Traduzione di Paragrafo 1 - 3, Capitolo 7 di Ampelio

Versione originale in latino


Mare universum vocatur Oceanus et undique terras cingit. Oceanus et quattuor regionibus inrumpit in terras : a septentrione vocatur mare Caspium , ab oriente Persicum , a meridie Arabicum , Rubrum et Erythraeum, ad occasum magnum mare vel Atlanticum ; mare commerciis totius generis humani peragratur. Oceanus intrat in fretum Gaditanum inter montes Abinnam et Calpem ob Herculis Columnas, dein latissime simul et longissime effunditur et medium terrarum orbem inundat et nomina adquirit: mare Balearicum , quod Hispaniam adluit; Gallicum , quod Gallias tangit ; Ligusticum , quod Liguribus infunditur ; Tuscum, Tyrrhenum vel inferum , quod dextrum Italiae latus circuit; Hadriaticum, vel superum , quod sinistrum Italiae latus circuit.

Traduzione all'italiano


Tutto il mare è chiamato oceano, e circonda ogni terra. L'oceano bagna quattro regioni: a nord si chiama mar caspio, ad oriente Persico, a sud Mar Arabico, Mar Rosso e Mar Eritreo mentre ad ovest si chiama o Grande Mare od Oceano Atlantico; con il mare commercia tutto il genere umano. L'Oceano entra nello stretto di Gibilterra fra i monti Abinna e Calpe, per le colonne d'Ercole, quindi si sviluppa in larghezza e và a formare quello che bagna tutte le terre in mezzo, ragion per quale ha il nome che ha: mare delle Baleari, perché bagna la Spagna, Gallico perché bagna la Gallia, Ligure perché bagna il territorio dei Liguri, Toscano, Tirreno o Infernale, che bagna la costa destra dell'Italia ; Adriatico, o paradisiaco, che bagna la costa sinistra dell'Italia.