Video appunto: Paradigmi - Della versione Orazi e Curiazi (la morte della sorella)
Titolo dell'appunto
Paradigmi latini della versione Orazi e Curiazi (la morte della sorella)
Titolo paragrafocrĕo 
crĕo, crĕas, creavi, creatum, crĕāre (creare)

absolvo 
absolvo, absolvis, absolvi, absolutum, absolvĕre (assolvere)

condemno 
condemno, condemnas, condemnavi, condemnatum, condemnāre (condannare, disapprovare)

iūdĭco 
iūdĭco, iūdĭcas, iudicavi, iudicatum, iūdĭcāre (giudicare)

accēdo 
accēdo, accēdis, accessi, accessum, accēdĕre (accedere)


ĭnĭcĭo 
ĭnĭcĭo, ĭnĭcis, inieci, iniectum, ĭnĭcĕre (immettere, introdurre)

prōvŏco 
prōvŏco, prōvŏcas, provocavi, provocatum, prōvŏcāre (provocare)

sum 
sum, es, fui, esse (essere)

sum 
sum, es, fui, esse (essere)

iūdĭco 
iūdĭco, iūdĭcas, iudicavi, iudicatum, iūdĭcāre (giudicare)

sum 
sum, es, fui, esse (essere)

ănĭmadverto 
ănĭmadverto, ănĭmadvertis, animadverti, animadversum, ănĭmadvertĕre (infierire, avvertire)

conspĭcĭo 
conspĭcĭo, conspĭcis, conspexi, conspectum, conspĭcĕre (guardare, vedere)

ōro 
ōro, ōras, oravi, oratum, ōrāre (pregare, scongiurare)

făcĭo 
făcĭo, făcis, feci, factum, făcĕre (fare)

appello 
appello, appellas, appellavi, appellatum, appellāre (chiamare)

āio 
v.
tr. e intr. dif. (dire, affermare)

vĭdĕo 
vĭdĕo, vĭdes, vidi, visum, vĭdēre (vedere)

vĭdĕo 
vĭdĕo, vĭdes, vidi, visum, vĭdēre (vedere)

possum 
possum, potes, potui, posse (potere)

fĕro 
fĕro, fĕrs, tuli, latum, fĕrre (portare, sopportare)
părĭo 
părĭo, păris, peperi, partum, părĕre (partorire, generare)

obnūbo 
obnūbo, obnūbis, obnuptum, obnūbĕre (coprire)

suspendo 
suspendo, suspendis, suspendi, suspensum, suspendĕre (sospendere)

verbĕro 
verbĕro, verbĕras, verberavi, verberatum, verbĕrāre (frustare)

dūco 
dūco, dūcis, duxi, ductum, dūcĕre (condurre)

vindĭco 
vindĭco, vindĭcas, vindicavi, vindicatum, vindĭcāre (vendicare, liberare)

fĕro 
fĕro, fĕrs, tuli, latum, fĕrre (portare, sopportare)

absolvo 
absolvo, absolvis, absolvi, absolutum, absolvĕre (assolvere)

lŭo 
lŭo, lŭis, lui, lŭĕre (pagare )

expĭo 
expĭo, expĭas, expiavi, expiatum, expĭāre (espiare)

făcĭo 
făcĭo, făcis, feci, factum, făcĕre (fare)


transmitto 
transmitto, transmittis, transmisi, transmissum, transmittĕre (far passare, trasmettere)

ădŏpĕrĭo 
ădŏpĕrĭo, ădŏpĕris, adoperui, adopertum, ădŏpĕrīre (coprire)


mitto 
mitto, mittis, misi, missum, mittĕre (mandare, inviare)

rĕfĭcĭo 
rĕfĭcĭo, rĕfĭcis, refeci, refectum, rĕfĭcĕre (rifare)

mănĕo 
mănĕo, mănes, mansi, mansum, mănēre (rimanere)

vŏco 
vŏco, vŏcas, vocavi, vocatum, vŏcāre (chiamare)

corrŭo 
corrŭo, corrŭis, corrui, corrŭĕre (rovinare, crollare)

īcĭo 
īcĭo, īcis, ici, ictum, īcĕre (colpire)

constrŭo 
constrŭo, constrŭis, construxi, constructum, constrŭĕre (costruire)