Traduzione di Epistola 12, Libro 5 di Cicerone

Testo latino e traduzione versione da Cicerone, Epistulae ad familiares, 5, 12.

Versione originale in latino


M. CICERO S. D. L. LUCCEIO Q. F.

Coram me tecum eadem haec agere saepe conantem deterruit pudor quidam paene subrusticus, quae nunc expromam absens audacius, epistula enim non erubescit. Ardeo cupiditate incredibili neque, ut ego arbitror, reprehendenda, nomen ut nostrum scriptis illustretur et celebretur tuis; quod etsi mihi saepe ostendisti te esse facturum, tamen ignoscas velim huic festinationi meae; genus enim scriptorum tuorum etsi erat semper a me vehementer exspectatum, tamen vicit opinionem meam meque ita vel cepit vel incendit, ut cuperem quam celerrime res nostras monumentis commendari tuis; neque enim me solum commemoratio posteritatis ad spem quandam immortalitatis rapit, sed etiam illa cupiditas, ut vel auctoritate testimonii tui vel indicio benevolentiae vel suavitate ingenii vivi perfruamur. Neque tamen, haec cum scribebam, eram nescius, quantis oneribus premerere susceptarum rerum et iam institutarum; sed, quia videbam Italici belli et civilis historiam iam a te paene esse perfectam, dixeras autem mihi te reliquas res ordiri, deesse mihi nolui, quin te admonerem, ut cogitares, coniunctene malles cum reliquis rebus nostra contexere an, ut multi Graeci fecerunt, Callisthenes Phocium bellum, Timaeus Pyrrhi, Polybius Numantinum, qui omnes a perpetuis suis historiis ea, quae dixi, bella separaverunt, tu quoque item civilem coniurationem ab hostilibus externisque bellis seiungeres. Equidem ad nostram laudem non multum video interesse, sed ad properationem meam quiddam interest non te exspectare, dum ad locum venias, ac statim causam illam totam et tempus arripere, et simul, si uno in argumento unaque in persona mens tua tota versabitur, cerno iam animo, quanto omnia uberiora atque ornatiora futura sint. Neque tamen ignoro, quani impudenter faciam, qui primum tibi tantum oneris imponam—potest enim mihi denegare occupatio tua—, deinde etiam, ut ornes me, postulem. Quid, si illa tibi non tanto opere videntur ornanda? Sed tamen, qui semel verecundiae fines transierit, eum bene et naviter oportet esse impudentem. Itaque te plane etiam atque etiam rogo, ut et ornes ea vehementius etiam, quam fortasse sentis, et in eo leges historiae negligas gratiamque illam, de qua suavissime quodam in prooemio scripsisti, a qua te flecti non magis potuisse demonstras quam Herculem Xenophontium illum a Voluptate, eam, si me tibi vehementius commendabit, ne aspernere amorique nostro plusculum etiam, quam concedet veritas, largiare. Quod si te adducemus, ut hoc suscipias, erit, ut mihi persuadeo, materies digna facultate et copia tua; a principio enim coniurationis usque ad reditum nostrum videtur mihi modicum quoddam corpus confici posse, in quo et illa poteris uti civilium commutationum scientia vel in explicandis causis rerum novarum vel in remediis incommodorum, cum et reprehendes ea, quae vituperanda duces, et, quae placebunt, exponendis rationibus comprobabis, et, si liberius, ut consuesti, agendum putabis, multorum in nos perfidiam, insidias, proditionem notabis. Multam etiam casus nostri varietatem tibi in scribendo suppeditabunt plenam cuiusdam voluptatis, quae vehementer animos hominum in legendo tuo scripto retinere possit; nihil est enim aptius ad delectationem lectoris quam temporum varietates fortunaeque vicissitudines: quae etsi nobis optabiles in experiendo non fuerunt, in legendo tamen erunt iucundae, habet enim praeteriti doloris secura recordatio delectationem; ceteris vero nulla perfunctis propria molestia, casus autem alienos sine ullo dolore intuentibus etiam ipsa misericordia est iucunda. Quem enim nostrum ille moriens apud Mantineam Epaminondas non cum quadam miseratione delectat? qui tum denique sibi evelli iubet spiculum, posteaquam ei percontanti dictum est clipeum esse salvum, ut etiam in vulneris dolore aequo animo cum laude moreretur. Cuius studium in legendo non erectum Themistocli fuga redituque retinetur? etenim ordo ipse annalium mediocriter nos retinet quasi enumeratione fastorum: at viri saepe excellentis ancipites variique casus habent admirationem exspectationem, laetitiam molestiam, spem timorem; si vero exitu notabili concluduntur, expletur animus iucundissima lectionis voluptate. Quo mihi acciderit optatius, si in hac sententia fueris, ut a continentibus tuis scriptis, in quibus perpetuam rerum gestarum historiam complecteris, secernas hanc quasi fabulam rerum eventorumque nostrorum; habet enim varios actus mutationesque et consiliorum et temporum. Ac non vereor, ne assentatiuncula quadam aucupari tuam gratiam videar, cum hoc demonstrem, me a te potissimum ornari celebrarique velle; neque enim tu is es, qui, qui sis, nescias et qui non eos magis, qui te non admirentur, invidos quam eos, qui laudent, assentatores arbitrere, neque autem ego sum ita demens, ut me sempiternae gloriae per eum commendari velim, qui non ipse quoque in me commendando propriam ingenii gloriam consequatur. Neque enim Alexander ille gratiae causa ab Apelle potissimum pingi et a Lysippo fingi volebat, sed quod illorum artem cum ipsis, tum etiam sibi gloriae fore putabat. Atque illi artifices corporis simulacra ignotis nota faciebant, quae vel si nulla sint, nihilo sint tamen obscuriores clari viri; nec minus est Spartiates Agesilaus ille perhibendus, qui neque pictam neque fictam imaginem suam passus est esse, quam qui in eo genere laborarunt; unus enim Xenophontis libellus in eo rege laudando facile omnes imagines omnium statuasque superavit. Atque hoc praestantius mihi fuerit et ad laetitiam animi et ad memoriae dignitatem, si in tua scripta pervenero, quam si in ceterorum, quod non ingenium mihi solum suppeditatum fuerit tuum, sicut Timoleonti a Timaeo aut ab Herodoto Themistocli, sed etiam auctoritas clarissimi et spectatissimi viri et in rei publicae maximis gravissimisque causis cogniti atque in primis probati, ut mihi non solum praeconium, quod, cum in Sigeum venisset, Alexander ab Homero Achilli tributum esse dixit, sed etiam grave testimonium impertitum clari hominis magnique videatur; placet enim Hector ille mihi Naevianus, qui non tantum "laudari" se laetatur, sed addit etiam "a laudato viro." Quod si a te non impetraro, hoc est, si quae te res impedierit—neque enim fas esse arbitror quidquam me rogantem abs te non impetrare—, cogar fortasse facere, quod nonnulli saepe reprehendunt: scribam ipse de me, multorum tamen exemplo et clarorum virorum; sed, quod te non fugit, haec sunt in hoc genere vitia: et verecundius ipsi de sese scribant necesse est, si quid est laudandum, et praetereant, si quid reprehendendum est; accedit etiam, ut minor sit fides, minor auctoritas, multi denique reprehendant et dicant verecundiores esse praecones ludorum gymnicorum, qui cum ceteris coronas imposuerint victoribus eorumque nomina magna voce pronuntiarint, cum ipsi ante ludorum missionem corona donentur, alium praeconem adhibeant, ne sua voce se ipsi victores esse praedicent. Haec nos vitare cupimus et, si recipis causam nostram, vitabimus, idque ut facias, rogamus. Ac, ne forte mirere, cur, cum mihi saepe ostenderis te accuratissime nostrorum temporum consilia atque eventus litteris mandaturum, a te id nunc tanto opere et tam multis verbis petamus, illa nos cupiditas incendit, de qua initio scripsi, festinationis, quod alacres animo sumus, ut et ceteri viventibus nobis ex libris tuis nos cognoscant et nosmet ipsi vivi gloriola nostra perfruamur. His de rebus quid acturus sis, si tibi non est molestum, rescribas mihi velim; si enim suscipis causam, conficiam commentarios rerum omnium, sin autem differs me in tempus aliud, coram tecum loquar. Tu interea non cessabis et ea, quae habes instituta, perpolies nosque diliges.

Traduzione all'italiano


CICERONE A LUCCEIO

Ho tentato spesso di affrontare con te a viva voce l' argomento che ora ti dirò, ma me ne ha distolto un certo ritegno
alquanto rusticano: adesso che ti sono lontano, cercherò di tirar fuori quello che ho dentro con un po' più di ardire. Le
lettere non sanno arrossire. Ho l'ambizione vivissima, che non mi pare riprovevole, di vedere illustrato e celebrato il mio
nome per opera della tua penna. Benché tu, in più d'una occasione, mi faccia capire di essere disponibile, io ardo di
impazienza: della qual cosa spero che vorrai scusarmi. ~ infatti la tua maniera di. scrivere, per quanto io sempre ne abbia
concepito grandi speranze, che ha superato ogni mia aspettativa e mi ha talmente preso, o
diciamo pure esaltato, che il mio più grande desiderio è quello di vedere affidata - nel più breve tempo possibile
- alle tue pagine la memoria delle mie vicende. E non è solo quella specifica consapevolezza che solo al ricordo
dei posteri è affidata la speranza dell'immortalità a lusingarmi, ma anche la natura la ambizione di poter godere da
vivo sia dell'autorevolezza della tua testimonianza, sia della prova di stima che mi offriresti, sia del fascino del tuo genio di scrittore.
So bene, nell'esprimerti questi pensieri, quanto tu sia oberato da gravosissimi impegni e da imprese già avviate;
ma siccome vedo che la tua storia della guerra italica e delle guerre civili è quasi alle ultime battute e sei stato tu a
parlarmi del tuo progetto di estendere il lavoro, non ho voluto mancare di invitarti a riflettere se sia preferibile inse-rire
direttamente nel periodo successivo anche quello che mi riguarda, o se - come è consolidata tradizione della
storiografia greca (penso a Callistene per la sua "Guerra della Focile", a Timeo per le "Guerre di Pirro"; a Polibio
per la "Guerra di Numanzia", tutte sezioni staccate, come dicevo, dal contesto complessivo delle loro storie) -
anche tu non intenda analogamente separare la narrazione di una congiura intestina dal resoconto di guerre contro
nemici esterni. Certo, per quanto attiene alle mie personali benemerenze non fa molta differenza; ma conviene in
qualche modo alla mia premura che tu non aspetti di arrivare al punto e che invece colga subito motivazioni e circo-stanze
dell'intero episodio.
Al tempo stesso, se oggetto esclusivo delle tue attenzioni saranno un solo argomento e un solo protagonista, già
mi figuro tutta la ricchezza e il valore artistico del risultato. Mi rendo tuttavia conto di quanto sfacciato io sia,
innanzi tutto ad accollarti un peso non indifferente (le tue molteplici occupazioni giustificherebbero benissimo un
tuo rifiuto) e poi a pretendere da te addirittura una resa artistica delle mie faccende. E se non ti sembrassero affatto
meritevoli di una resa artistica? Però, chi ha varcato una volta i limiti della convenienza può ben essere sfacciato
fino in fondo. Perciò in tutta semplicità ti chiedo espressamente di abbellire il racconto addirittura con più colore di
quanto forse tu non senta e di accantonare in ciò le leggi della storia e di non sdegnare quel decoro formale, di cui
una volta hai scritto con estrema eleganza in un proemio del quale dimostri di non aver saputo fare a meno non più
che il famoso Ercole di Senofonte del piacere - quand'anche ciò dovesse favorirmi ai tuoi occhi con troppa eviden-za...
E concedi alla simpatia personale un pochino di più di quel che possa offrirle la verità. Se finalmente ti indurrò
ad accettare l'incarico, sono convinto che la materia sarà degna del tuo talento e della tua vena d'artista. Dal
principio infatti della congiura fino al mio ritorno dall'esilio penso che possa uscirne un'opera di mole non
eccessiva, in cui potrai giovarti della tua ben nota conoscenza dei mutamenti storici, sia nella spiegazione delle
cause dei rivolgimenti rivoluzionari sia nel suggerire i rimedi a tali guasti, e insieme sottoporre a critica quel che
giudicherai riprovevole e ancora sostenere con argomentazioni serrate i punti di vista corretti. E se crederai di dover
procedere con maggiore franchezza, come è sempre stato tuo costume, bolle rai la mala fede, gli intrighi, il
tradimento di molti nei miei confronti. Inoltre le mie alterne vicende ti forniranno molte occasioni di variare stile,
tutte ricche come sono di quel certo fascino capace di incatenare l'attenzione di chi legga le tue pagine. Niente
infatti è più idoneo a interessare il lettore che il variare delle circostanze e le vicissitudini della fortuna: tutte cose
niente affatto augurabili per chi le stava sperimentando, ma sicuramente gradevoli alla lettura: giacché quando si è
al sicuro il ricordo del dolore passato procura piacere. E agli altri, non provati mai da nessuna personale afflizione, e
perciò messi di fionte alle sventure altrui senza alcuna esperienza di dolore, gli stessi moti della compassione sono
capaci di suscitare diletto.
Chi di noi non ne ha sentito misto a pietà davanti alla scena di Epaminonda morente a Mantinea? Epaminonda,
che solo allora dà ordine di svellergli il dardo, dopo che alle sue ansiose domande è stato risposto che lo scudo è
salvo: così da morire gloriosamente, con l'animo sereno pur nel dolore della piaga. Chi nel leggere dell'esilio e del
ritorno di Temistocle non si è sentito fortificato nella propria passione? In effetti, la secca successione degli eventi
in ordine di tempo di per sé ci attrae pochissimo, come in una registrazione destinata agli archivi. Ma spesso
l'alterna incertezza delle sorti cui è soggetto un personaggio eminente provocano meraviglia, tengono l'animo
sospeso, suscitano gioia, sofferenza, speranza, timore; se poi si concludono con una fine degna, 1'animo si appaga
nella perfetta distensione della lettura. Sarà dunque più conforme ai miei desideri se ti dovessi convincere a isolare
dall'ambito del tuo lavoro, in cui comprendi una narrazione continua dei fatti, questa che può considerarsi come
l'interpretazione drammatica degli avvenimenti di cui sono stato attore: ha infatti quadri distinti e una notevole
molteplic ità di atteggiamenti e di circostanze. Né temo di sembrare come un cacciatore che tende un laccio ai tuoi
favori con qualche piccolo complimento di maniera, se ti dichiaro che terrei più che da ogni altro a essere celebrato
ed esaltato da te. Tu non sei tale da non sapere chi tu sia e da non ritenere piuttosto invidiosi quanti non ti ammirano
che adulatori quanti ti lodano; né io sono tanto folle da voler essere consegnato alla gloria eterna per opera di chi
non potesse egli stesso acquistarsi - nel glorificare me - un riconoscimento del proprio genio. Né Alessandro
Magno pretendeva di essere dipinto esclusivamente da Apelle e scolpito da Lisippo come atto di favore; ma perché
era convinto che l'arte loro avrebbe arrecato gloria non solo a quelli, ma anche a lui stesso.
E quegli artisti divulgavano presso un pubblico sconosciuto l'immagine fisica; ma quand'anche questa
riproduzione non esistesse, non per questo un personaggio famoso piomberebbe nell'oscurità. Così il nobile
Agesilao re di Sparta, che non tollerò l'esistenza di ritratti propri, né per opera di pittori né per opera di scultori, è da
citare quanto chi invece a tale attività dette il massimo impulso. Infatti il solo esile panegirico di quel re composto
da Senofonte ha facilmente sopravanzato tutti i ritratti e le statue di qualsivoglia altro. Pertanto mi sarà di maggior
prestigio e per la soddisfazione intima che ne proverei e per la dignità che ne acquisterebbe il mio ricordo, se avrò
un posto fra i tuoi scritti a preferenza che fra quelli di altri: perché non soltanto avrò avuto il conforto del tuo
talento, come Timo leonte quello di Timeo o Temistocle quello di Erodoto, ma anche dell'autorevolezza di un uomo di specchiata rinomanza, apprezzato e rispettato fra i primi per il comportamento tenuto in circostanze fra le più
importanti e gravi della vita pubblica. Così che io sembrerò avere ottenuto non soltanto l'elogio di un chiaro cantore,
come definì Alessandro in visita al promontorio Sigeo l'omaggio reso da Omero ad Achille, ma ancora la solenne
testimonianza di una autentica figura di galantuomo. In effetti ho una predilezione particolare per la figura di Ettore
come descritta da Nevio: Ettore, che non si rallegra tanto "di essere lodato", ma aggiunge: "da un eroe degno di
lode...". Ma se non potrò vedere accolta da te la mia richiesta, cioè se qualche cosa dovesse impedirtelo (perché non
mi sembre rebbe giustificato un tuo rifiuto di accogliere una mia richiesta), sarò costretto forse a fare quello che
molti spesso hanno riprovato: a scrivere cioè io di me stesso - anche se sull'esempio di molti illustri personaggi.
Ma tu sai perfettamente quali siano gli inconvenienti di questo genere di letteratura.
Chi scrive di se stesso deve di necessità attenuare i meriti e passare oltre gli eventuali demeriti. Si aggiunga
inoltre una minore credibilità, una minore autorevolezza; molti insomma avrebbero a che ridire e sosterrebbero che
hanno assai più ritegno i pubblici annunciatori delle gare di atletica, i quali almeno quando consegnano le medaglie
ai vincitori ne proclamano i nomi a voce alta, ma quando essi stessi ricevono un riconoscimento prima della
chiusura dei giochi, ricorrono ad un loro collega per non essere dichiarati vincitori dalla propria stessa voce! Io
questo preferirei evitarlo e se tu ti fai carico della causa mia, lo eviterò: e insisto perché tu lo faccia. Potresti magari
domandarti meravigliato perché io, di fronte alle frequenti assicurazioni che mi hai già dato di voler descrivere con
la massima precisione la politica e gli eventi che mi hanno avuto per protagonista, lo pretenda ora da te con tanta in-sistenza
e con tante parole: il fatto è - come ho scritto all'inizio - che il mio desiderio è vivissimo e la mia
premura grande (il mio carattere è vivace, del resto); ma mi piacerebbe che la gente sapesse di me dai tuoi libri
mentre sono ancora in vita e che io stesso godessi da vivo della mia piccola porzione di gloria. Quali che debbano
essere le tue intenzioni in merito a tutto ciò, se non ti reca disturbo gradirei che me ne scrivessi a tua volta. Se infatti
accetti la mia causa, comincerò a redigere un memoriale comple to; se invece mi rinvierai ad altro tempo, ne parlerò
direttamente con te. Nel frattempo prosegui pure il tuo lavoro e dà l'ultima mano a quanto hai già allestito, e
ricordami con affetto.