Che materia stai cercando?

Diritti umani

Questa dispensa si riferisce alle lezioni di Diritto Internazionale, tenute dalla Prof.ssa Giuliana Scotto nell'anno accademico 2008. Il corso, articolato in due sezioni, illustra nella prima parte i caratteri del diritto internazionale, con particolare attenzione all'esame della formazione e della natura delle norme... Vedi di più

Esame di Diritto internazionale docente Prof. G. Scotto

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

_il .

-l,lconrr r ..ofiil..aìúnvta-3 nt-v -e-

4'1,

.,sl;e

t^fî€RJ'/A?.aNA\E ::a

Dtp,r'îo Poî

ùs\

0NrlaÈQGA

\,t

hc/a(AQn?. a-l

òrQJ

t,Rosl

! dd

gtt^ut^gì

1tuu.U

tr,^^i.

No-3r-; (1,:{r\tu ,).-t

fo^ft e/to/^'tl be.st

s,h

0rrfaro3yi,^qlc

iì.^

corataUaît : sf"zuO

o, \^o^-ìJ,^t, l€NAo,^/l

(

c,o^l OccoA,x el,î

/.

gN /'l r

Co^/ArJ lrr

. E€L ùF-c

br

PruNaP,

4€Al6QAu

AI u,e6ro,na1t_

ú i/utv'

9,"tnE* î e.u\

ddJt No:to,,,.-

.1 :)- l{Lo

lo^^u^,o-

'-'- - - ' ' - - \ ' r "l

L\ r -

drlilS

; $"pA ol4t

lqÀ:^.,

î^rl-^

ad t'614í, +r.aidè' yt èv

dlr{ tl^

P,€

s?.+)-P

q-

*-bf* .a; ;..-dt,tt w*u

e,,-..

- ytraa.toL; fo,r

<,o6rr^1 dú

$,ar:e- .d"i,^Ik --p

"tlcpg0i @

{Rtdcr.pto

cp:nroìrprr< bì

l(Aer.3\ f2rffio^l€vo,6+îa

-r

",u.1.^rnùou3o_

jlu[ ddlu,aoay,tr

.qp{"c03 .ana.Lo{nìuoùt rr. r.,rtprurt

o!' g.t:,*n t doh /t

nnn:""t rotca<-

g.* A^ grz' sÉo'l

trg,tw! . tut|*'

dbl,l" ì'ttuuz3n

\ 'at1

\

ffr"'

\ coer.à !!!

u\

lru0e'b cîlrorrE

î. coiei.u rpr,^r; (

o{,, tcrv,vr-

o .;;o t

-'

$ p

u;a+l''l#É.Ho ,,a^vtèrooti^nso

d^,u,Éo

? , s,vr'

J0 l !^,o4yúA_

14- $.eb 91 a4,

orqxc ol^

prr,

S l-,re.L

e- ?^',,0,ul.sa.)o

dtl ----_5---É+-

:.s qu,ao

s dnuto

- i dn cv,Jttzlq, dol

*

o

,l

.a

: n r- ,t A

tùt

^.,,

.lJlìlJ -P Lpvll,//^t+-Oút '.1ulv ua

I

: ft^ ulfa *.or"att

t- '

Jt u

, -

drilr r.r',^'li

tlJ3r'^, *Í.*. ail*, iwt"se

/"*.

:

I qr-?.|,)

t\

lil ,a* @D^Èr.^,vat/É

***

* a'd-'b+<

aate y"a;fuac e\

I

1 'rr-A; fit

,t.tu pzt^

,

, 1ut

6r"-.Xc

".o

f

-6 416ì

s-r y1

Lonltuj rl;u"""^-

j .eOf e,t"^n^'to îra4-ì"

/s^'

,

------,,-

'1 r- oA L,tL'1

&Atu"N.4 br hrn. ta-;.

Q b,c.tyat

1 fznnb*

.i ot-

,-a^f E

olv-- po+ ^'<2a

1-:t

:

'Í i.. ps<èL@

au or** L^ca,4

ar.

| (,U

e+.^ua -

Ì la c.o'^rWe-:"utr,e

Q ) at..rt, o'{,

f.

s.5^ 4"n'tlxt

*t

/r,l0,.

1 "n-'ltnu'o

-ttlt ou,1::tN4t

&-

ur"'^' c'>'

d; rv€'-

a;

3 ,t

1-{ tv: coecrvs

)

t/a ru s/.t3

bituîo î€Àr,iRa4J4L€ G . Scoro

tN gcof;:ra

u#i:ù?^r.A--

F^

i

r \

tvs ao6€rv -,'-

S '- tl

)nt

i

'

a .

t./\

dAA d,4 dÈ^ A

Lr^ rx ./o

IrZ.4

P...,4<

^a^ 3;

u,,l

F* eaptuh

r\u-rw- \.^r-tlrr.a-

dt x,

úiUAa

,0 oLi^^*é

c1'; 6)tÌè/^E)

O.$u";1'

ìi€ftr

oRAr€

II h /a.r t l)rc;r/.-o

COs:n 71o!\/A € l!\€eúf,?,

N€.i,

-

@$ffiw.".! ^J

=) p*o

r,r€ L u lt n --, , t - n-

S "-c..:

,,ctoa, ,t, ..",|a'tto

wo,. e p,^4.

6o ..o,

ot,l ot^'u

p É^ T

4re

oot:.,^;i

lrtola È

9.

cora*t.u^bo ,Og.a,tt

c,lv( a

d,l^,.tto +

I

$.

;

{$Lì.# =

|lotb-'

t\ + t

T

ootalh

wo+t

-l g

^t

Pۓc- a@NtT?

LA R^/A

lN ìE u€

eto,ivl F

+

.i,t

oat",0: arr:^3s.'(t ,to

p 7 "o3'o."ol.

da, \t

o,Ui

u qy .tso,A^ bXl-a_

Coyrr"-

i_a J 6.

fo-ot uÀ:,t*r,ot

c,atAt ANn+()Nnue

N€, tNîìÚ -

rlior"q1, \rc,ÀÀ-<,

CAA\i tNtÉBtíA3.

Go

b\ u

f,l Og&.,(

..

" 4t1^ W\hqilPVlA ù(

€ .".

_f }o

4/1À^t-rr

1^í^

e) ù.1/.4 Pa6. d^ oùr"d,,l

{ Íl-r\ lol"t,ttfp (1

I |-tl 1 .É:ft.q

a',

brol'ro

6) esr

i ;fl 4.I9_ò=ìÈe4r_{i_t_9jtr

cl fl

t è!sl.r' \^)A'\-)

ù'pn

{* b) s*Lvn M.gr

a a^o;-^

au e N

rii,E i,",c;

I ^ow",k)

AQî. nador,{*o

tq an UUr,t"

* .16")

G"n* ,r,"6rs a^

oltil,t wr

Lur Ìr*\r0:l

l\l:er\t_É

o,{t b,

{

P:.nlA\d

I

w;y,v,^ V

,.uA

drinn{" Urra-o ov

o-{: p^ p/,.i,,-tep{ù&/lot

-l(

{ov ^< b;

tQS'n

e\d+*-!'"

trc^Jn c,il. 7;;

J^^r-* U^"-

p"^to.

v"ot7zr:

,o\F"ri lì daeÀ#a

o1r",ht AA\,4o3

->

' (arJo

o\úk+ drftr do3o";

udir

Prz.'lúut du

* p^, È

Spert''

*n* u.,^O

2a 'r^

Z;',*o ..

,- Cuh^,"

,V.e*i-

"l"ul

^J,t& pA

aXn; .\

, ú^:f-'

ìU 's-c-2n4,o4,\' g/

\., -/ 4

-\ otollt

No5:^^^

ú^^tt

Qa.rt'^.otr

]ì fnn,AtZ^

'-

È{J * .

;e,uu ot^

,t'^o)o

x g,.-^

r,^'6o(^t

;S / Va-^

?d b/o^

*" r lqlutw

ot^"

\ t

+.fr"lc\'

'ro,"

I i . I

^. ot^ Aaawrvoqt

o{tfJu.

(^. J

3t"'ag

?,

A-RE

'4

èJ9 !-=--_ /

llgoFî .Léw

,'.= a^..t^,'^a.-

+*

rúrq.

lsS ." I

o'a

{i[r* 'er'-t-

9+$

>,3 1-

i,È

:,

?4 $ rîl

v ro

da

;,l-^lrL

f dJn otu]rlr,. o!'o u."I"

-f t--_--1--

t d" ú;r,,ú'

vluLwt',^ u,

{r

^u

I t - ,la,^rroaao Jì,ogof^

_.g

T ,'TI

6 ì" kl

oln

" ft#q {t

ctr.uh p-s""ne quar.,,t'"

Ùa4\í1 ù€u'uc*x^o lìl

'z

(ce.

Co,rto-

dr{/. jar:

t

Ltr,,t.

tfogori I I

"bl

(

!'q ^ r / d< 4 r J " ! 'l 4 l

r \ o Ni v r \ r w( ùf if , -E(\

r

\+ ì'"''hz'u-at"'."-a

o4Í"2A:

./94

8 cor.l'Jerv+,o cn[l'l)a

r'.te w 6r,tpablo * YK**,a

útffîao coNVúNàoNt

1SA1 óUffîAO

cONVúNàoNt

41Aa Èr EÀt€dRA

EÀt€dRA I

(

c,rat

hau^o

cool^f,c.oi- d^';Uo ryl,a;tod" l$,ff***

cr!'t"

r^uU' dl nn*"

o{, )

{r.rrza,

"l,i

./1V CONIENàONE à,JI B]€d6IAî

sLiMS"

. oi"$%

d i;l

G u

. gl

Ol trti\4 p!^ ptiÉ+!,^\aD,

j;.:c1o,"l,aÉ ti {^

poOì

eD& /p,-^"r" ,O)

L

^Mfio

- p6ar@'4,'

/q6c p"ro.ìy'^'

a\rq'e

s'erî-ì\

Pg:r j'lt.,

t'

n'

,^fr,n

*J€oCaA.,t oU\rU

t

co R*(,<. *. a.c

t.]e

€c-è u)

(c-.1",

^Je

^^r

. :trur;rvdi^ll"tco€uú,i

t- -R

/{&lr cort,rer{*ot"E n,+

&JUA An

r*4:

J-o tu 7.t$!^t'

F;. "ff^

c,o

.llSo NdeWZtÒ AAr4^

îj ltt btuln $<1'uci^4

^€

pofi xun

0 Q!'6 e

tùt .^ú4^h/adD/ìdo+:

uo#e

ptyg^^y.tz- o- dÉ/14 d41/2ta-

a,st'.so

)

Lu&e-

ur'

P/a\/t -r -i

'...i

;r1r+

I

r ' -

l; . i i

*fyn+t!+?'t++-4 r

- -r

i rr

l l

_ rr L! 1r

_ L!

\-

---+

lr ,_

î\ î ! , \ À ! A r t i

'l al- - li r l lr ' i

r L l

11.

f rr

1f I lî-., I r rr

- r -

qtq4,uilt'-1,

r i or. .l

-ra---

*t r

I !r-] "l-l

l 1-- t

-

-l

;r t.5

irrrs cl\)

!e

nlt scofto

orvn

i L^s

l,,lrePdaz,

b,*oo gofas 6.

.L <.o,,.urlud^r.t è$,tt oto6e. or,^'nal,

duóîrj'a-

flÀ' fr-

.-.1c.,ùi

{.

."-o* ""tp"

,1," lla tL-'

natrao*ìw

Iup c!.'

ya-

{É.lL ,

"",.n .

dU. Ir

o rqccr,ifiro.rr t" lt,lus

*f

re,v.r,,r^

r\ ,

f ,

h]

\ t\ :ni(rf;Ja-

tt\" oh, QqF

s.'{r

oÀo\.r\r-

exr.tr-

g,r'

lùr,È .,

q[a

,,*^

.l^r

d,q- *thf# &,' bto

e' .

i"o- s ( t le

"*

\ r.

.\tMoa^-, c-6".

oap0^

r,o cr"

..7prriurìlo rztutr.ru .,tn\ OLi|lrLUc

. ,

s'^

w9r

u.{-'

u^e-' rgr-qg .

r!,e.

ú!e.

| t. r-

' ' *,1&

*íl, CoU,

Cd.b" rit.o.i+o

dù-o,r+o

?tudcrPo ,,r

òr SpeqRutq' sú,À4

lt bls?òs,ì.

(ùr'^. |'Eoe ae,r€a*t

-a )

,llreoò\o.^^r

*n1r cr-' ú4

lc t gt-r,oii h péqa

6oraa EdÀ f^111pL

&,àìo*t

bttì *, l"*. Ll s.-uaarrr, s€

I eRqsNZA

t:' J

I,r- *

tuirg#"

.. ,....î r ..'.*il^ .- .

l.^

e{<Fuúi oJll

:etoft0c

. **y^a-l

^

t{orpr.o. còuUa^! p\ù

^.1:-... ^rt^

-r,' -

-^--![. -r. qtt,ruo"lc .l

u .l

bpesa

mA I

LÉ€6iì\\ a^

g*xP'ea": .,.d+lv.:a,

gf., {oSì1eoiv... S

\\

o3\ o,a *

u^.!- c^,l.

t' tte4ot\

oló--t 'lù^ ^.o1|

{.or or

tlJillol6ut Í*àt, \Às cr\r. d.ìú,- $}},

lf, )r^!

É.senÈslsc^

r olut ro;nr,..+

I4e

..'-.:'=. ^Ap6oaf.o

ol!.lù{nor!,o can^É o{

.S0grAorld-rr. ,folr.

à L^{cltc -ur4*!6!s

:e..-ltoaao lofgónÀe !&-rj.c-t

-srl- -.1ùp-

,. .,- $a-lttl,co-

Jrrrrro3*^{r

--.--t -tLr.

l "- - .

,

!.

r ,\ ù0 sep/!/o.&\{/rt,

.\{,Àsrli.o /!q hC

cbSr

-t d^rl

' .

u*.,"* ( a^^n. ìwt

è Lvtu^tcl.o^-é,tL

f (,f4-v"'

,l"aayv^ta c1^ 44

iu** i)ù

I 1),lNr^e2r--.rtt.

{ "fì"È

i -

$-S-rffi

ú^/.v

I De

rrr- B.E

prî^Aatz

, cota'Hnz aG< t"qaét" dl a^',rr'.llo

RL lt ù'/ rì l'E r Èt

c)

aùù

^lÈLaqt

qu;

t{}4k \tkr- si u ta-

t' tutto

vl,.l-oto, ;

f*dfu

eLUe

,u-fto,6aY" dd*- ù^/r't

&o,t4^^+/.a

gSw";eu'rt6

P ìuluu,a

iq,ivr{\o útl, ot.ì,Gvt cl d.

"t

I

r qt

t>ÈQr+s,.^è Lt

dr*Cì d.^ l"hi^^^a>a,* ,rl

irrrr,tOli,tttv^

'{

"l'd",ùle'r\ùir

rrta,ty./,A- <aa

,ur*a- tu. úAcjli r,!,!^.ie-

efi trl

crA 0.Èn.1 c{tio,rì

ò', l€ bA -? oA.h ùfu,- etzkL' a,c<baÒ1:

^|.r- -t s^

q(ú'*o'i tl'<

/ ! ; t^aÉar.

f sa,tb}i&,!,Ùic"94

ìor^ó

qa^^k^,o,tÀA",!

q

c^ iS-

otiMus l*tur,,e

o{,i

^lt^\ 'd*o

, at.^olt& ttu"ù

t clFv&-r*,,c1.

SS

i "rú61.i.

q"r- s'Eslr

I u,.,' ot*o \^,

',toqlui5' î

,.+,y*^tt

\ ,o.^ c4llro .

f^4-9i q,Àtl

.lu^go* q,ff

,ìA I aF*qÀ( er^^.fr^

-r ^a,,lr^r.

ìuÀt^u-o th^ús3.

r(5dl

olÈi,,t"

oú Ul*Af Àllo

(E

N€ tr\ r.f

<óecd PnO

oQ>t Ìo Ae ì È. M€ cR-tJ\ 6lìla

g -I

l1o^,o I'otLta.3

srpg{icry. 6t JJ

\^.o,\))^q ."è-

o-

dllls îd,èt

u,\^A, rloJr,:àt^- ?u,qtÙ

( tè{ ì,"È >r

ttroug o^

n- l

qìr{d- tori

I

ri &eHsh

o\ri

hrhq, seu-<ì";can*q t4^t

tlArBq-f,i

^

g-{F,;t.tttf^. ot't*.*t^oll r a.h^L^r h4,{^ ó :A"F-

lor

. \

d.ÀÀ:!ròa-!, .Ak v.tll'r^.où,*4a

^r. -req

$ c,H$q^^o

lfivu- 11,\

c€S$^

,eds..

Qe^

ARlsrf{

Àgr/o

/

,:orc

c^!è

èl 6

' rj*t 0t- c,,!î;..L

Iui4ur

Itprl

tl

" 3.À

tn

rD ^q

ce4rv .-'bJ

o €q{ !

neùd#**4*u oony.<-

o.s

rp".*r.ro, ,\

iul>r,v.ofs".^nft- "

t1-.,-

.. ,\u.s.l

-

Zf/{tDre.llc lr{rro.nl.ae,qNnÉ ,. .-:.

@..Súo-n,O-

- --,.lrof.se-

:e6XtH...nb,ìutui,ttl6to"r"-lr ì".{l'r.Ur,:

d+i

ta z) *'

ouli t-0ilq oLit

* dJ'tq

qtt-

iuor.n'v,

. *.0i e"'6"*r \

' 0 G'.ie irincpac

r

o.et 6."i. da èt,,ì\t dú 0og,

nt- *À / .

" |

julull.o?ro \Àa& lr.roli-.rìú,,

.. Os sigcd

\ p,iLt-dr,

;:"-:ò--'l: bì

strtrl::o col49ìe€È

-s) =.è

r@rr4lilr r€LU€fGA

ìn

corùr,c €Q!L:

-tq, n.gnrpr

. Per{A\E ì

..+ dl^*

C0È\€ rr\r€RîiflAori*\E v\

ì où,o.!ì

''r'dì q'fLtL

.\troa.l^^t,a,l^

-i{,o$ I l'dUr- :

st

rr^co,,'

rro 0 t . -.

tfftr*r(lù;

da!- (,FrE

uaa

ctr.dlh' lll

è\

:.-.- .

-.tL -t1

,-.,\, .- r-..:t cel44[dl1^heed.4+0d4.4

n"t€ì\t?^6eaú *:

. ls drlr.u

{.go (ssùÈs

"i .- .

-ecffu'.,ru'taeúoa+--qab- -1

..

, i

' catJ5€ FlRtA r

d; /baÉútóÀ:

rìl

-'Sì\{ì$ q\ CFS!'

NE trf.uqal

ryr

îB' lrli.n:" "r"

i-

I

I

t

I

i

I +' /'{",'l

f.sirir,."-p."xr,,-. <i..r'm't*'

."sea^e.-o1^+.

&-

| {d+-


PAGINE

54

PESO

8.09 MB

AUTORE

Atreyu

PUBBLICATO

+1 anno fa


DESCRIZIONE APPUNTO

Questa dispensa si riferisce alle lezioni di Diritto Internazionale, tenute dalla Prof.ssa Giuliana Scotto nell'anno accademico 2008. Il corso, articolato in due sezioni, illustra nella prima parte i caratteri del diritto internazionale, con particolare attenzione all'esame della formazione e della natura delle norme internazionali, dei rapporti fra il diritto internazionale e il diritto interno, della soggettività degli individui, della responsabilità internazionale in caso di illecito, dell'uso della forza armata nei rapporti internazionali e dei meccanismi di soluzione delle controversie internazionali.
Nella seconda parte, si tratta la questione dello stato di eccezione alla luce del concetto di sovranità vigente.


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in pedagogia e scienze dell'educazione e della formazione
SSD:
A.A.: 2008-2009

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Scotto Giuliana.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Diritto internazionale

Corti regionali dei diritti umani
Dispensa