Che materia stai cercando?

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

\

l*

E 5

(fliUALI

VAIIAIILI ll0RIiALI

mrR(rit

v ---t n Y-h

Z="'

trÉ.8) . 0,3q5

narer*J*mnn, 4[ou)

5

gi.l

p,)l^ n'ritr,r) l(r:,

Y-t t, L\'z\\

t-

.x r(-r,s.a.-o,s)

,

EL.A ----*

fl

P(ll )

< /^,?L '

'/ Ll I

J

x-tfrl,z.) -fÉ, o,QI68 ,

-

0,p{i

4"

t(uu) a,ti^tl

v x4

,

t,u

P(x:zl) t t--

6i 4- zr)

t*.

|]

-:-'

6

,,

/ \

, I

al

x^N[21, I

,tL ,

\

e"i( a*{60,r)..1-

(u. t(a<-o,l)

A- 0,3t5 --

1- " 0,61F

_t

P L/

. -

PÉ,*1,r,*) (o',)- .4,512t

a,é115 0,i5S?

{ ) ffiil

t (r.Esl,l") (,)

o'ì1§,-nsurl=Q1525 o,aÉ.

(m)- (o,r)"

,f {(,) = o,tro+-

ù +

\., -

(-0,4,0{g(-o,rl) -

('.') 0,\,16

-

=

o,acJ

f

P :).t$?l o, lo{6

(-

+ (l{ ,,**r,

-

ir,u<t.i4 "

P dql+

(],

{,ui [qz5 dl"

$

'f _ g(

* +

,)_ o,t64r- 0,ffi1

(r,t)-

PlrG<r) a,qlit=

<r< i] 6(iu)

i,§*) rr,fl6+-

{]rqlji

dÉ)=

P 4

[4,g, r[-t,ltsz<

(z<a.o)u t,*{

I 6(,) .

6(,,,)- - ot/8 " o,

0,q012 t], U{Yi

P(ry<*(tr)

t

(n<x<tQ)

f x-fu

r*) l(,,rra<-o,d)

*^n(rr,, ---+

t? §

-

\' b"lll 6^-loo .iIr,o)=

-

I 4to4 .

qOfl{ 0,tm

0;t+(J- ,aY

o\

,ry)----

t,V

<y,<tlt) rt

l(r,o3 t,t:.4.

(

t

,-n

P(rto 2,,1)

tua)

(,r,,r; '42

a I

p=lll .i,

6'. tt

' 1n

6, 4(r,r)-4(i,ri)

iL )|\- ^t - 0,t+]t

CI,,1[51 0r0i]5

=

Ir,il l1

z, ur!,\-*

(

x-lt

" ryY<r

.x.

(lt w) < s.

(l,ti r,ot)

x^lr(+{t,

ai)

P ? \ <

P

tLl

4r

' 6 i

ill .L

6t,tlttn

4' / (,,*)-ò

rl\ (,,ti)

6, 4 =

{nL Lr- 0,fri5.

0,fl8+- wutt

' ?fl 3,ol .\

^a'

roi) ;rra) .

6\-tch asa§.& ,,1t.

___-+ i

P(

P(or.x. \

x^n(ror o,ot)

L. z

[-

(t

ttZ I

6

y,llta i

V

6'" lltt^

6'l't (o,r)- .

4[ott)

{ o,W.

0,s{0" Q,llnL

*-t ,L!'.

rlt) tut) <i(

.

r"n Pl (-o,ot

<xi a 'tT')

P( F

(ttz 0,qCI1)

iit L=

, 6'3i -,

y.i|L 6'. iotq 'fÉ0,*)'

4(,,i)

6=, r

- 0,35t$

0,ta6ta{

0,[l5q

x!

im) pf@ir

(m.r, a <t

a+a4§J$) -o,er)

,^r,(rm,tlrc) r (:r,et <

-*

P LA 'l,6

6 I

\l.

A"ilE 5',Lti6 -h(r,tt)--

4to,*)

a--ù6 -

o,u|l 4,fi%

a,0455 =

,! P(ry.,.1l|!')--)

Ur)

( i ru.2.

(-o

(rlz;zw)

roi.*. o,'o

x^tr 7

P )

t

,rr,T

y,ll,6 t

d0,q) F*)

,

_ r, rots

o,Si@ Q}iy§

x-l

t ati-itr

t5i,,) tLù\ o,r,

'1

,

P(tH. z.

tStt- c,a,

( P(

x^

xe rr; fl

ror) *

n )

__-_...______,

'31 [-

/

31

6 (*,')

,ra.T,,

lo,ltl.. G,fj-

{ 4 =

- 0,W\, 0,3HL

a.6zt5

+ ("'+',ro*)..--" "/

ry \

(l

In, niru, f

rru) I - t,5)

(- <

2,{

6 I

ltttr .i.

61,il16

6, [,,)- {Éz,q)

L6 { a{N6L,0,W

A,0{,6Y-

/ -.

+ t-A

(rx.rlui) \

iu+-rol

9\"§

P{

(tlr

x-fl Pfo,t.t<o,os)

<t<

l, 'i

, nsn) \tA 3q/

6

ifr v

6",15u

É, {(-ari)

%)- .

6 +p

=31 - 0,titj= 0,3{8t

r],{nq

Yl Hr)

,) (r,

I a_pft>.ù

?. 4"4É') {,t{tl

(x,>rr)

r "

.1 \/

L

b

p tt" 6,2

-i

f,,(* m,) =*

Pr[r*lu,),*

v 1

o.)'t

(^* tr ,

t ," t \

fl, (u)

r(x,rulr) Pfrrr,oln) i-

P&)"

(xrrz) (^3>rr/r)

I r[n)

+ P P

-@

{

i. ,,ntr {

(xrrt) +

" o,rr*r:

P Qtil-z+ ffi'#f",3,,.**

a\

I

,

*

2- l, w

.*x*fr y

E§t[ittl0 llt&

At$ &À u's

a ru"u -,ri']urti

)na

ar,^

frh (,uxtw

,,,,^ "t'

I

,kWtwarx w y'.ftrne 6'-Aoo

,M ;r,rudonat^sle

Jmk$,^t,nt9tl,

/Wdfl&, f-},fl

(m; lm')

x^tt

W >10

t"

W .nhdnt' àrrxr-

A) 1

1*,t.4.*

i /,

qr,fl' ti

d, lr /xh&l,t,t,

Ù ry,ty*, ^,,flob ,

,) ;t lao

Md 4'

hn {w

fry"

Q.,-1, t"! , §

p.[at 6,s fro**1,ara{uou

ho

i Jut

naf,q,

f" 1

fdft" frd,A},

fu,.) P('»*) ,.

f) a'[(z)lr|

6.ttli e

4il. ----+

flr-,1" f-W

4{-tr,,*

r

f*h <x ìco

4m

4 im)

(*r

*)

P-,t x^n r^tr rd

(to,

&oH

rSu*t, f*.t,.|u

?"Y.t P(,.frp) l(tr,)

f'*t ,) P(xa+oo) (m* rco)

x,rp , t(-r.z<e)

.) -. P(4*3<-.qP)

.. \ 00

40

-/L

.*. X

xm)

t*,u (a* t=+

P .L

6 i»r*

r-r-z

-

ql}+r-rl,us+,({m

=

+(r) {,(')

P-òt) I-{(a)-o,,lr iri"x-joo

y l,l3 X" X=61J

-+

/,cD 5ÙO

=

x"u (m, m")

uA - @i:.ip ; {r'[

baoo

.t\

Y"li i5)

(Bo,

r X*A [1-t0

L;. l,&

=

--i- =

$ 5

- -t

) ,

[J

l,i eru

J-'

ui*

,u"

B,

I ?*& ^l,u#sd I

I /

' 4

Pe- *; a

ÈgR ù**&l,,rttr (rl,

{tl urlr X^n C)

,[

Ur** x

a) ì]k

ratranr, Zt

\.[C" zb

/aa.

fl&fi€,k ,fr

,*^A-- y*

,1.

O) Ao'r,,*l,.r,iJrr;

a^yrer,t lrrrt^

,) I

n ,wW

*wy,A,

,Ào ,{rl

,na fh un

^o ,fu ,*1,

,4fiJrtfr

A, u^rulo

W u

t,

l^ ,l*

$) e,* y A

tfo #rub

,iL {o (*n^

,h d;

y*

fu,^^- Àfunk

p,,ru,ÀinL * ry&,{,Au;

m ca""-

'*. '''b*il

ltY

;'[

-)

fu (zl,l)

x"n r-! (+'.,.

,

t(l<x<a) .---+

z, p

- ?) (-2..r10,,)

P rr,oar,(G§)

o,(g{5-

4(o,r)-+(rJ "

fl--h /,) r- .CI,10

{(z) q,

. "

*(*) a l,Zn

r X-l x-25

4rtB,

4: 6 1

i" t,

,l o,n

-

Fi.

X-f

I r A1r X-§ "@)

*

uL -urL,r:

6z

--? -

/t\

f

,,.1-\

*) Jll»-

P-,U --ff

jlw*

/h" *Yt-,

.----' r(zrr)

P(*,

Pft»rr) --*à o,oat

A-0(r)-

Tt) *) ,

e(t,

(xru) ----* ---+ rft,.r,s) 4-{&,,)

Y) o,Jr{i

fl _ o,anl

§^*1 -

c,run I

x,11 P

A {n/nj

" Inl= = Pf01

i'ià1=0,§si

$,,11& 0,31fi5 47,

-l

o,q

' 1'o,t

f r,

t (az, to)

, (!s

ilL di v,,-,[t^,ruf^tt 2m

Qr*{" i,

fi.)'tl /' t-aw''ufu-

1 r" ico'qq"

l^P {6

"" =

!

ii?,* f"'igrcTtn'*r' ln.- qqi,[{,[

?o'o,c{"

"

6 ^fl,

x^ rtu)

(rr7

il

*, \

p{Àt a,-io

<-pI

(n x

| a,) <

'{j}z l(,1/ '

v

.

P(- <x

l,oq 6,6) . c,ufiL,

- 4- rto(

t

,! É,,*) o,

1a,zl

l- x"tl

trfl,{r0 (am; uor)

5 o,sr)

tlr

x- \

4 (,. ---1

l,t r+t-

" p n)

r(x<i+i) (r<

p.h tt I ??2q

{(, 0,

I

a?/

>

-t =

6

x!

+- t

.(,\ 6.04

rrudr

li 6

I \ja ,

l{/-i(1 \

io.

'\ ofitÉ

z,n)

I e (+< --+ 4(r*)

O --"

t+

\frs'

o,u

A-d.b)

4 "

r,,e x-ll

o,qq X-

1 i4l

(*). *. +

X=

1,5$. ità

l,$5"4+

'f t /15,f5

=

{r

d -

55 b 4x

t,)

x^il (',r;

[§[ur*t0 6 r"y «-

4 li:\

r(+, )

(r,- 0{3c{5

(o,sr)

r re

P o,

k.qr) {

r( =

/

f,ul,b -l

/r)

flt" 5

ftr= 'f )

irr) x'/u P(r.

(r, (zoo,o,)

* 4(*") o,

+. S2fl

"

P z.

\6. G

o,S

4-QO) =

4

r^b Y*f à-

I o! itz

" X=

B. z(

tlo

o,tT

,l :

[,[r

(-) " 'lrOlJ 3i

D

x^tt

&&rlto+ Irioi r361) x*lr

. p{z<{,}.1") k,,a)

J-

e,

rfi) 0, t?ì6

=

{r.

f*h ?

L

"\ P 4É,,,)

3l/

6

jr lqr

b. 11

[) 11

"

,41

f-"'t" -

tftrr,m) (,$5??

$(i,c+)

ffi. \m

r-\ tf(r) ,

,,r-

a; r,rz

f,alU no o,?T t.YJ , l-

. r,;o x'16d,[t

r+

7"

{&i c, 5t

lo

rx,

(

ffl},{(}tc lrurt ,as)

À -) tls

(,.

j" t * -l,t

llt

{,.lt)

fe r P )

'1( g)

ù t35 b )

(e. qms5

- ,

t z,r [r,u)

{

tt l(

rÀ /11= )<:t

rr) *(,.

('. T )

?.

r (rr.o,x)

i

ffi\ffi ['*) ]55+

* Lr,

=

/-

f*t a,w

4 $Q) " x'j^ tqt^ *_

+ tzt

,

utr t

fi. 0,1\ X=

_r tr 16{,15

$ =

r ?(

.,,

o

a) I -

Xutt ztrc) CI[1, ea)

l] 1'

irti; Bi

{-r 6"t$ f \ t/

. \

h. 6c-tlt\ l-

.l- p 4-t(-i,4lf A,1\il

4-a,t+43"

I t,r^r)

tu€,/ f;(- =

f"1.") 44

rul

x"fl \

4tt-

f(x.'+r) (au rt)

PQ,

tt}

(tr,; t

nqiù a

; y-" 4+)

6.41 q?e4

.

-t 4(nso)

@r,) 'h('J'a,q

t.* t,55 r4l

x-

I Y-*

, .k.?,

*(,55 lq

z + a)

= I

6 h+ i,u]

t'(i<tiej ,(u.,,uìf

?.y:

x^tt{ l,t* c,tir(t

imi ry{) | [,u)'

rl".) (a< f

' 't,d\ )

6

ycU

v, f-ri'4 ,\ x'*

l t

lx, r[x, irt)

l 4-

iiq

LJ6 ffi *r tfl) 4-

{a. t (a< i,re J

\Ja (',ni

r-É /.-frfl117, d,ozx

=

r) (+).

,| oai

p.A- 'r k-l^ a:l§'

* -ur3,

?, =

0,13 tz'-J- 13,81

L+

È

rs{

\tr

\É x (*r P('. nl) x3

l'rto

, '6=1+ a

Lt C

n, ) p(r.,,qu)

111-ito

r " 0,123i,

'i(,,q4

t+. 3?

r

l-. \

45\

3

I E§[R'ttilo il*unt,t' fls y

t"

,rfri AU

I'

| d,

,tr* A,,w

gf* 4jfrNk

,hu,Ksut Y {"v,.nt^,t ,

* I

| &

enidilr, f,fld]rfrtc ^&0,,0

I dfi

* "

X fi.;

ilt d"Ìs{,

,-,y^lL (1

A)N

drdti6r,"txr nti,,uur f*

\hlrtq$flr

erù\L . * fi u^w*lw

,J, ,,ì,u^db

,,fiuuxr

y'&ril{rfi tf- ,,t,t^

*; ma

y,,h X,

v 0,511

=

p *

iut*nw

l,

' Eor"

t-* ;

q,,.l, 4 4tR

ÉF

f&$*flolc .

/-0,5i2 o-,4&

"

1'4'P

*

fl*t . = tjtlll$

o'(nn"

tsii'" o,iizo- o,{{t'

6"

(l)

it'*=r) (l)

f =

1^-* t

!,

e ?

,n-"* kr* -

!'tihw,

,lr

& f* W ,ao«fit,

u{lrhr(1. Efl-ttrtu' '

*,,ou*** (r)

(r)

{* ,,

(r) t 0{q5

,uia t I

ruL {rt)

n

p(-=4 "

rrl

{, /q\ o,{t(3"c,5tt

P*U 4,

,o-^ o

o

(1) zt&

o,

= 411r.

I

r.

= =

\l/

frr ,l-

o^,,f* . nsii. =

0,dffi3 z3t

(1')

[*. c',

P ù +

+ +

6,li( c,65§}

{,?63§ =

S,34& 4%4L

+

{ ì q4i1t

4

i r,rJr"r 0,:ttr

c,5tt'r,trtlxr

' 0,5{r

t'

o6ulo,lffil 10r§{t}rrr,{}"rti

t

L1

(, P(*,ù*P(*,Ù*t(",)

a)

fl*U l{,"4)

ilk

u

flemt.k .0. ahwtn u

,r.^ /t{uldh'r2 Tr* ,

,) --:

- ,-{f) o,ti,$

P(-.0)

/ rl,,me

,ttn

o

46 Si

fl.b J a ,

d

I to d,

kalh

,f,t,oen P W^

i p(*=')

* +P[x=z)

I[x.oJ

3

l.l (x'r)]

*

A- r

lrt.,) . o,u-',aol

(l)

.1,5lf o,,i$a

^l(i)

l- * --

0,ods+ 0,u14

$,26iq

i

I 11

o,l[t'. \v

i*rtrr{,te o,sil'

J.r,#d&, (*=ù

| 0,2J(

&wdfl3

nefto^,nr,le = (1)

* .

f i,,*r*n i{x,r)

rff-r^,*

Jr (r=a)]

f,rrurnf r

,+ =

[t(,=ù «l

3 (l)

o,r,r'

" o

5it o,rrra

+

*

l(1) =

d,Ut{

+

0,26t1

0,3305

, ,t-*.

i t('"4

t(x,,)

,$ *

,#,ruxr

$t*-f,nu =

p- r [.c)]=

[r(i.4*

+16' \sl

) (li

+[f

o'''" -

tsir]o rs,roo,ltrt.

0,4dfi1

= em

[(x) )

+ ,

0,06ì

*,lT(5 +

o,16[1 l

fir?0rl

I (^,')

ll-

0r,)

P P

= v

r r ilt

t tì4r{A$tr

,du ml$§0ll

rArL}ALr

,,lCIffii

t *

e

llt ,k

.y nffi{}r0 A

Nr,rd,

51" ^

4 ,ua*a"*.

1.rlr* f*

"

dr,,h-,fuh À,-kfr,k&

T**^

* ob

,rmuap

Z a{ttril$,r nuttrr*

dox*

l .o,* ,,tÀv

},

t e Q.I, uyrw uh

L^lvr

,/ho*r,,e ?d** ,u.,^

paaaÀ

f&fla{'tc 1,,,rlo

f

§ 7o

f,^y ,

p. (.

X,. X=2

1zo.f.no5 A "

a

. (lo,

b o,os)

x.6(a,l) (f)

Xn- "

F^t^

v L a,.

o,1r'8 = o,1s''

'-

liolon'. o, lBEl

=

"''1

tr/ i.z

xnt[r) (X.r,r,,) f

h

|

r )(u {t*rru1"

u,(" 1<

,r,,r,** yr{o *

Y W\tttda "-,*

1l( '

.I

g-'t

t.,) -

e

--

,X!ZI

f 6.,, = o,tt31

" ')- ùl

,R t- r

rffitln ,wun

P,,*n0rl.tc afu

uqfra*,.rlo. At/,

,,,u ,u.rlnfl//,o "rfqff,

v L b *^dr*

rtw

tSiRIIil0 $

to u; d;

fi*wfu^w

ÉilÀw

lla',.or* dt ru,6ffi ,fur,$i

$)rn ue,5rlo,,u .

b

$ 5

4 Nt

,rtrl**,t,r,(i ,;r*,,n1,y,frrwrrfu fd* u&anws,

grrMftte hu*rt 6ca

' &,** ; tw

,uitf,*rrk J,

- !, y

alfu I

/ùtttllLtuw <

&fu

,wn

,(,t,tult,rdafu ol.hd.

fefi$h

flue

--+ I

p,+ry=

n fl*',frù

' I I =o,Zs

a

ctn P'r'{ft

(^, x'B

l)

xo ,,ffi)

a [em; -

sfi 5q(-

q+s

(l)

. (T) 6S, 511"

o.ls' 516 -

,

;

=

P l,gs-6

0lfl5 =

0=,) o,?$5

1,1,'* 4'l"lrt,,5 48

+

fStfì#)ir, (vl

- c,ol

f

l,t. 5J /ì!

tf"

fl*&l,l*tl I

tl,U,trr

4r1 4, ,J

[. ,,al

u'n wali& X^ I

ùliltayt {,fi,,tu,{À §1,

tr

B l

v,

!"*ff*tr*

iw,aax. n'u{rj|,Ut; '

lr

{J,,X , ,rxd},d ,on,ù,1,

f i*t1:t,"

-ù,rrpo"

I

,-\ \x

xn |'L ,4. |(.*)

{J -----':-

= x:

.x -i.5

e'i'5.4,$"

j,)

P(rr,s ^a : U,LL)

oi

I u^',u 1,5'

.l

Ir'-t,5': t ,tl

r,'n ,,*'

{,'

I (i;l,i " ,t

?t l5i

, l)

tt t- i

(-i,5 i\t

/,S n

t,t

l' ;) 3J

[/., lil

U 0,

',1,J),

4 !.li

L 0,

,r,

3 ii5

d,4?

JÌ,

E 6,rr{

5

ù 0,&,1

5 fi

tlifiilàl0 l,Lt\

xw 1ff

ù i:)"p,f,u

,,tf-f.<rh ol,j,*,,s ti,eù, atuÌ1.

anoududr' d} c&,*,l,.oo

q"*À*

f#,* fd,&

16B .l

_ _- t, l.t'wa"" 2,11

Ì,,r

/

i/-(

X"I|tJ lci

J,

ar

w*w

iilt)\llild [t* i], 2iZ

1

t

tf t"wr,)*

yt J IL(

L

I (l t(:l

J

( :

I

r- - 4q\

h**

*

f"

6

t$P{tlt0 ,rtp1. & wa$ila,,tilt,.*'+y,r},'r'en,.

,f$.w

wrh*, ttra}a^

:r ol;

p4{rr8U

- nwA t t

J, ,lt'ffi

A rt'

.

o,ci yrrfr

.À,rhilnom*,,. rnnioh(t '

,n^fr Enry!^

s,{re}l}+i

p"

ry

/Y &

hr,*

d, di ,*''*

f lO

ry

,,,.^,. tN^t^.^ilra

[,3--..

fni {,

0,

= t (f

^ ,, 1^'

r-

) o,o,) (^) x' l(0,')

(r, ---+

v,,' (,lu,

§ p) xru"B ^",

l''' orcl

lo' o,l

=

P" ,

,,r,104) r(Lo,l7x,r)-u#.

i(^.0)"(l;) - '*]t', o,ro4&

r,o.,,ffinu qfil3 . '::!o'

' (.r..,,;x,t)

, 0,

,,1'l'

v u{- 0104

flh,,) (11

' É

, '-');.r'

=

*'?l t,w4sL

, 1.,,t5-o'1.0,ffi4,i5

0,11(

br) o,o,'-

P P [r,o,i;

[ro) c,mri .

- " mii

.lT)

p (-,1 o,er*

o1) f s,

'),,r':ti

[.*,r;r.:)

u -ffi .

l(t-o,,,*.,] '30.

C[r'^),('l) ai\.0,116,,1,1]t 2,\1-on

o, z,m6-or

. .

,lf) qoii,c,ri p(à.,,,;x,i) - ?,iÀ^*

P(-,,) *#i

'v ],

; *l*"[ Na

t*

tt,

e W* i

,

iù, ttww l,,ri*,fri

,ro ar,ri,ur.

,.&,

,,,r, u,r{o ru^opxOar ferÀf}}d l*

l)

, l.t!^

*,^ N

* - .nu**

tile

J* t'/t

,.lC il-lu*ir*," ,Jì

.ta^

0,cli AhaÀ,t^Guu.

fandla

f \, uat*

nna &

awrlu

d,i

olq",nrlrltu*

(r\ ,Sal, i;

i,i 2

Y" ist^

AÀM,t: /uht^^§rJlr+4

J lt.

' 6l !w\)tti.

Ao

a) t

x" (+ i a4t)

ttt' &,;5 r

p" lu;[<)=*p

ln ru^d*" ùa'orrt5, 4

lid6)=

n"Pb) i'*f.4

x,.P{,)

20. I

p-h X-B (ao,. qozs)

4 tt":h0

") l

0rol5

p= w

t\. /l lZ

dft' fdua, lJ\ilil.' ar

qfw4ir4»{.'q,t, tt,t:"

fr*rÀ . o,os

P

A<s

, ,;ino.

e-À An @

XI

t'6*r;l.i)

(r,z; t, 4*

|

{,) =

r)

f*t =

a- p(i,r;.t,')]

l,r)+

(x,o PÉ,,;À,r)

[f + =

(-i4^

n-l{t4o {'4o1

r -rl

-f " )"

'1t,

*

4- o,t(lr]

[ o,:c+t 0,36+tr+ =

4- 0,1ix5=@

t l. *

y

dt **^ ,^

f§tfrr{}[O p*

*w y z*

,1.

,rl, J,

a,tfr,w*,,& l,,f}rw

lvtc{uay*o /^+$&,,/a fwl}At

}ffi^t

{ y* ,r*l$ ,{

n*

,k

A ,lt,t,,,À

f^ r;fufrlr iu

fu

n, rrdrw

So tdta

o r*1,ft

roe

a{<xr.a^frlÀ

f-*&r *) * a À

d.

§t J,Lr**^* L

*r.to a

,h \z

ilrn Nrle no f*

r.t 4"f*"

pna c!- yn 'f

fr) lb *.^*

,ft a^ty*,,

ud,rc m

fid, ,x,,rff,

ru* ,firfio dfpfca"

f*

^1

u) L a 0,0o5)

= (S0rfi{t i.

0,fl]5 (sr

rau,h

I

F= ra^

ryÀ X o1y<ouUw u,

f*") $

f-," Po{*,{a,

^ "

z0) Za \<5

O u

f,WaÀ:, l<0,.5

&' 50 , -

).,c,zs) t.o,r1)

|

F(x-.r (x,0, /.,o,it)

P (^ =,

;

L'^'P. "

a,l\

5A-q,fit, u'"

- o,r5'

{,?5"

q-^o'15 u- -

ol 4t.

/---\ a

& t^r

f 4,. rxo),& Jo

=QP

+

= o,i1t4

E,Yì& ,

o +a

L- a.( piu

/ 10u."d,tr"fro,I"

I -

2 .

,i,

{,) drql35

*0,^ of i0

,{,ffir- ,r

f-,

ryb ,n" NrW

yn

f{nl'ek P,

^,

c,lf::)

x'a (4m, opl65

q= (uw*,m,)

n*' a,,6't

o,'*un

(Xfr) "'

'',0' 74\

E\lfr{t?i0 4 n ,ba,il"

,k

&n

lhli wtsw ,ù" ea^. o

p"

/)ù

rqflJ.dh X.

a4^reu^o

ryr-^ *

*r

hfrù* ,fi nuyurt

ard$,to uutsw.

ll1q

7it, 5",&

/,1L

x"8[ r{

(t,a) >rr) ,,

x^ r(x

ri )

t(e, ,r-{[r,r)=

(*r"1,,)

rr:1 r-odri.0,eits

t f \

'rlAl )

*y*r* h (V, O

ll

/,,1^-

ro^,r{t

uo,Oa0t ) rfi0ffnfitL[A

t U.

Ifr*, r ohr tnil

& fu

rto

L5 lat" @*fil,ù*

mu},, o ttr"

art dt,,),4e

4m,

t)o,4^rhil,tfiaj" W.

^ b

fl il aw

hAfi

a 01Il ,y,w. a,se

yna .

{^tuk"

yuxraa $r,,*a

lw,,rt, ^^Nk,

. i

,* 6 &],

.,[

&

d&

q(x* ,r,t, ,w^^*a,..hrrh

ar

idkal ,f. uxìs, o.

wre fe fr*t

f'&{À${d

"'

r o,'

tfoi, o,,

=

il rt!,^ll

.' ?1c15\=o'+s

5 o,r

P[o]' --

= s[6 i

7 Plt[nl= a'se

'rr-e;\r[au[

, 0,7

=

Pirr{ !o o,s6

* -

0,3'

(ulu)

p o,i5

afrg $,L"

at3'

0,5.4,32+ 0155

3 t

*1M*

ny* t,

vJ,

ln aylJnh

,,ayat

tIEIlfliC d

,& ndì».

,tutov *

l; qrr;

' fr

to eS/" A

d,

,*

lna Àrtu

&1 .4trritb /tot.

y* tr«- *,,rail;lbÀ^<il.M

ry

,

l, il w

A

& Z"*w4

,À- Iqrrt t+

/,ì,^ nur,t

" h-r^^gt

*

y & o

6f, ru,^ 2t/,

/l&b

ailtlà

,ru r(r/c) 'olr

=cu-r'

/

plcl ------r

L (r/r).

t o,z+

i h

w* atwv

à,

l'rei^flh ra"lix.rralq 00.a.^^xroi^,tx

{r**A

. ,['/,)

(,tt) oP(;)

(n)

I

P(') t =

,

.

= o,6ttt\

+

0,t)- 0,1J

0,65 0,1&

=

r) "

P(rn o,q6t,= 0,4[]B

Q6rr6tn


ACQUISTATO

1 volte

PAGINE

42

PESO

18.54 MB

PUBBLICATO

+1 anno fa


DETTAGLI
Esame: Statistica
Corso di laurea: Corso di laurea in scienze politiche e sociali
SSD:
Università: Torino - Unito
A.A.: 2001-2002

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SimoScipol di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Statistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Torino - Unito o del prof Montinaro Mario.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Statistica

Lezioni, Statistica
Appunto
Economia Politica-UNITO
Appunto
Lezioni, Statistica
Appunto