Traduzione di Epistola 2, Libro 5 di Cicerone

Testo latino e traduzione versione latina da Cicerone, Epistulae ad familiares, 5, 2.

Versione originale in latino


M. TULLIUS M. F. CICERO Q. METELLO Q. F. CELERI PROCOS. S. D.

Si tu exercitusque valetis, bene est. Scribis ad me te existimasse pro mutuo inter nos animo et pro reconciliata gratia numquam te a me ludibrio laesum iri. Quod cuiusmodi sit, satis intelligere non possum, sed tamen suspicor ad te esse allatum me in senatu, cum disputarem permultos esse, qui rem publicam a me conservatam dolerent, dixisse a te propinquos tuos, quibus negare non potuisses, impetrasse, ut ea, quae statuisses tibi in senatu de mea laude esse dicenda, reticeres. Quod cum dicerem, illud adiunxi, mihi tecum ita dispertitum officium fuisse in rei publicae salute retinenda, ut ego urbem a domesticis insidiis et ab intestino scelere, tu Italiam et ab armatis hostibus et ab occulta coniuratione defenderes, atque hanc nostram tanti et tam praeclari muneris societatem a tuis propinquis labefactam, qui, cum tu a me rebus amplissimis atque honorificentissimis ornatus esses, timuissent, ne quae mihi pars abs te voluntatis mutuae tribueretur. Hoc in sermone cum a me exponeretur, quae mea exspectatio fuisset orationis tuae quantoque in errore versatus essem, visa est oratio non iuiucunda et mediocris quidam est risus consecutus, non in te, sed magis in errorem meum et quod me abs te cupisse laudari aperte atque ingenue confitebar. Nam hoc non potest in te non honorifice esse dictum, me in clarissimis meis atque amplissimis rebus tamen aliquod testimonium tuae vocis habere voluisse. Quod autem ita scribis, "pro mutuo inter nos animo," quid tu existimes esse in amicitia mutuum, nescio, equidem hoc arbitror, cum par voluntas accipitur et redditur. Ego si hoc dicam, me tua causa praetermisisse provinciam, tibi ipsi levior videar esse; meae enim rationes ita tulerunt atque eius mei consilii maiorem in dies singulos fructum voluptatemque capio: illud dico, me, ut primum in concione provinciam deposuerim, statim, quemadmodum eam tibi traderem, cogitare coepisse. Nihil dico de sortitione vestra: tantum te suspicari volo, nihil in ea re per collegam meum me insciente esse factum. Recordare cetera: quam cito senatum illo die facta sortitione coegerim, quam multa de te verba fecerim, cum tu ipse mihi dixisti orationem meam non solum in te honorificam, sed etiam in collegas tuos contumeliosam fuisse. Iam illud senatus consultum, quod eo die factum est, ea praescriptione est, ut, dum id exstabit, officium meum in te obscurum esse non possit. Postea vero quam profectus es, velim recordere, quae ego de te in senatu egerim, quae in concionibus dixerim, quas ad te litteras miserim: quae cum omnia collegeris, tu ipse velim iudices, satisne videatur his omnibus rebus tuus adventus, cum proxime Romam venisti, mutue respondisse. Quod scribis de reconciliata gratia nostra, non intelligo, cur reconciliatam esse dicas, quae numquam imminuta est. Quod scribis non oportuisse Metellum fratrem tuum ob dictum a me oppugnari, primum hoc velim existimes, animum mihi istum tuum vehementer probari et fraternam plenam humanitatis ac pietatis voluntatem; deinde, si qua ego in re fratri tuo rei publicae causa restiterim, ut mihi ignoscas—tam enim sum amicus rei publicae, quam qui maxime—; si vero meam salutem contra illius impetum in me crudelissimum defenderim, satis habeas nihil me etiam tecum de tui fratris iniuria conqueri: quem ego cum comperissem omnem sui tribunatus conatum in meam perniciem parare atque meditari, egi cum Claudia, uxore tua, et cum vestra sorore Mucia, cuius erga me studium pro Cn. Pompeii necessitudine multis in rebus perspexeram, ut eum ab illa iniuria deterrerent. Atqui ille, quod te audisse credo, pr. Kal. Ianuarias, qua iniuria nemo umquam in infimo magistratu improbissimus civis affectus est, ea me consulem affecit, cum rem publicam conservassem, atque abeuntem magistratu concionis habendae potestate privavit: cuius iniuria mihi tamen honori summo fuit; nam, cum ille mihi nihil, nisi ut iurarem, permitteret, magna voce iuravi verissimum pulcherrimumque ius iurandum, quod populus item magna voce me vere iurasse iuravit. Hac accepta tam insigni iniuria tamen illo ipso die misi ad Metellum communes amicos, qui agerent cum eo, ut de illa mente desisteret: quibus ille respondit sibi non esse integrum; etenim paullo ante in concione dixerat ei, qui in alios animum advertisset indicta causa, dicendi ipsi potestatem fieri non oportere. Hominem gravem et civem egregium! qui, qua poena senatus consensu bonorum omnium eos affecerat, qui urbem incendere et magistratus ac senatum trucidare et bellum maximum conflare voluissent, eadem dignum iudicarit eum, qui curiam caede, urbem incendiis, Italiam bello liberasset. Itaque ego Metello, fratri tuo, praesenti restiti: nam in senatu Kal. Ianuariis sic cum eo de re publica disputavi, ut sentiret sibi cum viro forti et constanti esse pugnandum; a. d. III Non. Ianuar., cum agere coepisset, tertio quoque verbo orationis suae me appellabat, mihi minabatur, neque illi quidquam deliberatius fuit quam me, quacumque ratione posset, non iudicio neque disceptatione, sed vi atque impressione evertere. Huius ego temeritati si virtute atque animo non restitissem, quis esset, qui me in consulatu non casu potius existimaret quam consilio fortem fuisse? Haec si tu Metellum cogitare de me nescisti, debes existimare te maximis de rebus a fratre esse celatum; sin autem aliquid impertivit tibi sui consilii, lenis a te et facilis existimari debeo, qui nihil tecum de iis ipsis rebus expostulem. Et, si intelligis non me dicto Metelli, ut scribis, sed consilio eius animoque in me inimicissimo esse commotum, cognosce nunc humanitatem meam, si humanitas appellanda est in acerbissima iniuria remissio animi ac dissolutio: nulla est a me umquam sententia dicta in fratrem tuum; quotiescumque aliquid est actum, sedens iis assensi, qui mihi lenissime sentire visi sunt. Addam illud etiam, quod iam ego curare non debui, sed tamen fieri non moleste tuli atque etiam, ut ita fieret, pro mea parte adiuvi, ut senati consulto meus inimicus, quia tuus frater erat, sublevaretur. Quare non ego oppugnavi fratrem tuum, sed fratri tuo repugnavi, nec in te, ut scribis, animo fui mobili, sed ita stabili, ut in mea erga te voluntate etiam desertus ab officiis tuis permanerem. Atque hoc ipso tempore tibi paene minitanti nobis per litteras haec rescribo atque respondeo: ego dolori tuo non solum ignosco, sed summam etiam laudem tribuo—meus enim me sensus, quanta vis fraterni sit amoris, admonet—; a te peto, ut tu quoque aequum te iudicem dolori meo praebeas: si acerbe, si crudeliter, si sine causa sum a tuis oppugnatus, ut statuas mihi non modo non cedendum, sed etiam tuo atque exercitus tui auxilio in eiusmodi causa utendum fuisse; ego te mihi semper amicum esse volui, me ut tibi amicissimum esse intelligeres, laboravi: maneo in voluntate et, quoad voles tu, permanebo citiusque amore tui fratrem tuum odisse desinam, quam illius odio quidquam de nostra benevolentia detraham.

Traduzione all'italiano


CICERONE A Q. METELLO CELERE

Spero buone notizie da te e dall'esercito. Mi scrivi che "considerando il reciproco rispetto che ci lega e i cordiali
rapporti ristabilitisi tra noi, non avresti mai creduto di dover essere da me offeso e pubblicamente insultato". Non
riesco ad afferrare a che cosa tu voglia alludere con questo: ho tuttavia il sospetto che ti sia stato riferito che, mentre
in senato denunciavo il risentimento di parecchie persone per l'attività da me svolta in difesa delle istituzioni, io ab-bia
asserito che i tuoi (ai quali non avevi potuto dire di no) avevano ottenuto da te il ritiro della mozione ufficiale di
elogio che avevi predisposto in mio favore. Nel dire cosi, però, ho aggiunto che il compito di garantire la salvezza
della repubblica era stato distribuito tra noi due in modo che, mentre io difendevo Roma dagli agguati intestini e dai
criminosi disegni tramati al suo interno, tu difendevi l'Italia e da nemici in armi e dall'eversione occulta. E che
questo nostro patto d'azione, tanto impegnativo e tanto nobile, era stato indebolito dai tuoi; giacché essi temevano,
nel vederti da me riconosciuto uno spazio politico tanto ampio e ricco di implicazioni onorevoli, che mi sarebbe
stata concessa in contraccambio una qualche porzione della tua benevolenza.
Mentre a questo punto del mio intervento stavo esponendo di tali concetti, in sostanza quale fosse stata la mia
aspettativa per le tue parole e in quale clamorosa delusione fossi incappato, il discorso parve assumere una
sfumatura umoristica e ne segui qualche cenno di riso, non certo contro di te, ma piuttosto per la mia ingenuità e
perché ammettevo schiettamente e senza mezzi termini che avevo desiderato il tuo elogio. Chiaramente non può
considerarsi detto con intenzione men che riguardosa nei tuoi confronti, che trovandomi io in una situazione di
particolare prestigio e autorità ne abbia tuttavia voluto un qualche esplicito attestato per bocca tua.
Quando poi scrivi di "considerare il reciproco rispetto che ci lega", non so bene che cosa tu intenda per
reciprocità nell'amicizia; quanto a me, sono del parere che essa consista nel dare e nell'avere pari disponibilità. Ora,
se io dicessi che per causa tua ho perduto l'occasione di una magistratura provinciale, ti sembrerei un campione di
incoerenza: calcoli miei infatti mi hanno indotto a tale scelta e da quella mia decisione ricavo più frutto e
soddisfazioni ogni giorno che passa. Ma voglio dire che nel momento stesso in cui pubblicamente e ufficialmente
rinunciavo alla provincia, subito ho cominciato a studiare la procedura per affidartela. Non dico niente del sorteggio
che interessava voi tutti pretori; voglio soltanto che tu ti renda conto che in quella circostanza dal mio collega nulla
e stato fatto a mia insaputa. Ricordati il resto: con quanta sollecitudine quel giorno, terminato il sorteggio, abbia
convocato il senato; quanto a lungo abbia parlato di te, al punto che tu stesso mi venisti a dire che il mio discorso,
per quanto era stato complimentoso nei tuoi riguardi, di tanto era stato offensivo nei riguardi dei tuoi colleghi.
C'e poi il decreto senatoriale approvato quel medesimo giorno, il cui preambolo é tale che - fin quando resterà
agli atti - non potrà nascondere la mia compiacenza verso di te. E dopo che tu partisti, mi piacerebbe che
ricordassi come ho trattato di te in senato, che cosa ho detto nelle pubbliche assemblee, che lettere ti ho spedito. Metti insieme tutte queste cose e giudica, per favore, tu stesso se a tutte queste cose la tua comparsa a Roma,
l'ultima volta che sei venuto, ti pare abbia realmente replicato con re ciprocità.
Per quel che scrivi sui "cordiali rapporti ristabilitisi tra noi", non capis co perché parli di "ristabilimento" di rap-porti,
se questi non sono mai venuti meno. Quanto scrivi circa la non convenienza che tuo fratello Metello fosse at-taccato
da parte mia "per una frase"', in primo luogo ti prego di considerare che tali tuoi sentimenti, cosi come la
tua solidarietà fraterna così piena di umanità e di affetto, hanno tutta la mia stima; in secondo luogo, di scusarmi se
in qualche circostanza mi sono trovato in urto con tuo fratello nell'interesse dello stato. Poiché agli interessi dello
stato io sono tanto devoto, quanto altri mai può esserlo. Se dunque ho difeso la mia personale salvezza dall'attacco
impietoso da lui sferrato contro di me, potrai ritenerti soddisfatto se non mi sono querelato anche con te dell'ingiu-stizia
di tuo fratello.
Quando mi sono reso conto che tutti gli sforzi del suo tribunato avevano come scopo di tramare la mia rovina, ho
trattato con tua moglie Claudia e con vostra sorella Mucia, la cui simpatia verso di me - in grazia della mia
familiarità con Cneo Pompeo - avevo avuto modo di constatare in diverse occasioni, perché lo distogliessero da
quell'iniziativa iniqua. E lui, cosa di cui so con certezza che sei stato informato, la vigilia del 1° gennaio ha offeso
me con un atto ingiurioso, dal quale mai cittadino, quand'anche fosse stato tra i più disonesti e rivestito della fun-zione
pubblica più insignificante, è stato offeso... Ha offeso me che ero console e che avevo salvato lo stato e mi ha
privato del diritto di tenere il discorso di congedo dalla mia magistratura. E tuttavia questo indegno trattamento si è
risolto in un ulteriore riconoscimento dei miei meriti. Quando infatti egli non mi concedeva niente altro che di
giurare, ho proferito a voce chiara e netta la formula di giuramento più vera e più bella; e il popolo stesso allora ha
giurato con un alto grido che io avevo giurato il vero!
Dopo aver subito un'offesa tanto clamorosa, nonostante ciò quel giorno stesso inviai a Metello degli amici
comuni, che trattassero con lui per farlo recedere dalle sue intenzioni. Per tutta risposta disse che non dipendeva da
lui. E per l'appunto poco prima aveva dichiarato in pubblico che non conveniva concedere il diritto di parola a chi
aveva fatto pronunciare una condanna a morte senza regolare processo. Che personaggio tutto d'un pezzo e che
senso civico! Di quella pena che il senato, col consenso di tutti gli onesti cittadini, aveva inflitto a coloro che
avrebbero voluto incendiare Roma, fare a pezzi e magistrati e senatori, far esplodere una guerra devastatrice, di
quella stessa pena giudicare degno l'uomo che aveva liberato la curia dal massacro, la città dalle fiamme, l'Italia
dalla guerra. Ecco perché mi sono opposto, a viso aperto, a Metello fratello tuo.
Così durante la seduta senatoriale del 1° gennaio, quando l'ho avuto di fronte nel dibattito generale sulla si-tuazione
politica, gli ho ben dato la sensazione che aveva da combattere con un uomo risoluto e inflessibile. I1 3
gennaio, come prese a parlare, ogni due parole del suo discorso nominava me e mi minacciava; non aveva altra idea
radicata in mente che di distruggermi, con qualunque mezzo: nessuna valutazione oggettiva del mio operato, ma
solo la violenza dell'attacco personale.
Se non avessi resistito con coraggio e fermezza allo sconsiderato assalto di costui, chi non avrebbe creduto che
l'energia dimostrata durante il mio consolato era piuttosto frutto del caso che non conseguenza di una scelta politica
qualificata?
Se tu non hai mai saputo che Metello aveva di queste opinioni a mio riguardo, hai ben motivo di concludere che
tuo fratello ti tiene all'oscuro di questioni molto grosse; se invece in qualche misura ti ha messo a parte delle sue
intenzioni, sarei io a dover essere giudicato da te superficiale e senza carattere, per non chiederti conto di tutta
questa faccenda. E se ti è ben chiaro adesso che mi sono risentito non già per una "frase", di Metello, come scrivi
tu, ma per la sue deliberate ostilità nei miei confronti, sappi valutare la dignità del mio comportamento... se pure
può chiamarsi dignità, a questo punto, l'indulgenza e la rinuncia a reagire a un'offesa tanto sanguinosa. Contro tuo
fratello io non mi sono pronunciato mai in nessuna seduta; ogni qualvolta si e preso qualche provvedimento, mi
sono associato - senza intervenire - a quelle che mi sembravano le opinioni più moderate. E aggiungerò anche
un'altra cosa: avrei avuto buon motivo per non occuparmene più, ma pure ho lasciato fare senza acrimonia, anzi, per
parse mia, ho dato un contributo alla sollecita approvazione di un decreto senatoriale col quale questo mio
avversario, giacché era tuo fratello, fosse tutelato nella sue attività di tribuno.
Dunque non io ho "attaccato" tuo fratello, ma ho reagito agli attacchi di tuo fratello; e i miei sentimenti per te
non sono affatto stati "volubili", come scrivi, ma al contrario tanto saldi che la mia buona disposizione verso di te,
nonostante la perdita dei tuoi buoni uffici, è rimasta intatta. E in questo stesso momento, alle tue velate minacce
epistolari replico e rispondo in questo modo: non soltanto giustifico la tua afflizione, ma le do anche il massimo
riconoscimento. Non sono certo insensibile, per me, all'intensità dell'affetto fraterno. A te chiedo di mostrarti te pure
giudice imparziale della mia afflizione: se i tuoi mi hanno attaccato con asprezza, con ferocia, senza alcun
fondamento, chiedo a te di convenire che non solo non dovevo cedere, ma che in una circostanza simile dovevo
anche giovarmi dell'aiuto tuo e del tuo esercito. Ho sempre voluto che tu mi fossi amico; ho fatto ogni sforzo perché
tu capissi che ti ero amico devoto. Resto nella medesima disposizio ne d'animo e vi resterò finche tu lo vorrai e per
amor tuo cesserò di provare rancore per tuo fratello, prima ancora che questo rancore possa minimamente scalfire la
nostra reciproca stima e simpatia.