

Appunti per il corso di introduzione alla Linguistica storica della professoressa Cotticelli. Gli argomenti trattati sono i seguenti: la linguistica storica, la figura di Saussure, ricostruire la preistoria delle lingue, la variabilità delle lingue, il contatto linguistico.

Esame di Linguistica storica docente Prof. P. Cotticelli

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

ATTO {''t ì

Yf t-{)(

Lt cJ.U"er,,

t,fTtC

ruCzLt c.,, ^

e- t

PPtr§Tl7T\ t,lTr

tnr(Ar t

€ Otu€)

èLo,rv-€ i-a*-rtì,ss,

[tan/cE ^ ^/ì,4

pE r

tOer\/tLF(eA {.>S{11ygXpr L//vtV

-

---chL-aaA-qunaro

\f<\& -.ui&a,-tqra#@__rt --+ --

-<t-ifu^-dea*e-

\

! &

lS2,Qru,&^, {-a-u.*fu_d_f}*_

Qtadit*-

ct Lp€pt_e_EW*

-e---a.g- _ _

@,c*Sf:esZ+=

al,te-

+ *=jit.zarvwt- -tza&-Aa$a*u**- -As

;€-nfeS at

p-

_

!er.L,JaO__*$€ca *^-L,a-r*a__ia*A

_6axxx._t_K)

-Cb"€.rxrtra---it-_

- -_ EÉitq"d+__

tfr L-.+-*LtNGutxILc4_tTa_ate4_@a*sfr

'7tntffit-U

fq€eLutu-lup*.01t,{g4/A/-gal-*t-e*aaup{ie-=ceÉ-_L

tnrrwr_

-1,§"rrtp:--aeL-&utuMa (

_ €--da*:9--e-gtttor,rn{s-e.{,rs:1}

i

i

lÙ3u ulaci

cÀN*-tL-CtA*-@k)rAÈe-a-,'

{xX-secpex@-eZ-;o,us-+ctra-v:t:-fura&:rra4e444qw-#L<a-/tAnlff L-t

u{/t

i-- aL42r.tuL(M-e--a&---aAe@-*8de,,*ESte*_t*€t!aLa-f_!_t__

lt e

àUJ§L- aaa%e-al

-hralrrp2@*tL- -e-

-uNà(w- prao--0afyou-

" ;

WTON uo

cotupnturT

tu

4**ff

g pzroTO*

t Trru tT.-Q--

LCo _fi*

tu_&ZeU YCé _ (

v*:Fa €,*6e

AOP_ÉJ

--a4l-! +___

É @

- - _

- wyta.

:-&el€aluf.r-é:lq€--tL!€-L4-tr-L-at-_gt+_e€Éa__-_ae€-__&

a-r1Qncp ssJ "@tr r:

,e- diErnu,t -

-ul--rs€o,"a-Je

j(crz _l_

Lcr?

34t:n@ -tluLn&r -yfib;afia. _

-.À4i{É:-4,*#*}-;

$@sil L

ryatopr*-r.J:§-t.4a*-cDra:(

ÉLawj4€ _

/.kss:var

g{tuvqn; ft?Z _

t(C*e.z-_caa.a.6s,.u.-*} 1

) ;

WT&,!vv.e'-j- {r:r,_a _

e{-- &33 <sLazz,cW"r*--li

=-aae§9.a*-& -cc^acpfio--*ii.eer"^a - -

-

':--&4A\ --ae-wai§=-reuc@a_a\s)4a@aya,4e

'12--re/etutn'iLe,uc+ rcz*.JJa-aetet;.@e--&)L\Lwuryun)

er',-z-.Q-

€era atb€-- I

I

i

t5"§

?

tr

"§*L":7§^r*r*O*i;fi-

L §Effs

Ì -r§-

(afk#tu:r\ 51

.. .tt",/) - Je/r,,

t",{Jx ; qL_

ua&

È-69i- _

@nattpo*

-/w/

We 'aado<.<ttrp"* f,r*

)

@*

btuta rtd _cn-u*€»tp*us t, gtngc*_

v:a &Q

_a/O:_ _ t

S*O

- -vZ_

_

-

;

- _

etOLt*iu?

cltt

I*UW.NLdT- --Èùnso suc@-ss(ur .,w€CLa,.

{>tddL_

a"yel

;U+P-- la

é,a/L/z -

- r..,'"){

-.1r. ,^dtffiR^ ^

lp T(p - de.,ufL t

Le

- Jesq,c-co_t&

-ozode-.'"*Qrr;poatQ- I

t __

- _

-,*w,,e:*

rttua-

4r*l ut(L*ùV,,r to,4a*§-c etan,,rz_*

N&.%E$P _

ae.94L--Jr?_,

&D-@*lLt-r_a&§.-lsCf{Deg-

ri*- 4-dZL@- ,{-xdLA-t$: _@Lst&.' __

_

)49-s''uguìp!

*fu-f&--4

ruNanu/\a,--

4%qt ee(/,a sflao,-de-Up-

0 .,€,,

-

- Upfudg4o,gr{p-

.r*.(J

.- :- *

;

_ r_:-:* a

-, -- *

{1"'. S

# l,t

-,*

' "**

1j-i ii:

Y \-,'

!\

C .r (

I \A b:

/

/

p-uPPA o.

--- i lLnr-Ct1€ te+ p-w^^-a--rfl4.

i--6 Gè--tuga,uOc MÉxìxn

;&

3t S:paatrl ad

,--+ -

c-.2r.*--J-qrlE--

OC -Èr

- -v/yrJ),-- -C§.azlaU4&

-

t\ _ _W Gd-A__À^qoAnp_E

+_

I _a_44I0

i-rg

: Mm

Frae*ent!€ .,

X

t-Q i

,):.w,

- . --*ri

-ot --

- --4*,{/aao-e4-,r-§ f.c.

lQ,

);AaOLA6-tep-7 ntu

€EA@-G o- dc,/!tz

d!§-

f\A.C L -seu&u'Cl--tQ -{-et7

- _

lt

L -à 6uE--

'-" MD;.ro-

JSru,qr(lQ

:UtU\ sTr<-c-c)--:à

sera-se--

-,!r\*4r*ui-[f-Lc:.z - -Lr^J

\- -fuso--*a-

qer

i riu-&-ul5Ttro

sa- Gibtu-§po

( rncl}utsogùr--a t -a

.{§" -g,.Sl,rCg

e -atiuù-€Teù:f6--

-

C*tlfi*'yL&É- e--- rA-A*-ulaazaz

cL&Lsi1Luemtr-

,rLa e

Lt N-G_uJsT|té-- ;t*.eu=a- fl,c€r-mr- .J

-{&l4r1-»r -

- 1Lp--,---d,L-liazg-t*

-= -t%fa4potLL-;-{-

-UtTQ,ti -€4dùfr;-e -ap-<}o&

&t

l- _*.L0Éwere,

ffu JtljrL--UW-<)a-

- d<i-QeTg-

--lL;-'v -(X)-ot^&(

tMrc,6ue-0ree

N6U€,

LI

@ (t+o,,Cu

€c-

lV-\\l xì\./- X

l

). C.C.

T; (//\

>: raI.r- 5

L/ùLJ-,- òÉ*(]F"(li(++tr

É) AA&

Ot@1,1 @rO

rwtftt

tP1^,ÒÌO t<*..JJ-

dt c4.ÈtOy1t,t t O

j voruy

PY .y,la-.oae@uaa.a-)

*tj_y

d O §,Ée-

{*az-c dÈt-4d ea,,,fi

t t,i0^"9{-O- Òti

77- _;6eu_?PQ:_Ge€Jl4Ay*-:_1Jg

r*r

'*T', -1H:

i rua-q)--

-b-epLw---{aÀe,tis2-fco,&\LM I

rtl ser)

-reor §Évto

b, -4 é{p-

rC

c.

- --rep

-L- r

c

rvi-r i$LégrJe&r--

=

-

f

l-+ nr3

(F-Se

tEi'E ì

G --ELtSOnrE

--ELISO

-l.rv -

-=tnvG

-

I

,l 6EgnaeU@-=XoftoaTtu8-u/418_

__-r_ è

I -j-

auALtc#.-t

t(ktzt§-wt

i ttLaN@&/-tuOrzt4,c-cX.-,

L-1

] &a;

rlrh

?^Agflnauc- /*É,€zra--v---§r*a-)-_--

- +qerru". {

grfi.e:-.:1-€-31.;,3.;:Yé.;§9.:!,EJ,+.t N-tÉtE- ,'

t g---aJ6tu€C--a--AÉte -

-|&CfrAl.(- a-0*

- fiirse

:ff, \f

ut lrl- tTifu*-Qru+.etr')--

--aeL- .;"e,-e i.,

l I

I I

tta--ruri^V\= .--

NQat@ C

--§ -ieao-^rter4 r-GALALQ-+fMu^z-

lfa&e Wu/$ttarue4,al_

r{t"(

a.afL eeq4p i

I

darro-nircC T

r LtN6urErtQ

IIvTAMENTO

IL

@ i ,o ,n.(t' oO,&ol(),tl i

l-a^^o ^^^i

1*ai ai

tAi/1-t-o

uOì nur-oq)

"

ut, QCpc'ì "tt {8 ,JeÉd*i$fu

I .. ##

r

i:&

t É

-'-

rr1; s

.-;', \b. {:'.' i ,;l

ùi.t -;::'i''('od=

, .€ -i>

; - ,,' j

tt('l

!i;;;',u+r'r

ù rd:. '

* 3

':l

I "t

.*r* *irti;f*L6

- -*-''.*:r|*+1,ìr

-dlr,1-. (}

j

I = i{ \_/

"q'.

r'!er''l,-:*,.,j .

.

(*l(uit

wre l-t

$ I

# @,'raF;,i,T*,,

,;)Èu' .r,.;r

,u i,'-ifl,i,,!?{

'r&L

iM

uTtgl V'T

4 tUviqf,t

GE lMvd

A,lfeZ,-Qyvg ',0-C-\

lu*{Q

r't

@Arl-(}

) ,{-,

i

i i" \-.":it.tÈ}

-

ìr

,."..

aC"É

-5 =s1(x"t,uu}é#rm.

*) xf/v,/t*t

ie.*p.,*c,*K,*o* r?,

fl«xt,.f i

, thr€e'

t€. is trwfl€'

pre

. +{of0s

,,* ;,J.,,ft,?t

I .9.1

L

, )'"sC«Os

'SCNUQ-E - 6€a-r\Afun"trc-t{E

r€,

*b '+ t<t

/

L lsw

g,{.tm.'-

o

u F,

\e. ,u i*

,n -+

,,

8 ,]

*J"'(n-- 7€'t',

es ?ahttul

'"'4

,

k N;"-P,hW TeJ'

r0- 1jt*§rrffi

tont€

étL'*Cr*o^e céernanvtcÉ48

rtr

4§p

*bn,*J* L'

.-l

*Qtu 4 I

yrrrru'

€- ,* ''

,*§n* Fw

,*S' fr ri'

,4-

. rea.

-+

r€ bfu<iQ{

bru*Lw:

x roJreler gat bro ,.

§h

e§' F7t.' (LTG

en *til-a "/reyy' a4

yvtu,tt) q-Lt-€U.Q

c'- fou4ticrr-e- /

ffi*et'$e a

e*

fiC

{( pf€Ue&

av urvcefeSgp

,Ptnzu^*y

U{W&Onr {r-,^-tO{g

(d e\

rOt t/fiC.t)f

aÉ$L J

éoa6To

t-Qfrt§z-

,**W,u.É;.t

/A STirU"t«t &

a-i ao'u,t

utui?' s

Fi

ffùm'usv:L;A, ì t

4{71{frtazt§)rt f&n4

2

ur-,

W

4§§ltwll./rà|@,NE g{ix€ssc

&Ay& L

**'

rad T{ùtÙ-"r

ra <-Oouau-1

A.cr?Nu t

frffiàà§lvfr iatzo

ge'rc,A tQ g {Éi*n'td'*1TrJ 1

{t t(

il lt

§€@f"1cJa

e§6É,$flv4 , € *AtS

trc}- uOC,lL,l

§r vaCAU

r{,0{l+z{4 @tit§ .

/-t

,a4,

rù€. prefi.

^iì^rÉ"

f cplo

rB'' r

q

t'U c&,'xQ

a

ftUatvun

N.+lt. >

"?;-"w V 'f1.4/r/\-U

a g,4a=(4!€

s\&4re- IEIB,HF

flur-C,' + ku l'a'

lLAàlO^lé ge*

toznt

§§f/yl fet E1

Dl ffo{.e\w o

a<(, r'

lw{-,yr.Ta

/,w{}

tT§\\ A+tttcCILbJQ

fit u

I cÙ/'14"n u

.0

l' t

&

,rw /ù,*grrQ- ao,u[EcuTtvt

I f*turt

àtArt trÉffid/ ruftc^ù,il

lygwq%.lìoy3Br, f".

I

l-Tgfi *.'. *)r

CfirvS$fvgruf§ 7 &l4e§tt*tt

porùdf"tnatts rl

"

>

t)

-

k l-o''v

Dl c{t *,*,7o-

L€ffi :

G}frj§nnarv& fuo <,rr§§tr,t*I"{,ri

tt) 1

trct:a.t {1.#."§7*u-'qJ4L§tv&

,r^.

,r,n)e6at*.o si^

éÀ*rt,si)

recc^o,^f...c

ì* e

-&p7a*='L

!g l'etsP'

* paa^;Q'

Vw-o'(n

t ,-ta-

ò""1C,','{,'u.'-x, 'ii '"i-i

7-- tUlwu

'

'rù gresfr

2a1 4

&§€tz?s.?l0tiltt

pxazxo'. jr,ttlgcSoro

-? 56*rs0 d.

f CO rprnq

o.QtzQ^ .

o ìÀ/

^;.éFA^,Fal

L

AÀ.04,r *1U' a{eb d' *§q{o$afei

,€

*l- p*..t4*' e'Aa».$c{l

,

^AuÀ/'J\efO rb

f*@ff*&gffife

**+ fg,q##ffie,ffirffi

ffiA{"Jf$tu.{ffitdffi o& trauf

Lt

{,or frcu.e; dz"q

d,eun

<p

L,:OP-FO6G|A twc

s'TuD(P S

a ai

JW L(WapgvZA

agljO

1ZpNfr, PUNA'LONI A,*,orfewn-

ulvL.

e

: ffit oé( N{

. catrs0t ars tE

urntANO

SlftLUPW €M.fi crruaA&0

i * Wfr a4"r4(

@.&eÀ&,OAlE RE§f(OrwÈ

t\rerA

fz€aOLfr

k o

cffieàOAlr

&/È CnU

»ruOUA LoÉELMtp/v(

GAe Lo/t!2

ilAlt^AT't

s#§ f4{gE

Wtl,E

foa4raTrtsvv

*' {lt }eCIN,

k ff48,§

wtLUPp) cp,tT€/Lt z€cfl T|PO=

&IF.ilwtL 9WHtffito

,w ouQ

LrrOUe

T/)A n"*/10«TO

LffitOUg ot{È t+WNo

!g tu-tA$fr;.<l!ov-,i

-o

tWuTA*,,. @a,t-@.a|'{A

'Cfgb{,OycA

/\t\

qffi nrvntffi(A M

Eafl11111xx47cauzz&wve

ffi s

w fv4,tpt

fvTO O

fueuL\ (^JvewrA{tLO FUrv?LOtwe Luel_trÈMl

De,(

{VWTALAE CI

Ct' tt wUsA

1,1 SfNnUÉ-A gr.e{Slo

A,qr§i

N-,1/"€

# /vAu

,i

oi t,

Lr

t(

t I

t1

#. t

64ylg6g4.1;,6 t

yQl,u uOGtfr

0O tua*@LocLa4

7t

§ere,"We,a*M

y-eruTo t4+

\r-^/ 4-FOIPOtCD CP{v§eGU6A,e€ àAU,A

\ÀLJTA s4/\D @-Nrvo storvrFr&Tcs

AtarugJ c44é

t

?rr»rfiJpA d,tstupgs\t

@MÙncfr

,l

G o

7/N*Q{v6 so{uo

nQzfro,rzM{Wo SYstt.ENh &ruffitC.t

rN eiutuLWÉfl

.-E uN Éft

*.8 tv€llfr

Wvotp@rcil

*. coruttiÈau€A/*

.* A/Lu-t4t^rutja §aÉlJiLUA.4

y

* +4,,n ptrtert0y?

'i{'}*: lwf€e€et+T€ U{€

gg1lQc,.€ //,1{0 tl1\flAi@

wTe »'t/L

ìlr ìh

r.al 01 Pqffrflnru**pu

,+UE

De/Li,r4&Owv, I

gig-*o#1*.*.{q*rffiffi#_^

J .j

!* pwA lk /t/'L

w*TtUt eS- Avuapa'rQ a

t\^,UTfi^^,,8/vT{ cf@:e<L)

t di

-e- ùL

M,fggt',Qr c,àqorto

Ai u,t'-o .P?ft-

c€ yarecied.*"*i

,v"od<Vloo*n ut

*{1 zt. di

WNS'€WA\IT{

UTAAa,ùVft tcETtTu?,ArwQ, akgO«o

un,.-Q

[x tq

cQr* W^fu //tfrd{rt@,@

I

v;ta| a,tf,rqt VUruzrO,-,e)

- uvM

6 W0ronrfrft{§

#Wgffiatfr

,l/ {ì, e *eg-w*u,w;

<-AJZ

fOruihnzO" *dO &ba,al,,u*Oi,tiu, &d,

rat f* na"rorrdOyY*ery

ua*e

tcO

rutfra€i-{.o t{ft1&e/\.1éA

&<zttt*ta*€il

urw ) 6La {

L/O a^

gOyt^O"u*ruovva-e*qFQ-

§lt4D1,ktetv21tTe- @rrt<€-An-g /)rwì

i

a

ra e-

l^4!.lÀ 4orO ,^rorrtObf,r@

rtu

YtTu {dvLe,hq

1l - t*

t&[

I 4n

CO# a e,cp._r

, ^

t -t{d)

{*u

ffi (frUtTrco

F(pS§((2/vE

Dr

>QTEGOèG 'n{n*

é Ol

rL(e o/{ztn,

(rulf,ixi r,wfitil)

,

A)«tttflfueOrue

pi

* t\rlfin(

NA:.ìIAA Q,4

s I

éL P{ 8€firtÉwrkq

N*ru{zA t/ 2

All( rtrugu,a*O ?rZOcEtP

{^ÀEeth@ AN/qtO6/4 &

deLt( 1

-a a*€-(}&

&te (ào,wlV&e-tor o

f* tN€!(4I!€M|C c{e,r,r,, ( ,,

lW dt'

@ MLrv4zt§rus

dt

I ot go^rz{n&p

OruaoO l

É<ÉEÉ- x A{reèuqrvze C*l€

»tGuert( $loLtrCrOrver*(

| (4p-4

I @ctontD.rtr)r^m frfforue*

toMt,

(*

I es, tN. /w,,ao1,s)

/o,&as,

L) 4/ -:

AuA=e

| ' r

+

. (g qa4A{a&-tùo-

uA L/.,1^/ aì

PRO{CIeUa o e.C(O

A rut &

{w*fl(fro(oq,dr*

kE(AeLùve

-# uù

Nhe

furGe ct<.

e. gS=

t .b

I t*on,,

ft,|t/?N- ErueéUlAa^,o

I

I a[,tc- ri trtrùi,

fft|". e/

(yrV afi:f,tstttuN VO,

l tlrtJttA

"s' rur.tO

=

I

! r,t"(r)

,L^O.4tv u,i§5 t

"\*O

tl A.

I PAOfrÉZQN*W

rv0nJ

l _--=!lÉlT+dqE&ffi L ee

frwfr{ffi|fr fpp4a6/^AncÒ

uu,ecuru-ru\/ro

ir' PÉCPe,gLOw4§ $ett- )-tn-

AilWe )

n4\ o,tnaa.e<

Corys4$u,e,u1so e

F** {{r<neuntv

,, 7L

*;a rsÙ*t}att'sl.tQ ,r*-

pilaeffLo ,if,t/Llrt)j

"

cDA/v &LQ.É,\

', à g>?S<fqzLA,"à

y*e/,lX- uQaa-,

L,/1^.§.

:ÒA.@ -) e4^-e.

frrura,, tq"nìftca.re

iWbfu,O ai

fgàWn'e rruwpor@.uzi dtfdere*rre re4^-a,

A/ eWe w-

do,v,o ag|a,vti.wct

) l-ffi{ fint#tfr€}rg

*$rer i

t

U

rcU[ylOwtc2 Jtruzco

€-

A'a4y(tUza,-o

lp-cnrvtd,O -Q- ì

i ry7

ffiilfr

Je{,{,(Wfr{.oGtA Nrnr*y*,*& i

{-

&,

,{

trl'Jt&*

c^L.

ri(§ilut{."r*ù muw*E-{OYTi.P /!,^c-ttùc.r-

,gd;+,-§.d6,. ;{,;+'nr,, ir*#j

u,af

-ruva€ -,:^:Urf

utv

A

UNA Q,(IAPé?L4{28

W *oco

n rUrfO D,4

FA rer

vrvo

tSCrùuZONfrLE c^C)tn

flUe €(EIAE NTr

fr WUCruO L

w,fiA*^Eortt AruALOO(A 0(L€&LO/v€i

0Ì4 I

ì

C

un/

QOrv nAtuASf.C L//\/C

uvn 64Y\CC

[T?-tJnula

i p&

PùAruO g,<.

unt ltErt43É-O

suBCPbt/vfrr,) A,4

fé)-

ì

lmco sCHkvZ.qCA/é-Le

rvtfl

trpl-p+c r

,i

I €N*4 ffiécOl

,N

ArJrtyN, lkL,o4{u,ErvrO

C uM

CCru856U urlfl I

OiWZettZmztl)l§,

vf,rfr N6(0e€;

trCefvtfr

6Le /

i tl L,A

t4 L,A

rlly

tfr FW?CoNe I

FWZc.Orug d#t',tcn

6,+t'tcrl

wI*NT(€NE

nrruu§

nrruus lvl,+NT(€NE

i i

i

{/v uyfr

§f rUuzrfrwe

§O@

Uffi,ptfr Beoo^ri

UOruheruifr

d

Cfr«t I

I

. .p4etrr

&

rutWc1f€

A,€Ju

'""\ i

o<N.t.datta I

f,tn* i

pl I

/zlLE64/v24

urv,4 Di,l7rwztOrve e-ar4

Qj§TASiLtA€

?ep- 0/ atC*l

rv€

L€ uru,4

utru\Ue ,+ffifrzttOÙu4ntO

TM(E / c4

lvo

vAtvZA =) lrcruru*c.Orw€

W4flgtru,4(.e PflE§ENJ,g l

4

o I

peurata)

NUN@-C Y,rC4P:TO

(stnqoLare

0.eL DAUI

p,acdo$tc':o --')

o ea

Lfr»O ruorvr,rtats',Cta<o

( s. A i

zhttet

p. p&r-

ffaae "-

s,nq.

tr, " =

iz A

s

t :

!'WO

$,*rt /v"

N. Ftur" ^(futt€t )


ACQUISTATO

1 volte

PAGINE

37

PESO

33.57 MB

AUTORE

nina128

PUBBLICATO

+1 anno fa


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in lettere
SSD:
Università: Verona - Univr
A.A.: 2012-2013

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nina128 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Linguistica storica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Verona - Univr o del prof Cotticelli Paola.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Corso di laurea in lettere

Riassunto esame Letteratura latina medievale, prof. De Prisco, libro consigliato La letteratura latina medievale. Una storia per generi di D'Angelo
Appunto
Riassunto esame Filologia Romanza, prof. Concina, libro consigliato Profilo delle letterature romanze medievali, Brugnolo, Capelli
Appunto
Riassunto esame Storia della lingua italiana, prof. Girardi, libro consigliato Breve storia della lingua italiana, Marazzini
Appunto
Riassunto esame Linguistica generale, prof. Graffi, libro consigliato Le lingue e il linguaggio, Graffi Scalise
Appunto