paradigmi di verbi greciἀγγέλλω = (Fut. att.) ἀγγελῶ ,ἀγγελοῦμαι | (Fut. p.) ἀγγελθήσομαι | (Aor. att.) ἤγγειλα, ἠγγειλάμην
(Aor. p.) ἠγγέλθην | (Perf. att.) ἤγγελκα | (Perf. m./p.) ἤγγελμαι
ἄγω = (Fut. att.) ἄξω, ἄξομαι | (Fut. p.) ἀχθήσομαι | (Aor.
att.) ἤγαγον, ἠγαγόμην | (Aor. p.) ἤχθην
(Perf. att.) ἦχα | (Perf. m./p.) ἦγμαι
ἀδικέω= (Fut. att.) ἀδικήσω, ἀδικήσομαι | (Fut. p.) ἀδικηθήσομαι | (Aor. att.) ἠδίκησα. ἠδικησάμην
(Aor. p.) ἠδικήθην | (Perf. att.) ἠδίκηκα | (Perf. m./p.) ἠδίκημαι
αἱρέω= (Fut. att.) αἱρήσω, αἱρήσομαι | (Fut. p.) αἱρεθήσομαι | (Aor. att.) εἷλον, εἱλόμην | (Aor. p.) ᾑρέθην
(Perf. att.) ᾕρηκα | (Perf. m./p.) ᾕρημαι
ἀκούω = (Fut. att.) ἀκούσω, ἀκούσομαι | (Fut. p.) ἀκουσθήσομαι | (Aor. att.) ἤκουσα, ἠκουσάμην
(Aor. p.) ἠκούσθην | (Perf. att.) ἀκήκοα | (Perf. m./p.) ἤκουσμαι
βαίνω = (Fut. att.) βήσω , βήσομαι | (Fut. p.) No| (Aor. att.) ἔβησα, ἐβησάμην | (Aor. III.) ἔβην | (Perf. att.) βέβηκα (Perf. m./p.) No
βάλλω = (Fut. att.) βαλῶ , βαλοῦμαι | (Fut. p.) βληθήσομαι | (Aor. att.) ἔβαλον, ἐβαλόμην | (Aor. p.) ἐβλήθην (Perf. att.) βέβληκα | (Perf. m./p.) βέβλημαι
βιβάζω = (Fut. att.) βιβάσω / βιβῶ, βιβάσομαι | (Fut. p.) No| (Aor. att.) ἐβίβασα (Aor. p.) ἐβιβάσθην

βούλομαι = (Fut. m.) βουλήσομαι | (Fut. p.) βουληθήσομαι | (Aor. p.) ἐβουλήθην / ἠβουλήθην
(Perf. m./p.) βεβούλημαι
γίγνομαι = (Fut. m.) γενήσομαι | (Fut. p.) γενηθήσομαι | (Aor. m.) ἐγενόμην | (Aor. p.) ἐγενήθην
(Perf. att.) γέγονα | (Perf. m./p.) γεγένημαι
γιγνώσκw= (Fut. m.) γνώσομαι | (Fut. p.) γνωσθήσομαι | (Aor. att.) ἔγνων | (Aor. p.) ἐγνώσθην |
(Perf. att.) ἔγνωκα | (Perf. m./p.) ἔγνωσμαι
γράφω = (Fut. att.) γράψω, γράψομαι | (Fut. p.) γραφήσομαι / γραφθήσομαι | (Aor. att.) ἔγραψα,ἐγραψάμην | (Aor. p.) ἐγράφην / ἐγράφθην | (Perf. att.) γέγραφα | (Perf. m./p.) γέγραμμαι
δοκέω | Sembro, paio (costruito come in latino 'videor' - nominativo + infinito), credo, penso, reputo, stimo (con accusativo e infinito) = (Fut. att.) δώξω / δοκήσω | (Aor. att.) ἔδοξα / ἐδόκησα| (Aor. p.) ἐδόχθην / ἐδοκήθην | (Perf. att.) δεδόκηκα | (Perf. m./p.) δεδόκημαι / δέδογμαι
ἔρχομαι = (Fut. m.) ἐλεύσομαι | (Aor. att.) ἦλθον| (Perf. att.) ἐλήλυθα
εὑρίσκω = (Fut. att.) εὑρήσω ,εὑρήσομαι | (Fut. p.) εὑρεθήσομαι | (Aor. att.) ηὗρον / εὗρον , ηὑρόμην / εὑρόμην (Aor. p.) ηὕρέθην / εὑρέθην | (Perf. att.) ηὕρηκα / εὕρηκα | (Perf. m./p.) ηὕρημαι / εὕρημαι
ἔχω= (Fut. att.) ἕξω / σχήσω, ἕξομαι / σχήσομαι | (Fut. p.) σχεθήσομαι | (Aor. att.) ἔσχον, ἐσχόμην
(Aor. p.) ἐσχέθην | (Perf. att.) ἔσχηκα | (Perf. m./p.) ἔσχημαι
θαυμάζω = (Fut. att.) θαυμάσω, θαυμάσομαι | (Aor. att.) ἐθαύμασα, ἐθαυμασάμην
(Aor. p.) ἐθαυμάσθην | (Perf. att.) τεθαύμακα | (Perf. m./p.) τεθαύμασμαι
θνῄσκω = (Fut. m.) θανοῦμαι | (Aor. att.) ἔθανον| (Perf. att.) τέθνηκα
κομίζω = (Fut. att.) κομίσω / κομιῶ | (Fut. p.) κομισθήσομαι | (Aor. att.) ἐκόμισα, ἐκομισάμην
(Aor. p.) ἐκομίσθην | (Perf. att.) κεκόμικα | (Perf. m./p.) κεκόμισμαι
λαμβάνω = (Fut. m.) λήψομαι | (Fut. p.) ληφθήσομαι | (Aor. att.) ἔλαβον, ἐλαβόμην | (Aor. p.) ἐλήφθην |
(Perf. att.) εἴληφα | (Perf. m./p.) εἴλημμαι
λέγω = (Fut. att.) λέξω / ἐρῶ | (Fut. p.) ρηθήσομαι | (Aor. att.) ἔλεξα / εἶπον / εἶπα | (Aor. p.) ἐλέχθην / ἐρρήθην
(Perf. att.) (λέλεχα) / λέλεγα / εἴρηκα | (Perf. m./p.) λέλεγμαι / εἴρημαι
ὁράω oìda = 'So che, conosco che' = (Fut. m.) ὅψομαι | (Fut. p.) ὀφθήσομαι | (Aor. att.) εἶδον, εἰδόμην |
(Aor. p.) ὤφθην | (Perf. att.) ἑόρακα / ἑώρακα / ὄπωπα / οἶδα (*) | (Perf. m./p.) ἑόραμαι / ἑώραμαι / ὦμμαι
φέρω = (Fut. att.) οἴσω, οἴσομαι | (Fut. p.) οἰσθήσομαι / ἐνεχθήσομαι | (Aor. att.) ἤνεγκα / ἤνεγκον.
(Aor. p.) ἠνέχθην | (Perf. att.) ἐνήνοχα | (Perf. m./p.) ἐνήνεγμαι
Hai bisogno di aiuto in Grammatica Greca?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email