stebole di stebole
Ominide 50 punti


Paradigmi dei verbi latini

- EXPUGNO, as, avi, atum, are 1=espugnare
- UTOR, eris, usus sum, uti 3=usare
- FABRICO, as, avi, atum, are 1=fabbricare
- PRAEFICIO, is, feci, fectum, ere 3=mettere a capo
- SUM, es, fui, esse=essere
- LATEO, es, latui, ere 2=nascondersi
- AVEHO, is, vexi, vectum, ere 3=portar via,andar via
- ARBITROR, aris, atus sum, ari 1= credere,reputare
- APERIO, is, aperui, apertum, ire 4=aprire
- EXEO, is, ii(ivi), itum, ire= uscire
- AMBULO, as, avi, atum, are 1=camminare
- INSPICIO, is, inspexi, spectum, ere 3=guardare dentro,esaminare
- COLLOCO, as, avi, atum, are 1=collocare
- MIROR, aris, atus sum, ari 1=Stupirsi, ammirare
- SACRO, as, avi, atum, are 1=consacrare
- IUBEO, es, iussi, iussum, ere 2=ordinare
- PRAECIPITO, as, avi, atum, are 1=precipitare
- URO, is, ussi, ustum, ere 3=bruciare
- CENSEO, es, censui, censum, ere 2=decretare, pensare
- DIVIDO, is, divisi, divisum, ere 3=dividere
- DECURRO, is, decurri, decursum, ere 3=correr giù,precipitarsi
- MONEO, es, monui, monitum, ere 2=ammonire,avvertire
- CONFIDO, is, confisus sum, ere 3=confidare,aver fiducia
- CREDO, is, credidi, creditum, ere 3=credere
- PUTO, as, avi, atum, are 1=pensare
- CAREO, es, carui (part fut cariturus) ere 2=essere privo,mancare
- OCCULTO, as, avi, atum, are 1=nascondere
- FERO, fers ,tuli, latum, ferre 3=portare,tramandare,raccontare
- MITTO, is, misi, missum, ere 3=mandare,inviare
- TREMO, is, tremui, ere 3=tremare
- PENETRO, as, avi, atum, are 1=penetrare
- TURBO, as, avi, atum, are 1=turbare, agitare
- IMMOLO, as, avi ,atum, are 1=immolare,sacrificare
- NATO, as, avi, atum, are 1=nuotare
- ATTINGO, is, attigi, attactum, ere 3=toccare
- ERIGO, is, erexi, erectum, ere 3=alzare,rizzare
- PETO, is, ivi(ii), itum, ere 3=dirigersi, assalire, chiedere, aspirare
- COMPLECTOR, eris, complexus sum, complecti 3=abbracciare, cingere
- EDO, edis(o es), edit (o est), edi, esum, edere (o esse) 3=mangiare,divorare
- CORRIPIO, is, corripui, correptum, ere 3=afferrare
- AMPLECTOR, eris, amplexus sum, amplecti 3=avvincere,cingere
- CIRCUMDO, as, circumdedi, datum, are 1=circondare,porre intorno
- EXPLICO, as, avi (o explicui), atum (o explicitum), are 1=spiegare,districarsi
- CONFUGIO, is, confugi, ere 3=rifugiarsi
- PERTURBO, as, avi, atum,are 1=scuotere,turbare
- LAEDO, is, laesi, laesum,ere 3=Danneggiare
- CONCLAMO, as, avi, atum, are 1=gridare insieme
- CANO, is, cecini, cantum, ere 3=cantare
- CONTIGO, is, contigi, contactum, ere 3=toccare
- GAUDEO, es, gavisus sum, ere 2=gioire
- CONSISTO, is, constiti, ere 3=collocarsi,fermarsi,stare
- SONO, as, avi, atum, are 1=risuonare
- PERGO, is, perrexi, perrectum, ere 3=continuare
- PONO, is, posui, positum, ere 3=porre,collocare
- PRAEDICO, is, dixi, dictum, ere 3=predire,preannunciare
- EXORNO, as, avi, atum, are 1=allestire,adornare
- TEGO, is, texi, tectum, ere 3=coprire
- PATEFACIO, is, patefeci, factum, ere 3=aprire
- DEMITTO, is, demise, demissum, ere 3=calare, far scendere
- LABOR, eris, lapsus sum, labi 1=scivolare
- REDEO, is, ii (ivi), itum, ire 4=tornare
- AGO, is, egi, actum, ere 3=are, condurre, comportarsi
- DORMIO, is, dormivi, dormitum, ire 4=dormire
- APPAREO, es, apparui, appariturus, ere 2=apparire,mostrarsi
- GERO, is, gessi, gestum, ere 3=portare
- ACCIPIO, is, accepi, acceptum, ere 3=ricevere
- GEMO, is, gemui, gemitum, ere 3=gemere,dolersi
- FUGIO, is, fugi, fugitum, ere 3=fuggire
- HABEO, es, habui, habitum, ere 2=Avere
- RUO, is, rui, rutum (par fut ruiturus),ere 3=precipitare,cadere
- EXCITO, as,avi,atum,are 1=svegliare
- INTELLEGO, is, intellexi, intellectum, ere 3=accorgersi,comprendere
- ACCURRO, is, curri (o cucurri), cursum, ere 3=accorrere
- INTERROGO, as, avi, atum, are 1=interrogare,chiedere
- RESPONDEO, es, respondi, responsum, ere 2=rispondere
- TRANSFERO, fers, tuli, latum (o tralatum), ferre= portare
- DOMINO, as, avi, atum, are 1=dominare
- PUGNO, as, avi, atum, are 1=combattere
- HORTOR, aris, hortatus sum, ari 1=esortare,incoraggiare
- SPERO, as, avi, atum, are 1=sperare
- INCITO, as, avi, atum, are 1=incitare
- STERNO, is, stravi, stratum, ere 3=stendere,sdraiarsi
- FIO, fis, factus sum, fieri=divenire,diventare,accadere
- ADFERO, fers, tuli, latum, ferre=apportare,recare
- ORIOR, orieris, ortus sum 3=Sorgere
- VOCO, as, avi, atum, are 1=chiamare
- PROCURRO, is, procurru (o cucurri), cursum, ere 3=avanzare
- RESISTO, as, avi, atum, are 1=resistere
- DESTRUO, is, destruxi, destructum, ere 3 tr.
=Distruggere, abbattere
- ASCENDO, is, ascendi, ascensum, ere 3 intr. tr.=Salire
- CONICIO, is, conieci, coniectum, ere 3 tr.=Gettare, scagliare, spingere, cacciare
- DEFENDO, is, defendi, defensum, ere 3 tr.=Difendere, sostenere, respingere
- INCLUDO, is, inclusi, inclusum, ere 3 tr.=Chiudere dentro, rinchiudere
- ADIUNGO, is, adiunxi, adiunctum, ere 3 tr.=Aggiogare, legare, unire, congiungere
- MISCEO, es, miscui, mixtum, ere 2 tr.=Mischiare, mescolare, congiungere
- AMPLECTOR, amplecteris, amplexus sum, amplecti, 3 dep.tr=Abbracciare, cingere, avvincere
- CONCIDO, is, concidi, concisum, ere 3 tr.=Tagliare a pezzi, spezzare, distruggere
- COMPLECTOR, eris, complexus sum, complecti, 3 dep.tr=Abbracciare, cingere, riunire, raccogliere
- FRANGO, is, fregi, fractum, ere 3 tr.=Spezzare, infrangere, frangere
- VIDEO, es, vidi, visum, ere 2 tr.=Vedere, scorgere, constatare, notare
- CAPIO, is, cepi, captum, ere 3 tr.=Prendere
- CINGO, is, cinxi, cinctum, ere 3 tr.=Cingere, circondare
- PROGREDIOR, eris, progressus sum, progredi, 3 dep. intr.=Andare innanzi, procedere, inoltrarsi, uscire
- SEDEO, es, sedi, sessum, ere 2 intr.=Sedere, stare seduto
- INQUAM, inquis, inquit, perf. Inquii, v.difett.=Dire
- EGEO, es, egui, ere 2 intr.=Essere bisognoso, mancare di
- CONCEDO, is, concessi, concessum, ere 3 intr.tr.=Ritirarsi, allontanarsi, partire
- TUEOR, eris, tuitus sum, tueri, 2 dep.tr.=Custodire, proteggere, osservare
- MORIOR, moreris, mortuus sum, moriturus, mori, 3 intr.=Morire
- RECIPIO, is, recepi, receptum, ere 3 tr.=Riprendere, ritirare, recuperare, impadronirsi, accogliere
- LOCO, as, avi, atum, are 1 tr.=Collocare, posizionare
- ELABOR, eris, elapsus sum, labi, 3 dep.intr.tr.=Scivolare via, scivolare fuori, sfuggire
- FUGIO, is, fugi, fugiturus, ere 3 intr.tr.=Fuggire, scappare, sparire
- PERSEQUOR, eris, persecutus o persequutus sum, persequi, 3 dep.tr.=Seguire, perseguire, aspirare a
- TENEO, es, tenui, tentum, ere 2 tr.intr.=Tenere, rivolgere, capire, ricordare
- PERCUTIO, is, percussi, percussum, ere 3 tr.=Trafiggere, trapassare, percuotere, colpire
- EFFUNDO, is, effudi, effusum, ere 3 tr.=Versare, gettare, spargere, disperdere
- REDDO, is, reddidi, redditum, ere 3 tr.=Rendere, restituire, dare in cambio, offrire
- LAEDO, is, laesi, laesum, ere 3 tr.=Ledere, danneggiare, violare, ferire
- HAEREO, es, haesi, haesum, ere 2 intr.=Stare attaccato, essere fisso, aderire
- LABOR, eris, lapsus sum, labi, 3 dep.intr.=Vacillare, scivolare, scorrere, scendere
- TRAHO, is, traxi, tractum, ere 3 tr.=Tirare, attirare, trascinare, indurre, attribuire
- PREHENDO, is, prehendi, prehesum, ere 3 tr.=Prendere, pigliare, afferrare
- SUFFERO (SUB-), suffers, sufferre, tr.=Mettere sotto, sottoporre
- DEFIGO, is, defixi, defixum, ere 3 tr.=Infiggere, conficcare, fissare, rendere fisso
- PERFUNDO, is, perfundi, perfusum, ere 3 tr.=Inondare, colmare, versare
- VENIO, is, veni, ventum, ire 4 intr.che cosa sono i paradigmi latini=Venire, giungere
- DESERO, is, deserui, desertum, ere 3 tr.=Abbandonare, lasciare, separarsi da
- FULGEO, es, fulsi, ere 2 intr.=Risplendere, brillare, accendersi
- OFFERO (OBF-) , offers, obtuli, oblatum, offerre, tr.= Offrire, opporre
- SUADEO, es, suasi, suasum, ere 2 intr.tr.=Esortare, consigliare, persuadere, invitare
- PROMITTO, is, promisi, promissum, ere 3 tr.=Promettere, preannunciare, mandar fuori
- DUCO, is, duxi, ductum, ere 3 tr.=Condurre
- DESCENDO, is, discendi, descensum, ere 3 intr.=Scendere, recarsi, penetrare
- NOCEO, es, nocui, nocitum, ere 2 tr.intr.=Nuocere, danneggiare, far male
- PERVENIO, is, perveni, perventum, ire 4 intr.=Giungere, arrivare
- VOLO, vis, volui, velle, tr.anom.=Volere, desiderare
- PRODUCO, is, produxi, productum, ere 3 tr.=Spingere, portare avanti, presentare, generare, produrre
- SUPERSUM, es, superfui, superesse, intr.=Sovrabbondare, sopravvivere, resistere, avanzare
- INVENIO, is, inveni, inventum, ire 4 tr.=Trovare, procurersi
- DICO, is, dixi, dictum, ere 3 tr.=Dire
- PERDO, is, perdidi, perditum, ere 3 tr.=Perdere, uccidere, rovinare
- SUMO, is, sumpsi, sumptum, ere 3 tr.=Prendere, assumere
- RELINQUO, is, reliqui, relictum, ere 3 tr.=Lasciare, abbandonare, trascurare
- EFFERO, effers, extuli, elatum, efferre, tr.anom.=Portar fuori, emettere, alzare
- POSSUM, potes, potui, posse, intr=Potere
- PEREO, is, perii (raram. perivi), periturus, ire intr.=Scomparire, morire
- ADDO, is, addidi, additum, ere 3 tr.=Aggiungere, dare a, soggiungere
- PATEO, es, patui, ere 2 intr.=Essere aperto, estendersi
- ADSUM (assum), es, adfui e affui, part.fut. adfuturus e affuturus, adesse, intr.=Essere presente, assistere
- ERIPIO, is, eripui, ereptum, ere 3 tr.=Strappare, nascondere, sottrarre
- CERNO, is, crevi, cretum, ere 3 tr.=Distinguere, scorgere, decidere
- SINO, is, sivi, situm, ere 3 tr.=Lasciare, permettere, concedere, sopportare
- REVIDEO, es, revisi, revisum ere 3 intr.tr.=Tornare a far visita, tornare a vedere, rivedere
- ABEO, is abii, abitum, abire 4 intr.=Allontanarsi, andare via
- OSTENDO, is, ostendi, ostentum (e ostensum), ere 3 tr.=Esporre, mostrare
- RAPIO, is, rapui, raptum, ere 3 tr.=Afferrare, strappare, trascinar con sè, portare via in fretta
- COMPLEO, es, complevi, completum, ere 2 tr.=Riempire, colmare
- APPAREO, es, apparui, appariturus, ere 2 intr.=Apparire, mostrarsi, manifestarsi
- RESTINGUO, is, restinxi, restinctum, ere 3 tr.=Spegnere, estinguere, moderare, calmare
- TONO, as, tonui, are 1 intr.tr.=Tuonare, rimbombare, risuonare, gridare
- CURRO, is, cucurri, cursum, ere 3 intr.=Correre, accorrere
- OCCIDO, is, occidi, occisum, ere 3 tr.=uccidere
- TENDO, is, tetendi, tentum e tensum, tendere 3 tr.intr=.Tendere, porgere, dirigere, dirigersi
- ALLOQUOR, eris, allocutus sum, alloqui, 3 dep.tr.=Parlare a , invocare, esortare
- SEQUOR, eris, secutus (sequutus)sum, sequi, 3 dep.tr.intr.=Seguire
- SERVO, as, avi, atum, are 1 tr.=Salvare, custodire
- CEDO, is, cessi, cessum, ere 3 intr.tr=.Ritirarsi, passare, avanzare, cedere
- EO, is, ivi o ii, itum, ire intr.anom.=Andare
- PROPERO, as, avi, atum, are 1 tr.intr.=Accelerare, affrettarsi
- RECUSO, as, avi, atum, are 1 tr.=Rifiutare, negare
- AUDIO, is, audivi e audii, auditum, ire 4 tr.= Ascoltare
- IMPONO, is, imposui, impositum, ere 3 tr. e raramente intr.=Porre, mettere sopra, caricare
- PORTO, as, avi, atum, are 1 tr.=Trasportare, portare
- ANIMADVERTO, is, animadverti, animadversum, ere 3 tr.=Rivolgere l’attenzione, badare, accorgersi di
- CONVENIO, is, conveni, conventum, ire 4 intr.tr.=Radunarsi, riunirsi
- TANGO, is, tetigi, tactum, ere 3 tr.=Toccare, prendere, colpire, muovere
- LAVO, as, lavi, lavatum, are 1 intr.tr. OPPURE LAVO, is, lavi, lautum, ere 3 tr..=Bagnare, lavare, pulire
- LOQUOR, eris, locutus (loquutus) sum, loqui, 3 dep.intr.tr.=Parlare, raccontare
- TOLLO, is, sustuli, sublatum, ere 3 tr.=Alzare, innalzare, togliere via, portare via
- TENEO, es, tenui, tentum, ere 2 tr.intr.=Tenere, rivolgere, occupare
- EGREDIOR, eris, egressus sum, egredi, 3 dep.intr.tr.=Uscire, partire
- VADO, is, ere 3 intr.=Andare, avanzare
- COMMOVEO, es, commovi, commotum, ere 2 tr.=Smuovere, scuotere, agitare, impressionare, turbare
- TERREO, es, terrui, territum, ere 2 tr.=Atterrire, spaventare, mettere in fuga
- TIMEO, es, timui, ere 2 tr.intr.=Temere, aver paura
- APPROPINQUO, as, avi, atum, are 1 intr.=Avvicinarsi
- VIDEOR, eris, visus sum, videri, 2=Essere veduto, sembrare
- PROSPICIO, is, prospexi, prospectum, ere 3 intr.tr.=Guardare avanti, scorgere, vedere
- MICO, as, micui, are 1 intr.=Tremolare, palpitare, scintillare, brillare
- CONSTITUO, is, constitui, constitutum, ere 3 tr.=Porre, collocare, stabilire, fermare
- ABERRO, as, avi, atum, are 1 intr.=Errar lungi, sviarsi, allontanarsi
- RESPICIO, is, respexi, respectum, ere 3 intr.tr.=Guardare indietro, scorgere
- DESUM, es, defui, deesse, intr.=Mancare
- ARMO, as, avi, atum, are 1 tr.=Armare, equipaggiare, fortificare, munire
- REVERTO, is, reverti, reversum, ere 3 intr.=Ritornare
- REVERTOR, eris, reversus sum, reverti, 3 dep.intr=.Ritornare
- REPETO, is, repetivi o repetii, repetitum, ere 3 tr.=Assalire di nuovo, ritornare a, ripetere
- INCENDO, is, incendi, incensum, ere 3 tr.=Incendiare, bruciare, illuminare
- PROCEDO, is, processi, processum, ere 3 intr.=Uscir fuori, avanzare, trascorrere
- EREPO, is, erepsi, ereptum, ere 3 intr.tr.=Strisciar fuori, attraversare strisciando
- CONFERO, confers, contuli, collatum, conferre, anom.tr.=Portare insieme, riunire
- STO, stas, steti, statum, stare, 1 intr.=Stare ritto, innalzarsi, stare, trovarsi
- QUAERO, is, quaesivi e quaesii, quaesitum, ere 3 tr.=Cercare, richiedere, tendere a, aspirare a
- AUDEO, es, ausus sum, ere 2 semidep.tr.=Osare
- FACIO, is, feci, factum, ere 3 tr.intr.=Fare, comporre, eseguire, agire, operare
- CONSOLOR, aris, atus sum, ari 1 dep.tr.=Consolare, confortare, alleviare, compensare
- IUVO, as, iuvi, iutum, are 1 tr.=Giovare, essere utile, aiutare, soccorrere, favorire
- LUGEO, es, luxi, luctum, ere 2 intr.tr.= Essere in lutto, portare il lutto, piangere
- EVENIO, is, eveni, eventum, ire 4 intr.=Venir fuori, uscire, arrivare in un luogo, avvenire, accadere
- NAVIGO, as, avi, atum, are 1 intr.tr.=Navigare, viaggiare per mare, nuotare, percorrere navigando
- FLUO, is, fluxi, fluxum, ere 3 intr.=Scorrere, spirare, fluttuare, ondeggiare, esser bagnato
- PARO, as, avi, atum, are 1 tr.=Preparare, allestire, prepararsi, disporsi, accingersi
- EFFUNDO, is, effudi, effusum, ere 3 tr.=Versare, riversarsi, gettare, spargere, disperdere
- DO, das, dedi, datum, dare 1 tr.=Dare, concedere, esporre, mettere, pagare, affidare
- RECEDO, is, recessi, recessum, ere 3 intr.=Retrocedere, ritirarsi, allontanarsi, scostarsi, staccarsi
- EFFUGIO, is, effugi, ere 3 intr.tr.=Fuggire, sfuggire, scampare, sottrarsi a
- COMPREHENDO, is, comprehendi, comprehensum, ere 3 tr.=Prendere, afferrare, comprendere
- CONOR, aris, conatus sum, conari 1 dep.tr.=Tentare, intraprendere, accingersi
- CONSUMO, is, consumpsi, consumptum, ere 3 tr.=Consumare, impiegare, spendere, trascorrere, esaurire
- ADMIROR, aris, admiratus sum, ari 1 dep.tr.=Meravigliarsi, ammirare, apprezzare assai
- PROFICISCOR, eris, profectus sum, proficisci 3 dep.intr.=Partire, andarsene, allontanarsi
- RESONO , as, resinavi e resonui, are 1 intr.tr.=Risuonare, riecheggiare
Hai bisogno di aiuto in Grammatica latina?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Potrebbe Interessarti
×
Registrati via email