Che materia stai cercando?

Appunti respirazione aerobica, glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni Appunti scolastici Premium

Appunti chiari, precisi ed ordinati sulla respirazione aerobica, glicolisi, formazione dell'acetil-coA, ciclo di krebs, catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi. Esame di biologia superato con 30 e lode. Appunti basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Giangregorio.

Esame di Biologia animale e vegetale docente Prof. N. Giangregorio

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

o-

-_ ccoRMllc,po

*-F

+:' gJtÒr\,ér+

adR, .

t{L'r*3tutsî,\r) ieÉut

Gt-t

ln]"ro OOLTS

L'. I

-e,h

C r pv,ci')'

ùr-pi.+îft-). 'ir'l i\

)'

Ft ùC,+'{err..r(.Q.., I \ (pw-J,.t'rl

Dr

PB'XeSSr \

i'Jil ASSrrF,lCr.fE

Ccr:n:i."-ìjtmi AÈl?Ò8 E"

CJrg ANc\trÈ)BtCi+E, CI^ Crr,*t6;o-,7

o * rrgdi*{stt quo.ful tlyq-

*rnrrfftbú.!-

crn,q,to.bcfitn"

Vru-r ,taL

ùi u,lwerntC Te*q'ùTeftq)

ror^,rr!-,:{)-aùJ V,-$ng (\

dr"r-t-CIlir Ccx*r

\

Ù '

a) ù;È J,1;ru

u r:uto.ù^ffiirtr!

Ci>r,pr.tam'Ju ÉEft?lÒxit ulq

'Jq-

c.È"Sùrn,ri

J.Ò

ó gmilrrv'lcu Sn.rfc^FiCC. @

jjier"u

'Éùr È

" r,:&,;dq.

,Ucpcl'rnc!" trcVctr,: t

Ci-rCSou Ccup- !p-

, I

fu5fu,à*

(

n-r:5S-nr"r;,

Jr^" cnrcngr A[,F innt}cg+n.,i.e.cJ

NA,D+ -qr a

/ e

p.c+ti, r**,ù"",

,"rsnry.p*i-,r

ts cy^**.^"à.

,fib,r'r:u

-tcr

Dtr,r*u"rtf: (44trQ)

" -rl,-:-

d *

C|,% $\qD{-.i

É\TP

È"

uS."^-t,'.r-' .

$È{rrcrJu"ttr

-N t

)['*

- 2AF

,)P; Z +

L

u lr-r"

2f

C6i-l1iC6 t- --> t'.lnDrr,i

ZI.JAD p,n^w,:rto+ ItJÒ\)

i

TI rrdl"icL

bJÉìd T

Éfil:'{..t.}.tf'{, 1.:le:r

Li ^?rrt.O

pPer:li,rr'r,àlnù

Ti S$rCit'>

J--r P}l'.ar*0f't'cirtt, N

jg *d"ff,,r '.:i:u

rietl'ù*

ATp mntfiab:{,'#

rreppr't:;ttn'barro

.?-,, -e{\lsr6gkfi}

I ={{\ùFt. *?

-. $t

tr; lipet^t

'.f';u*uTi ;

i:}ernlr:rùr- i'Cf$.J+eJ')ru i

Pe)'" PtF(C,l"e' "

u "Lm1-1

( t)

li ;,tJ

i'rrn pg5

p-"-CLtIu .:Lu'úrtnifQ,

ih"rnr"^i^:=.1 RrqL*=--.)

cùttu:,

J^

rr;hc o?

J*

;rckrc" xiC.r,rliory, r.rn,

È)F:ùît^Àr (-crcrq -.;

j["C,ul'

'ù q0ui,otir:

.i.L;,,q,ei

vt trùscpic'Seqn: U

ì{'i.[.]-iL' Ja:l-

-e- íoW.

uq'

' '.

l;r'.d)

\ prir:rri, U'r

;liùt

oìr Nru.'{)*(.** x.1u.l-) Att:, Etes,r

., givr+î"l,

l'{g*{

Lù tr-;r.'ipilif6r ilq#-r:tn-i.

:LC

-,,r*r**,f3fr^i}) .È- "

goJ

&it tn.rit

c,tfur,"(r p:>'uxbte ù:gCcL"*u

NAD+ ;2a,

Su.FFic^e$,teJ ì?,

pt \)

ATP'

ni-ijlr.-Vùlia-;

"a prcC"d"rr-qr

$trrc.fit "**t:* O

o qu,r;rnto

Ju, cày,

g-ìiUenSo-rrnzrnfu !'Èlp, .14-

,.rcu,-r-Jc !.1;zrruy+^,J.r hJAùì-\ N)

tèJcx

€anicnrE

})Ac

-teer'i N:rn

diutn-mie.

CaC,l.daJ' 1.

Lr-tncr,r

Drr^C

trr$.c- quiiqa; di lslcrc

nr&

e{ncxl}ìùJ 6;gcno.îr,,

' crú"-0,rnr.

SE€m.-Jin,Ql N)

1..)

\j$ufùÌ.o

a€urqsb SC-

Jsll'ou $:cc0"Î,

F.ùù Qvt?t':',(, "aJvp"+pj,-r v"^p-cn'U

Ò

t

,\.\ dì . \r

t+.m"^*,, ATrì

LFASI : jS *îSl

r e' di

A. ;{{\

:m8E etriccl.n $n,lfucGu

d.uu

PRgPgp+\Tc€JA .rl

n*-^ ! r .,CI,. , Lr 'b.;

--.-.-',

S6Fùtl ps\u

^ ^

;; -.".\"

p.,

UbSlor-*irtu

3- cP;

Csf rUnaicxq*

{ .efi,^:,Jay.!;. r

o; ^Ntri.tdnwC;

( J

:ntp rì]^-"n+r':ss)

ehre't[,* rì#^-"naì':u<;)

wlqct\.o d^*e"!p"o:

Sge*

\N*"'qqrr: spe'", 'wrnontnl

,

gbcrlpeec C;

z. uSa

Exrncc;tcc

- FSSÈ dr^cr

Dt \,

cnnctucúr-r

Lo o

*,*Jt" Ci

LraiL."*J* c:rn,,l

-* '.i-* prruu-wlo F.cCr*a$*ì-;ii

2NAlrt,

*l

4 ÀiÎ' -tii'-j(xàs"r*ccr.-)

- -

.

(Vl)

Via Retrone, Altavilla Vicentina Telefax

04441220611

416 04441349058

Tel l.J

@

www.cormik.it

tNc Cf\

: î

FfuM'q FAStr C*nlurrnou ATp I R=rrtDt*rEr,,rrc NÉiîo --

, ;lt$È)

m

SEcc*nn ,,.or,ii

4 DE*A

sp\SÉ ff:ct*ùq, _f e \__/

Pgffrn mSf c1rcgie,-+g,;il=-*iij-ì{:,-+

-aîn'Jccirnl,ri;,-;

CpREpApArcRlA): ).fì,i-r:

ù tru::i

q'

d4 r**&-c&,

pttrecEo ,'în ì*:m

SiSSo

Lo urr'i:cxvriotb

Scha0qtr,r CúÀAJ 1.

"

tÈri-i-cavo 2frpi

xsCgx.

te0zicr,nl Aft,fc.vtft: !*n€U,L;C,:,:i,1.

,,-r.{rr ,.rnr,q.EL$er,rtr

ii

,.nnte^rmsci sTn" pùsî%#r pmdorrn,2**raa*

_9o ryalis€

31, FspÌu-P,ù-[-,

gscrr,)

Éter* c ,.rn*;t"

c-Àul q'+arttu

PJt rrm

r'm:ià-e^de, ,,!n

uW*rt*r

u"c*tta-

'.n :

lor ra.ai-lLi.irgil:.

Fe-sF)RiLAatoN€ Guucssto .,

TAPPA cgr- r:ii.,i,-j,.-1;;,,.,,..i,,r,: ..,

o

*,,,.'$

GLUCDSIO GLrIcOS1O6-FCSTAT3 AtF

+

FA TRPFA: iEL

I.bfiEF.i??AAiùIA A

Gi-UCÍJSIDE.FL.}SF{:\TC FRUrcSIO 6-FOSFATr,

GrrJcDSr0 6rAre

FOSFs-io

6- ---+FRrrirù5r0 6-

ÉtuTrp?A +RIFATO

: fÒSFTJR\isaiÒr{e DEL'fÈtmùsi,: ì

t;;,,c,rr,.,":,l,

{ -

F^ -.._.

l-R'J-irSsic

- 6-FosFqrc * @* -

FR.!rr-r351; ttr-trccFsTc

416 -tAi:p

segsi*€

gcÀJ*rn.Fc{ : FkUlt}Sr*

ù€L *56g,613

t,6_ 1,,1 G3.p

FÈuq513 '{rG ÈlElosrnro Fà GuteRAlfrrtt, S-RtsîATr+ D{rEcotsincETÒl.jg resi-all

S*.=APî:q ISÙ{YCPiZ?A'ÒXrE

: D€U iI.iTIOSS'AC'TDI,JE rX]

tr.XStrATO G3É

D*i:ts 'J*ro,''\a

Dt 5

i fi

i FùSFATC CÉrt*îE

€- 6 w l

Lr F-ogFgro c,rc"-eco,e)

(

3_

r

Egcouon trASE

d{iì, dr t**

Le, r.tl,:(lc*Qs, CBp U?{ * s"\rrta-

dr ff"l

cafrrteiyuta

oSiCea.ryv-. CsP

,J""

Pt&UVnt,):lLurtic esnaiqlr-r.,

im:r-oc,*Qrq,

0)

p*A"e;ar," url

{ulnSrnc rRIp

prc;u:fu r

,^lq f,^ft,Ò jl'^r,,,.uent-.iniftit)

tu

vur"rrn: Jlrmnrfosrr-t-

c-

*

d'Ji[]- ]-'oE]

?'.tru- rr'etro-,,

1]rq' nrp

b-

,*.TTT l_ffi.r

iq" ùsrnqacùE il

TApPA, É'ADDiilo*r uNi GRrJFpt FO-îFATo rnnfibnrureo

G3Fr ---+ iir

biAD+"Pt 4,3.-BtSfOIfeGuiCEF-qTÒ.i +

|{SDH

É*=npfFr A'lv€fjó

: Ft-sFcÈrr:nzlcru= DE- STIBSTAATe

I

4, - I

i'c

tc'p-A

B + AEp

-RtrJtmú L

l gElìA-[6

Ecl r: *

- R r-i f;ip)

===à

itr} : i&)r{ERlzesaicN8

TAWft 2'ffi

J'R)5€G1-1ggftriîO F* FùGL1 Cg RATC

A|lÒ1lE

JP* TAPP0 : l-e15p";6licg.paa3

C€L

[EiDÉ-r+-r

i- F3SF)Gi.IL€(AT) r

TaSFCENOLpIRU{AIù HzC

'à A Lr\tgirc

li"rnppn:FlspoR-u_A?rùr".lE ffir_ 5uB$r €.A-rc

F)SFcril}*pi _+

+

Ruv:qTù {.AiÈ

vAtù

{:t0ù

ADÉ ccoRMllc,p"

ti, ht,

Irr-vr''

a2^c:>L6, ur.,t

_9 c,:#ht.*r cc*jo

aiùh'

lryqt4prt$e

r.Lrn -,s-tq-\Jitc *rrr

rrY'Òt*rb, &gr;to*

ìtuatto

Ptru Q;i) d"rrq:i ff'C*Ifi

"É.$t-fiù, ,

(r:)

N'r(

l'*trLdrt.nr.\.h, Jtr tr\ . -

- CF-il$U\RE' A€SCB11A

.@$-qieAa!lNg

_ci - 'Jc^ìuÈJ

rirl-.-r-mJJ

ù5îrCcr,' 3..)1

ar

C^Xu

^e.

- ,lt i; gmkX+';-r)

.Ii^be:-.rt .-ur.*,mtr*à

c^, ì F'r'

e o

- :lru

cr-tt."d

ùr-r

c.krù A#,

U\;,*J \',rr^,W{l.,'et-tJ

POt

- CIS?tdn"Xùlrs ccrrr, pf*too

" q-eB$Et\JrftalaNE Aì.JAEP$F}ICA

'- r;:-Jt

- ;ù ')

irrr ùùJrÙ

bd]-S€ùlar.ffi,ìi, p.Fuu-vÒJiri .2tr.$il-c

* ,rnlcrh''ptlta:

C.S?'tCaliur.ul *Att.

\

\k ré' u

d.i

.{i(ChÈ

úJn(-t), í.4*rT-Î*"ì'

anti-.S

.o*,'*'",

-N iI,r.) vîn$W\,ul i^hiúr-Lr"fuJ

F,

FER{IENTAàICbJE

LA ;

-. p.".*:,fu ú^t*nq,

;g

hum,cnl

i*e Cqgîq!" cnrU::I-[-*r- rnlLofxn*t.,

=ri

2*r- -tADJ

r \

q?icJf'ìi t, xi)tsitJcrr&r: c.r

fc-r rn-'rl

NÈD", N{\í:+,

kni{c^.i C$r:Lrrr".iL

E.i Fu; ;

=-?-,!+>1r,)

_irAhtl ui

r) \y O

TIN)i:ICN}: PISLHE

iXDIS,:E"T{SFiùI]€

NAD+

E€U UNA.

RIGENERF\EICNE

'A =

iÀ St

b.$)N}

GL1CÒLISI AAFEST( . F€RfXAltlÈ?f}.itr

rff'.lCi

AvvigJrf;r ejÀral +jtN\tr

O R-6PiRq

-^".r' IELLTJLAF€,

.*':r:"") ;

) uuc

f*rnawrb,ts, [

-o /\

,/\.o

CÈ ALici-l{:A

LSiil

{' 5l'lq.jen{E AL,ì,ÒLICA

FE?T1€I rìgcgú

CCCrqemasi u fru.:JL

I l"-.,-.^ lLr\l-)

i

NAIS{tH" ';

N I

v **.

\

cú \4\

bùrr"um-trL

aev;L

ùFler.ùtù, \)

\

- -

(Vl)

Via Tel.

Retrone, Altavilla Vicentina Telefax

416 04441220611 04441349058 N)

co

www.cormik.it

-o INC utr

e rcs

FER.trEî{l-Aa\oN\E t$rr \

\ NqD"F

\ar O'

ccoRMllc,p" NJ

il LISTìC ftrÀ$i

TFBC

I,tE NJAI.E

It- . cft

mrur,tubd;ln,

RÉSPI{ìAil ut!rJ.2'cS:-.qg0ro pex-

'Jior

CN]€, CF-LLU'LAP.g ,-ù pin$.nto

cchrdsieîcno+nb- -\ .\-

CSÈt-dur.c-

I b '

;u

C:)z F{ze

ktvi,rica-, ""^An(.r,,

Jt^ry;,:" pr':nnJv,

I

I $;

t.l-.\ r-t. !rqarq.{^,

qu&-mL-tg) ,

t,;t^.g**a-ATt\"/\v\ OÙ"-

^-'mp,CQ're;.

Ò i ,,)

I c|-

I

V 3 vie rn"qÈ:b{c,hqJ

CcrìmPr€Yùlr r

:

o ,.ll c.rcCdo Sjcu

FAStr uryrtr

PAEru'RnTLRtA .Liil-È*r$- -

tàfl"

mrlerarnnte rrq;eairy{?l

ùi

2) priw.ar e'

i cic.Lc duù

KRCEÎ Qf,rpf:o OtuzLPrr !e.6-,urro.[,:

L o

t 'f:*n?rc.rnr-rA

^rÙ

\t L tCe

p.5l ptc*CAr

Nn b'o.,rtc.,

C[Adùfo

D ,L

=nt.ob*t"l

, ii, rttr cr*rrtîicmi

r-',S.tJor c-"rr{fotlcrtor

pr:r-{srru

per,, ATF

"o ó

\ tFAb

I

lla)i,'i: ,ii, l' t

î{AD+

:.9]

f1 i : sD '.alng*r') 2

NAoi

cst[A-nuA *.,

rrsmRtLft?tor,.\E !\eavrrrtsa-,

E) 'ti':isr':*rh-

*'. '

,ri. ,r.riri.

;';1 \iù$nù icrnpitpgLry

-os'"

Cgyltem*hù,r-trr Èt,Èv

xtùtr

AÌP. ?i

(,) LrrSg-oeivo

@nrr,ixtu ù.,tHzO.

c u

AceLt- CoA

,rÈ

/

r) ú

CL iSbJ ch^rmi(n

u

O N)_

i

i ilÈÈ5.: LIllt.I

**=Éiì

iìi'r

ir..t:

É\l'1t'i i

I N)_

\t N)

ir:rIi;r lir

I'i.1i ;

i 1"

\V

'\ i-:i-r'i'"*.:lt.e O

N N

".crrl O

\

' r-r,.

\ :

l;

1 ' "i /

il N)

N

\ù /

ccl\

AC['rrL-- N]

b

\)

o

\

t\)

- -

(Vl)

Via .04441220611 Telefax

Retrone, Altavilla Vicentina

416 04441349058

Tel NJ

O O

www.cormik.it ct\

tNc


PAGINE

13

PESO

6.14 MB

PUBBLICATO

+1 anno fa


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in farmacia
SSD:
Università: Bari - Uniba
A.A.: 2018-2019

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Valentina.car98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Biologia animale e vegetale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Bari - Uniba o del prof Giangregorio Nicola.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Biologia animale e vegetale

Fotosintesi
Appunto
Fisiologia - Appunti
Appunto
Fotosintesi
Appunto
Tessuti epiteliali e connettivi
Appunto