36 - 26 - I mari (Ampelio) - Lectio Facilior

Versione originale in latino


Mare universum vocatur Oceanus et undique terras cingit. Oceanus et quattuor regionibus inrumpit in terras: a septentrione vocatur mare Caspium, ab oriente Persicum, a meridie Arabicum, Rubrum et Erythraeum, ad occasum magnum mare vel Atlanticum; mare commerciis totius generis humani peragratur. Oceanus intrat in fretum Gaditanum inter montes Abinnam et Calpem ob Herculis Columnas, dein latissime simul et longissime effunditur et medium terrarum orbem inundat et nomina adquirit:mare Balearicum, quod Hispaniam adluit; Gallicum, quod Gallias tangit; Ligusticum, quod Liguribus infunditur; Tuscum, Tyrrhenum vel inferum, quod dextrum Italiae latus circuit; Hadriaticum, vel superum, quod sinistrum Italiae latus cingit.

Traduzione all'italiano


L'intero mare è denominato Oceano, e cinge le terre da ciascuna zona. Oceano irrompe pure in quattro territori delle terre: dalla zona nord è nominata mar Caspio, dalla zona orientale Persico, dalla zona sud Mar Arabico, Mar Rosso e Mar Eritreo invece ad ovest è nominata o Grande Mare oppure Oceano Atlantico; il mare è percosso dai commerci dei tutto la specie umano. L'Oceano penetra nello stretto di Gibilterra tra i monti Calpe e Abinna tramite le colonne d'Ercole,in seguito si allarga nel medesimo istante con ampissimo di vastità e estensione e inonda le terraferma a metà, e porta codesti titoli:il mare delle Baleari, che bagna la Spagna; mar di Gallia, che sfiora le Gallie; Ligure, che circonda la zona dei Liguri; Tosco, Tirreno o Inferiore, che demarca il fianco destro dell'Italia ; Adriatico, o Superiore, che cinge la riva sinistra dell'Italia.