Che materia stai cercando?

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

,INDICE DI SVILUPPO #ALCOLO DELL

)3'

DI GENERE )3' 2VFTUBTQJFHB[JPOFEFMDBMDPMPEFMMĶŁĴVTBJEBUJSFMBUJWJBMMBăBJMBOEJB

.FOUSF MĶŁŃ NJTVSB J SJTVMUBUJ NFEJ MĶŁĴ

DPSSFHHFJSJTVMUBUJNFEJJONPEPDIFSJĔFUUBOP $BMDPMPEFMMJOEJDFEFMMBTQFSBO[BEJWJUBFRVBNFOUFEJTUSJCVJUP

MF EJTVHVBHMJBO[F USB VPNJOJ F EPOOF OFMMF *M QSJNP QBTTP DPOTJTUF OFM DBMDPMBSF JOEJDJ TFQBSBUJ QFS J SJTVMUBUJ GFNNJOJMJ F NBTDIJMJ JO

TFHVFOUJEJNFOTJPOJ SFMB[JPOFBMMBTQFSBO[BEJWJUB VTBOEPMBGPSNVMBHFOFSBMFQFSHMJJOEJDJEFMMFEJNFOTJPOJ

rु6OBWJUBMVOHBFTBOB NJTVSBUBEBMMBTQFSBO[B &%--).),% -!3#(),%

EJWJUBBMMBOBTDJUB !SPETTATIVA DI VITA ANNI !SPETTATIVA DI VITA ANNI

rु-BDPOPTDFO[B NJTVSBUBEBMUBTTPEJBMGBCFUJ[

[B[JPOFBEVMUBFEBMSBQQPSUPMPSEPDPNQMFT n n

)NDICE DI SPERANZA DI VITA )NDICE DI SPERANZA DI VITA

TJWP EJ TDPMBSJUÆ BM MJWFMMP EJTUSV[JPOF n n

QSJNBSJP TFDPOEBSJPFUFS[JBSJP 2VJOEJ HMJJOEJDJNBTDIJMJFGFNNJOJMJTPOPDPNCJOBUJQFSDSFBSFMJOEJDFEFMMBTQFSBO[BEJWJUB

rु 6OP TUBOEBSE EJ WJUB EJHOJUPTP NJTVSBUP EBM

SFEEJUPQFSDFQJUPTUJNBUP JOEPMMBSJĽĽĮ FRVBNFOUFEJTUSJCVJUP VTBOEPMBGPSNVMBHFOFSBMFQFSHMJJOEJDJFRVBNFOUFEJTUSJCVJUJ

*M DBMDPMP EFMMĶŁĴ DPOTUB EJ USF GBTJ 1SJNP &%--).),% -!3#(),%

WFOHPOPDBMDPMBUJHMJJOEJDJGFNNJOJMJFNBTDIJMJ 1UOTA DI POPOLAZIONE 1UOTA DI POPOLAZIONE

SFMBUJWJ B DJBTDVOB EJNFOTJPOF JO CBTF B RVFTUB )NDICE DI SPERANZA DI VITA )NDICE DI SPERANZA DI VITA

GPSNVMBHFOFSBMF n n n

)NDICE DELLA SPERANZA DI VITA EQUAMENTE DISTRIBUITO [; = ; =]

VALORE EFFETTIVO n VALORE MINIMO $BMDPMPEFMMJOEJDFEJJTUSV[JPOFFRVBNFOUFEJTUSJCVJUP

)NDICE DELLA DIMENSIONE VALORE MASSIMO n VALORE MINIMO 1SJNP HMJJOEJDJEFMUBTTPEJBMGBCFUJ[[B[JPOFBEVMUBFEFMSBQQPSUPMPSEPDPNQMFTTJWPEJTDPMBSJUÆBM

MJWFMMPQSJNBSJP TFDPOEBSJPFUFS[JBSJPWFOHPOPDBMDPMBUJTFQBSBUBNFOUFQFSMFEPOOFFHMJVPNJOJ*M

4FDPOEP HMJ JOEJDJ GFNNJOJMJ F NBTDIJMJ JO DBMDPMPEJRVFTUJJOEJDJÍTFNQMJDF QPJDIÊHMJJOEJDBUPSJVTBUJTPOPHJÆOPSNBMJ[[BUJUSBF

DJBTDVOBEJNFOTJPOFTPOPDPNCJOBUJJOVONPEP

DIFQFOBMJ[[BMFEJĈFSFO[FEJSJTVMUBUJUSBVPNJOJF &%--).),% -!3#(),%

EPOOF -JOEJDF DIF OF SJTVMUB EFOPNJOBUP 4ASSO DI ALFABETIZZAZIONE ADULTA 4ASSO DI ALFABETIZZAZIONE ADULTA

NDICE DI ALFABETIZZAZIONE ADULTA )NDICE DI ALFABETIZZAZIONE ADULTA

jJOEJDF FRVBNFOUF EJTUSJCVJUPv WJFOF DBMDPMBUP 2APPORTO LORDO DI SCOLARITÌ 2APPORTO LORDO DI SCOLARITÌ

TFDPOEPRVFTUBGPSNVMBHFOFSBMF )NDICE LORDO DI ISTRUZIONE )NDICE LORDO DI ISTRUZIONE

)NDICE EQUAMENTE DISTRIBUITO 4FDPOEP MJOEJDFEJJTUSV[JPOF DIFBUUSJCVJTDFEVFUFS[JEFMQFTPBMMJOEJDFEJBMGBCFUJ[[B[JPOFBEVMUBFVO

nࢉ

[;QUOTA DI POPOLAZIONE FEMMINILE INDICE FEMMINILE = UFS[PEFMQFTPBMMJOEJDFMPSEPEJTDPMBSJUÆ WJFOFDBMDPMBUPTFQBSBUBNFOUFQFSMFEPOOFFQFSHMJVPNJOJ

nࢉ nࢉ

;QUOTA DI POPOLAZIONE MASCHILE INDICE MASCHILE =] )NDICE DI ISTRUZIONE INDICE DI ALFABETIZZAZIONE ADULTA INDICE LORDO DI SCOLARITÌ

ࢉNJTVSBMBWWFSTJPOFBMMBEJTVHVBHMJBO[B/FMMĶŁĴ )NDICE DI ISTRUZIONE FEMMINILE

ڄ%BRVJMFRVB[JPOFHFOFSBMFEJWFOUB )NDICE DI ISTRUZIONE MASCHILE

)NDICE EQUAMENTE DISTRIBUITO n

[;QUOTA DI POPOLAZIONE FEMMINILE INDICE FEMMINILE = *OđOF HMJ JOEJDJ EJ JTUSV[JPOF GFNNJOJMF F NBTDIJMF WFOHPOP DPNCJOBUJ QFS DSFBSF MJOEJDF EJ

n n

;QUOTA DI POPOLAZIONI MASCHILE INDICE MASCHILE =] JTUSV[JPOFFRVBNFOUFEJTUSJCVJUP

DIFEÆMBNFEJBBSNPOJDBEFHMJJOEJDJGFNNJOJMJ &%--).),% -!3#(),%

1UOTA DI POPOLAZIONE 1UOTA DI POPOLAZIONE

FNBTDIJMJ )NDICE DI ISTRUZIONE )NDICE DI ISTRUZIONE

5FS[P MĶŁĴWJFOFDBMDPMBUPDPNCJOBOEPJUSFJOEJDJ n n n

)NDICE DI ISTRUZIONE EQUAMENTE DISTRIBUITO [; = ; =]

FRVBNFOUFEJTUSJCVJUJJOVOBNFEJBOPOQPOEFSBUB $BMDPMPEFMMJOEJDFEJSFEEJUPFRVBNFOUFEJTUSJCVJUP

1SJNP WFOHPOPTUJNBUJ JOEPMMBSJĽĽĮ JMSFEEJUPQFSDFQJUPGFNNJOJMFFRVFMMPNBTDIJMF QFSJ

,IMITI PER IL CALCOLO DELL

)3' EFUUBHMJTVRVFTUPDBMDPMPTJWFEBJMTVQQMFNFOUPBRVFTUBOPUBUFDOJDB 2VJOEJWJFOFDBMDPMBUP

6ALORE 6ALORE MJOEJDF EJ SFEEJUP QFS DJBTDVO HFOFSF $PNF QFS MĶŁŃ JM SFEEJUP Í BHHJVTUBUP QSFOEFOEP JM

)NDICATORE MASSIMO MINIMO MPHBSJUNPEFMSFEEJUPQFSDFQJUPTUJNBUP JOEPMMBSJĽĽĮ

!SPETTATIVA DI VITA ALLA NASCITA

FEMMINILE ANNI LOG VALORE EFFETTIVO n LOG VALORE MINIMO

)NDICE REDDITO LOG VALORE MASSIMO n LOG VALORE MINIMO

!SPETTATIVA DI VITA ALLA NASCITA

MASCHILE ANNI &%--).),% -!3#(),%

4ASSO DI ALFABETIZZAZIONE ADULTA 2EDDITO PERCEPITO STIMATO DOLLARI 2EDDITO PERCEPITO STIMATO DOLLARI

00! 00!

2APPORTO LORDO COMPLESSIVO

DI SCOLARITÌ LOG n LOG LOG n LOG

)NDICE DI REDDITO INDICE DI REDDITO

2EDDITO PERCEPITO STIMATO LOG n LOG LOG n LOG

DOLLARI

00!

.OTA ) VALORI MASSIMI E MINIMI LIMITI RELATIVI ALLA SPERANZA DI VITA )L CALCOLO DELL CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

)3'

SONO MAGGIORI DI CINQUE ANNI PER LE DONNE AL FINE DI TENERE CONTO

DELLA LOTO SPERANZA DI VITA SUPERIORE

462 r appor t o sullo sviluppo umano 2006

CONTINUAZIONE

#ALCOLO DELL

)3'

4FDPOEP HMJJOEJDJEJSFEEJUPGFNNJOJMFFNBTDIJMFWFOHPOPDPNCJOBUJBMđOFEJDSFBSFMJOEJDF

EJSFEEJUPFRVBNFOUFEJTUSJCVJUP

&%--).),% -!3#(),%

1UOTA DI POPOLAZIONE 1UOTA DI POPOLAZIONE

)NDICE DI REDDITO )NDICE DI REDDITO

n n n

)NDICE DI REDDITO EQUAMENTE DISTRIBUITO [; = ; =]

$BMDPMPEFMMĶŁĴ

*M DBMDPMP EFMMĶŁĴ Í GBDJMF 4J USBUUB TFNQMJDFNFOUF EFMMB NFEJB OPO QPOEFSBUB EFJ USF JOEJDJ

DPNQPOFOUJ MJOEJDF EFMMBTQFUUBUJWB EJ WJUB FRVBNFOUF EJTUSJCVJUP MJOEJDF EJ JTUSV[JPOF

FRVBNFOUFEJTUSJCVJUPFMJOEJDFEJSFEEJUPFRVBNFOUFEJTUSJCVJUP

INDICE DI ASPETTATIVA DI VITA INDICE DI ISTRUZIONE INDICE DI REDDITO

)3'

0ERCHÏ NEL CALCOLO DELL

)3'

*MWBMPSFEJΥÍMBEJNFOTJPOFEFMMBQFOBMJUÆQFSMBEJTVHVBHMJBO[BEJHFOFSF.BHHJPSFÍJMWBMPSF

QJÜQFTBOUFNFOUFVOBTPDJFUÆÍQFOBMJ[[BUBEBMGBUUPEJBWFSFEFMMFEJTVHVBHMJBO[F

4FΥ MBEJTVHVBHMJBO[BEJHFOFSFOPOÍQFOBMJ[[BUB JORVFTUPDBTPMĶŁĴBWSFCCFMPTUFTTP

WBMPSFEFMMĶŁŃ .BOPBNBOPDIFΥBVNFOUBBMMJOđOJUP TFNQSFNBHHJPSFQFTPWJFOFEBUPBM

HSVQQPDIFPUUJFOFNFOPSJTVMUBUJ

*MWBMPSFÍVTBUPOFMDBMDPMPEFMMĶŁĴ DPTÑDPNFEFMMBĺIJĴ 2VFTUPWBMPSFQPOFVOBQFOBMJUÆ

NPEFSBUBTVMMBEJTVHVBHMJBO[BEJHFOFSFOFJSJTVMUBUJ (FOEFS *OFRVBMJUZ JO

1FS VOBOBMJTJ EFUUBHMJBUB EFMMB GPSNVMB[JPOF NBUFNBUJDB EFMMĶŁĴ TJ WFEB

)VNBO %FWFMPQNFOU ąFPSJFT BOE .FBTVSFNFOU ŐňľŊT

EJ 4VEIJS "OBOE F "NBSUZB 4FO F

(FOEFS3FMBUFE *OEJDFT B $SJUJDBM 3FWJFX EJ ,BMQBOB #BSEIBO F 4UFQIBO ,MBTFO MF OPUF

UFDOJDIFEFM3BQQPSUPTVMMP4WJMVQQP6NBOPFEFM3BQQPSUPTVMMP4WJMVQQP6NBOP TJ

WFEBMBMJTUBEJMFUUVSFTDFMUFBMMBđOFEJRVFTUBOPUBUFDOJDB 463

r appor t o sullo sviluppo umano 2006

,A MISURA DELLEMPOWERMENT DI #ALCOLO DELLA -%'

GENERE 2VFTUBTQJFHB[JPOFEFMDBMDPMPEFMMBĺIJĴVTBJEBUJSFMBUJWJBMM"SHFOUJOB

-%' $BMDPMPEFMMBĽIJıIJQFSMBSBQQSFTFOUBO[BJOQBSMBNFOUP

$PODFOUSBOEPTJ QJÜ TVMMF PQQPSUVOJUÆ EFMMF -B ĽIJıIJ QFS MB SBQQSFTFOUBO[B QBSMBNFOUBSF NJTVSB MFNQPXFSNFOU SFMBUJWP EFMMF EPOOF JO

EPOOFDIFTVMMFMPSPDBQBDJUÆ MBĺIJĴSJĔFUUFMB UFSNJOJ EFMMB MPSP QBSUFDJQB[JPOF QPMJUJDB -B ĽIJıIJ Í DBMDPMBUB VTBOEP MF RVPUF GFNNJOJMJ F

EJTVHVBHMJBO[BJOUSFBSFFGPOEBNFOUBMJ NBTDIJMJEFMMBQPQPMB[JPOFFMFRVPUFQFSDFOUVBMJNBTDIJMJFGFNNJOJMJEJTFHHJJOQBSMBNFOUPJO

r -BQBSUFDJQB[JPOFQPMJUJDBFJMQPUFSFEFDJTJP CBTFBMMBGPSNVMBHFOFSBMF

OBMF NJTVSBUJEBMMFRVPUFQFSDFOUVBMJEJTFHHJ &%--).),% -!3#(),%

JO QBSMBNFOUP PDDVQBUJ EB EPOOF F EJ RVFMMJ 1UOTA DI POPOLAZIONE 1UOTA DI POPOLAZIONE

PDDVQBUJEBVPNJOJ 1UOTA PARLAMENTARE 1UOTA PARLAMENTARE

r -B QBSUFDJQB[JPOF FDPOPNJDB F JM QPUFSF

EFDJTJPOBMF NJTVSBUJ EB EVF JOEJDBUPSJ MF IN RELAZIONE ALLA RAPPRESENTANZA PARLAMENTARE [; = ; =]

n n n

0%$%

RVPUF QFSDFOUVBMJ EJ EPOOF F VPNJOJ DIF

EFUFOHPOP QPTJ[JPOJ EB MFHJTMBUPSJ BMUJ *OTFHVJUPRVFTUBĽIJıIJJOJ[JBMFWJFOFJOEJDJ[[BUBBVOWBMPSFJEFBMFEFM

GVO[JPOBSJ F EJSJHFOUJ F MF RVPUF QFSDFOUVBMJ

EJ EPOOF F VPNJOJ DIF EFUFOHPOP QPTJ[JPOJ

INDICIZZATA PER LA RAPPRESENTANZA PARLAMENTARE

0%$%

UFDOJDIFFQSPGFTTJPOBMJ

r *M QPUFSF TVMMF SJTPSTF FDPOPNJDIF NJTVSBUP $BMDPMPEFMMBĽIJıIJQFSMBQBSUFDJQB[JPOFFDPOPNJDB

JO CBTF BM SFEEJUP QFSDFQJUP TUJNBUP EFMMF 6TBOEP MB GPSNVMB HFOFSBMF WJFOF DBMDPMBUB VOB ĽIJıIJ QFS MF RVPUF QFSDFOUVBMJ EJ EPOOF F EJ

EPOOFFEFHMJVPNJOJ JOEPMMBSJĽĽĮ VPNJOJDIFEFUFOHPOPQPTJ[JPOJEJMFHJTMBUPSJ BMUJGVO[JPOBSJFEJSJHFOUJ FVOBMUSBQFSMBRVPUB

QFSDFOUVBMFEJEPOOFFEJVPNJOJDIFEFUFOHPOPQPTJ[JPOJQSPGFTTJPOBMJFUFDOJDIF6OBNFEJB

1FSDJBTDVOBEJRVFTUFUSFEJNFOTJPOJÍDBMDPMBUB TFNQMJDFEFMMFEVFNJTVSFGPSOJTDFMBĽIJıIJQFSMBQBSUFDJQB[JPOFFDPOPNJDB

VOBQFSDFOUVBMFFRVJWBMFOUFEJTUSJCVJUBFRVBNFOUF

ĽIJıIJ DPNFNFEJBQPOEFSBUBEFMMBQPQPMB[JPOF &%--).),% -!3#(),%

TFDPOEPMBTFHVFOUFGPSNVMBHFOFSBMF 1UOTA DI POPOLAZIONE 1UOTA DI POPOLAZIONE

1UOTA PERCENTUALE DI POSIZIONI DA LEGISLATORI 1UOTA PERCENTUALE DI POSIZIONI DA LEGISLATORI

[;QUOTA DI POPOLAZIONE FEMMINILE INDICE FEMMINILE =

nࢉ ALTI FUNZIONARI E DIRIGENTI ALTI FUNZIONARI E DIRIGENTI

0%$% ;QUOTA DI POPOLAZIONE MASCHILE INDICE MASCHILE =]

nࢉ nࢉ 1UOTA PERCENTUALE DI POSIZIONI PROFESSIONALI 1UOTA PERCENTUALE DI POSIZIONI PROFESSIONALI

E TECNICHE E TECNICHE

ΩNJTVSBMBWWFSTJPOFBMMBEJTVHVBHMJBO[B/FMMB PER LE POSIZIONI COME LEGISLATORI ALTI FUNZIONARI E DIRIGENTI [; = ; =]

n n n

0%$%

ĺIJĴ DPNFOFMMĶŁĴ Ω QPOFOEPVOBQFOB

MJUÆNPEFSBUBTVMMBEJTVHVBHMJBO[B-BGPSNVMB INDICIZZATA PER LE POSIZIONI COME LEGISLATORI ALTI FUNZIONARI E DIRIGENTI

0%$%

RVJOEJ Í PER LE POSIZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE [; = ; =]

n n n

0%$%

[;QUOTA DI POPOLAZIONE FEMMINILE INDICE FEMMINILE =

n

0%$%

INDICIZZATA PER LE POSIZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE

;QUOTA DI POPOLAZIONE MASCHILE INDICE MASCHILE =] 0%$%

n n

1FSMBQBSUFDJQB[JPOFQPMJUJDBFEFDPOPNJDBFJM 5SBMFEVFĽIJıIJJOEJDJ[[BUFWJFOFGBUUBVOBNFEJBQFSDSFBSFMBĽIJıIJQFSMBQBSUFDJQB[JPOFFDPOPNJDB

QPUFSFEFDJTJPOBMFMBĽIJıIJWJFOFQPJJOEJDJ[[BUB

EJWJEFOEPMB QFS *M GPOEBNFOUP MPHJDP EJ

PER LA PARTECIPAZIONE ECONOMICA

0%$%

RVFTUBJOEJDJ[[B[JPOFJOVOBTPDJFUÆJEFBMF DPO

VOVHVBMFFNQPXFSNFOUUSBJHFOFSJ MFWBSJBCJMJ $BMDPMPEFMMBĽIJıIJQFSJMSFEEJUP

ĺIJĴFRVJWBSSFCCFSPBMmWBMFBEJSFDIFQFS *MSFEEJUPQFSDFQJUP JOEPMMBSJĽĽĮ WJFOFTUJNBUPTFQBSBUBNFOUFQFSMFEPOOFFHMJVPNJOJFWJFOFQPJ

PHOJWBSJBCJMFMBRVPUBEFMMFEPOOFTBSFCCFVHVBMF JOEJDJ[[BUPSJTQFUUPBJMJNJUJDPNFBWWJFOFQFSMĶŁŃFQFSMĶŁĴ1FSMBĺIJĴ UVUUBWJB MJOEJDFEJSFEEJUPTJ

BMMBRVPUBEFHMJVPNJOJ CBTB TV WBMPSJ OPO BHHJVTUBUJ BO[JDIÊ TVM MPHBSJUNP EFM SFEEJUP QFSDFQJUP TUJNBUP 1FS EFUUBHMJ TVMMB

TUJNBEFMSFEEJUPQFSDFQJUPEBHMJVPNJOJFEBMMFEPOOFTJWFEBJMTVQQMFNFOUPBRVFTUBOPUBUFDOJDB

-BEEPWF JM WBMPSF EFMMJOEJDF GFNNJOJMF P &%--).),% -!3#(),%

NBTDIJMFTJBVHVBMFB[FSP MB ĽIJıIJJOCBTFBMMB 1UOTA DI POPOLAZIONE 1UOTA DI POPOLAZIONE

GPSNVMBTPQSBSJQPSUBUBOPOWJFOFEFUFSNJOBUB 2EDDITO PERCEPITO STIMATO DOLLARI 2EDDITO PERCEPITO STIMATO DOLLARI

00! 00!

5VUUBWJB RVBOEPHMJJOEJDJUFOEPOPBMMP[FSP JM n n

)NDICE DI REDDITO )NDICE DI REDDITO

MJNJUF EFMMB ĽIJıIJ Í [FSP %J DPOTFHVFO[B JO n n

RVFTUJDBTJJMWBMPSFEFMMBĽIJıIJTJđTTBB[FSP (MJJOEJDJGFNNJOJMFFNBTDIJMFWFOHPOPQPJDPNCJOBUJQFSDSFBSFMJOEJDFFRVBNFOUFEJTUSJCVJUP

*OđOF MBĺIJĴWJFOFDBMDPMBUBDPNFVOBTFNQMJDF

NFEJBEFMMFUSFĽIJıIJJOEJDJ[[BUF

PER IL REDDITO [; = ; =]

n n n

0%$%

$BMDPMPEFMMBĺIJĴ

6OBWPMUBDBMDPMBUBMBĽIJıIJQFSMFUSFEJNFOTJPOJEFMMBĺIJĴ EFUFSNJOBSFMBĺIJĴÍGBDJMF°VOB

TFNQMJDFNFEJBEFJUSFJOEJDJĽIJıIJ

-%'

464 r appor t o sullo sviluppo umano 2006

1 Monitorare lo sviluppo umano: accrescere le scelte individuali…

tabella Indice di sviluppo umano

Combined gross

Adult enrolment ratio

Life literacy for primary,

Human GDP per

b

expectancy rate secondary and GDP per

development capita

at birth tertiary schools capita

index (HDI) (% ages 15 Life (PPP US$)

value (years) and older) (%) (PPP US$) expectancy Education rank minus

d

index index GDP index HDI rank

a c

HDI rank 2004 2004 2004 2004 2004

High human development e f

1 Norway 0.965 79.6 .. 100 38,454 0.91 0.99 0.99 3

e g

2 Iceland 0.960 80.9 .. 96 33,051 0.93 0.98 0.97 3

e f

3 Australia 0.957 80.5 .. 113 30,331 0.92 0.99 0.95 11

e

4 Ireland 0.956 77.9 .. 99 38,827 0.88 0.99 1.00 –1

e

5 Sweden 0.951 80.3 .. 96 29,541 0.92 0.98 0.95 11

e g, h

6 Canada 0.950 80.2 .. 93 31,263 0.92 0.97 0.96 4

e

7 Japan 0.949 82.2 .. 85 29,251 0.95 0.94 0.95 11

e

8 United States 0.948 77.5 .. 93 39,676 0.88 0.97 1.00 –6

e

9 Switzerland 0.947 80.7 .. 86 33,040 0.93 0.95 0.97 –3

e

10 Netherlands 0.947 78.5 .. 98 31,789 0.89 0.99 0.96 –1

e f

11 Finland 0.947 78.7 .. 100 29,951 0.89 0.99 0.95 4

e h, i j

12 Luxembourg 0.945 78.6 .. 85 69,961 0.89 0.94 1.00 –11

e

13 Belgium 0.945 79.1 .. 95 31,096 0.90 0.98 0.96 –2

e

14 Austria 0.944 79.2 .. 91 32,276 0.90 0.96 0.96 –7

e f

15 Denmark 0.943 77.3 .. 101 31,914 0.87 0.99 0.96 –7

e

16 France 0.942 79.6 .. 93 29,300 0.91 0.97 0.95 1

e

17 Italy 0.940 80.2 98.4 89 28,180 0.92 0.96 0.94 3

e g

18 United Kingdom 0.940 78.5 .. 93 30,821 0.89 0.97 0.96 –5

e, k

19 Spain 0.938 79.7 98.0 96 25,047 0.91 0.98 0.92 3

e f

20 New Zealand 0.936 79.3 .. 100 23,413 0.90 0.99 0.91 5

e g

21 Germany 0.932 78.9 .. 89 28,303 0.90 0.96 0.94 –2

l

22 Hong Kong, China (SAR) 0.927 81.8 .. 77 30,822 0.95 0.88 0.96 –10

23 Israel 0.927 80.0 97.1 90 24,382 0.92 0.95 0.92 0

e

24 Greece 0.921 78.3 96.0 93 22,205 0.89 0.97 0.90 3

m

25 Singapore 0.916 78.9 92.5 87 28,077 0.90 0.91 0.94 –4

e, k

26 Korea, Rep. of 0.912 77.3 98.0 95 20,499 0.87 0.98 0.89 5

e, l

27 Slovenia 0.910 76.6 .. 95 20,939 0.86 0.98 0.89 1

e, k

28 Portugal 0.904 77.5 92.0 89 19,629 0.87 0.96 0.88 5

g

29 Cyprus 0.903 78.7 96.8 79 22,805 0.90 0.91 0.91 –3

e

30 Czech Republic 0.885 75.7 .. 81 19,408 0.85 0.93 0.88 4

e, h, l h h, n

31 Barbados 0.879 75.3 .. 89 15,720 0.84 0.96 0.84 10

o

32 Malta 0.875 78.6 87.9 81 18,879 0.89 0.86 0.87 5

g p

33 Kuwait 0.871 77.1 93.3 73 19,384 0.87 0.87 0.88 2

g h, q

34 Brunei Darussalam 0.871 76.6 92.7 77 19,210 0.86 0.88 0.88 2

e, l

35 Hungary 0.869 73.0 .. 87 16,814 0.80 0.95 0.86 4

h

36 Argentina 0.863 74.6 97.2 89 13,298 0.83 0.95 0.82 10

e, l

37 Poland 0.862 74.6 .. 86 12,974 0.83 0.95 0.81 11

38 Chile 0.859 78.1 95.7 81 10,874 0.89 0.91 0.78 18

g

39 Bahrain 0.859 74.5 86.5 85 20,758 0.82 0.86 0.89 –10

e

40 Estonia 0.858 71.6 99.8 92 14,555 0.78 0.97 0.83 4

e

41 Lithuania 0.857 72.5 99.6 92 13,107 0.79 0.97 0.81 6

e, k

42 Slovakia 0.856 74.3 100.0 77 14,623 0.82 0.92 0.83 1

l g, h

43 Uruguay 0.851 75.6 .. 89 9,421 0.84 0.95 0.76 19

h

44 Croatia 0.846 75.2 98.1 73 12,191 0.84 0.90 0.80 7 Indicatori

e

45 Latvia 0.845 71.8 99.7 90 11,653 0.78 0.96 0.79 9

h, r

46 Qatar 0.844 73.0 89.0 76 19,844 0.80 0.85 0.88 –14

h, m g

47 Seychelles 0.842 72.7 91.8 80 16,652 0.80 0.88 0.85 –7 di

p

48 Costa Rica 0.841 78.3 94.9 72 9,481 0.89 0.87 0.76 13 sviluppo

l g, h p

49 United Arab Emirates 0.839 78.3 .. 60 24,056 0.89 0.71 0.92 –25

e h s

50 Cuba 0.826 77.6 99.8 80 .. 0.88 0.93 0.67 43 umano

h, m, t m g h

51 Saint Kitts and Nevis 0.825 70.0 97.8 80 12,702 0.75 0.92 0.81 –2

l g h

52 Bahamas 0.825 70.2 .. 66 17,843 0.75 0.86 0.87 –14

53 Mexico 0.821 75.3 91.0 75 9,803 0.84 0.86 0.77 7 349

R APPOR T O SULLO SVILUPPO UMANO 2006

1

tabella Indice di sviluppo umano

Combined gross

Adult enrolment ratio

Life literacy for primary,

Human GDP per

b

expectancy rate secondary and GDP per

development capita

at birth tertiary schools capita

index (HDI) (% ages 15 Life (PPP US$)

value (years) and older) (%) (PPP US$) expectancy Education rank minus

d

index index GDP index HDI rank

a c

HDI rank 2004 2004 2004 2004 2004

54 Bulgaria 0.816 72.4 98.2 81 8,078 0.79 0.92 0.73 12

o g p

55 Tonga 0.815 72.4 98.9 80 7,870 0.79 0.93 0.73 13

g

56 Oman 0.810 74.3 81.4 68 15,259 0.82 0.77 0.84 –14

l g

57 Trinidad and Tobago 0.809 69.8 .. 67 12,182 0.75 0.88 0.80 –5

58 Panama 0.809 75.0 91.9 80 7,278 0.83 0.88 0.72 18

h, m, t h, u h, m

59 Antigua and Barbuda 0.808 73.9 85.8 69 12,586 0.82 0.80 0.81 –9

60 Romania 0.805 71.5 97.3 75 8,480 0.78 0.90 0.74 3

h

61 Malaysia 0.805 73.4 88.7 73 10,276 0.81 0.84 0.77 –4

h, v

62 Bosnia and Herzegovina 0.800 74.3 96.7 67 7,032 0.82 0.87 0.71 16

g

63 Mauritius 0.800 72.4 84.4 74 12,027 0.79 0.81 0.80 –10

Medium human development l g, h h, w

64 Libyan Arab Jamahiriya 0.798 73.8 .. 94 7,570 0.81 0.86 0.72 7

e g

65 Russian Federation 0.797 65.2 99.4 88 9,902 0.67 0.95 0.77 –6

66 Macedonia, TFYR 0.796 73.9 96.1 70 6,610 0.82 0.87 0.70 16

e, o

67 Belarus 0.794 68.2 99.6 88 6,970 0.72 0.95 0.71 12

h, u h, u g

68 Dominica 0.793 75.6 88.0 83 5,643 0.84 0.86 0.67 27

h

69 Brazil 0.792 70.8 88.6 86 8,195 0.76 0.88 0.74 –5

p

70 Colombia 0.790 72.6 92.8 73 7,256 0.79 0.86 0.72 7

h, u

71 Saint Lucia 0.790 72.6 94.8 76 6,324 0.79 0.89 0.69 16

g, h

72 Venezuela, RB 0.784 73.0 93.0 74 6,043 0.80 0.87 0.68 17

h

73 Albania 0.784 73.9 98.7 68 4,978 0.82 0.88 0.65 26

74 Thailand 0.784 70.3 92.6 74 8,090 0.75 0.86 0.73 –9

l g

75 Samoa (Western) 0.778 70.5 .. 74 5,613 0.76 0.90 0.67 22

p

76 Saudi Arabia 0.777 72.0 79.4 59 13,825 0.78 0.72 0.82 –31

e

77 Ukraine 0.774 66.1 99.4 85 6,394 0.69 0.94 0.69 9

l

78 Lebanon 0.774 72.2 .. 84 5,837 0.79 0.86 0.68 13

e, o

79 Kazakhstan 0.774 63.4 99.5 91 7,440 0.64 0.96 0.72 –5

e

80 Armenia 0.768 71.6 99.4 74 4,101 0.78 0.91 0.62 32

x

81 China 0.768 71.9 90.9 70 5,896 0.78 0.84 0.68 9

g

82 Peru 0.767 70.2 87.7 86 5,678 0.75 0.87 0.67 12

y

83 Ecuador 0.765 74.5 91.0 .. 3,963 0.82 0.86 0.61 30

84 Philippines 0.763 70.7 92.6 82 4,614 0.76 0.89 0.64 19

h, u u g

85 Grenada 0.762 65.3 96.0 73 8,021 0.67 0.88 0.73 –18

86 Jordan 0.760 71.6 89.9 79 4,688 0.78 0.86 0.64 16

87 Tunisia 0.760 73.5 74.3 75 7,768 0.81 0.75 0.73 –18

u

88 Saint Vincent and the Grenadines 0.759 71.3 88.1 68 6,398 0.77 0.81 0.69 –3

g, h p, z

89 Suriname 0.759 69.3 89.6 72 .. 0.74 0.84 0.70 –5

l g

90 Fiji 0.758 68.0 .. 75 6,066 0.72 0.87 0.69 –2

l g, h p

91 Paraguay 0.757 71.2 .. 70 4,813 0.77 0.86 0.65 9

92 Turkey 0.757 68.9 87.4 69 7,753 0.73 0.81 0.73 –22

g

93 Sri Lanka 0.755 74.3 90.7 63 4,390 0.82 0.81 0.63 13

g p

94 Dominican Republic 0.751 67.5 87.0 74 7,449 0.71 0.83 0.72 –21

h, u

95 Belize 0.751 71.8 75.1 81 6,747 0.78 0.77 0.70 –15

g

96 Iran, Islamic Rep. of 0.746 70.7 77.0 72 7,525 0.76 0.75 0.72 –24

e, k, aa

97 Georgia 0.743 70.6 100.0 75 2,844 0.76 0.91 0.56 23

g h, p, z

98 Maldives 0.739 67.0 96.3 69 .. 0.70 0.87 0.65 3

umano o

99 Azerbaijan 0.736 67.0 98.8 68 4,153 0.70 0.89 0.62 12

g ab

100 Occupied Palestinian Territories 0.736 72.7 92.4 81 .. 0.80 0.89 0.53 26

l g p

sviluppo 101 El Salvador 0.729 71.1 .. 70 5,041 0.77 0.76 0.65 –3

p

102 Algeria 0.728 71.4 69.9 73 6,603 0.77 0.71 0.70 –19

h, u h p

103 Guyana 0.725 63.6 96.5 76 4,439 0.64 0.90 0.63 2

di o g

104 Jamaica 0.724 70.7 79.9 77 4,163 0.76 0.79 0.62 6

Indicatori o y h

105 Turkmenistan 0.724 62.5 98.8 .. 4,584 0.63 0.91 0.64 –1

l p

106 Cape Verde 0.722 70.7 .. 67 5,727 0.76 0.73 0.68 –14

350 R APPOR T O SULLO SVILUPPO UMANO 2006 1

tabella

Combined gross

Adult enrolment ratio

Life literacy for primary,

Human GDP per

b

expectancy rate secondary and GDP per

development capita

at birth tertiary schools capita

index (HDI) (% ages 15 Life (PPP US$)

value (years) and older) (%) (PPP US$) expectancy Education rank minus

d

index index GDP index HDI rank

a c

HDI rank 2004 2004 2004 2004 2004

g

107 Syrian Arab Republic 0.716 73.6 79.6 63 3,610 0.81 0.74 0.60 8

108 Indonesia 0.711 67.2 90.4 68 3,609 0.70 0.83 0.60 8

o g

109 Viet Nam 0.709 70.8 90.3 63 2,745 0.76 0.81 0.55 12

o

110 Kyrgyzstan 0.705 67.1 98.7 78 1,935 0.70 0.92 0.49 32

g

111 Egypt 0.702 70.2 71.4 76 4,211 0.75 0.73 0.62 –2

g p

112 Nicaragua 0.698 70.0 76.7 70 3,634 0.75 0.75 0.60 2

e, l g

113 Uzbekistan 0.696 66.6 .. 74 1,869 0.69 0.91 0.49 32

g

114 Moldova, Rep. of 0.694 68.1 98.4 70 1,729 0.72 0.89 0.48 33

g

115 Bolivia 0.692 64.4 86.7 87 2,720 0.66 0.87 0.55 7

116 Mongolia 0.691 64.5 97.8 77 2,056 0.66 0.91 0.50 18

g p

117 Honduras 0.683 68.1 80.0 71 2,876 0.72 0.77 0.56 2

g p

118 Guatemala 0.673 67.6 69.1 66 4,313 0.71 0.68 0.63 –11

o g p

119 Vanuatu 0.670 68.9 74.0 64 3,051 0.73 0.71 0.57 –1

g, h h, p

120 Equatorial Guinea 0.653 42.8 87.0 58 20,510 0.30 0.77 0.89 –90

o h p

121 South Africa 0.653 47.0 82.4 77 11,192 0.37 0.80 0.79 –66

e

122 Tajikistan 0.652 63.7 99.5 71 1,202 0.65 0.90 0.41 34

123 Morocco 0.640 70.0 52.3 58 4,309 0.75 0.54 0.63 –15

k g, h

124 Gabon 0.633 54.0 71.0 72 6,623 0.48 0.71 0.70 –43

h p

125 Namibia 0.626 47.2 85.0 67 7,418 0.37 0.79 0.72 –50

g p

126 India 0.611 63.6 61.0 62 3,139 0.64 0.61 0.58 –9

h, m h, r

127 São Tomé and Principe 0.607 63.2 83.1 63 1,231 0.64 0.76 0.42 28

h, m g, h p

128 Solomon Islands 0.592 62.6 76.6 47 1,814 0.63 0.67 0.48 18

h p

129 Cambodia 0.583 56.5 73.6 60 2,423 0.52 0.69 0.53 –4

g h, w

130 Myanmar 0.581 60.5 89.9 49 1,027 0.59 0.76 0.39 33

g

131 Botswana 0.570 34.9 81.2 71 9,945 0.16 0.78 0.77 –73

l g p

132 Comoros 0.556 63.7 .. 46 1,943 0.64 0.53 0.50 8

133 Lao People’s Dem. Rep. 0.553 55.1 68.7 61 1,954 0.50 0.66 0.50 5

134 Pakistan 0.539 63.4 49.9 38 2,225 0.64 0.46 0.52 –6

k y h, r

135 Bhutan 0.538 63.4 47.0 .. 1,969 0.64 0.48 0.50 2

g p

136 Ghana 0.532 57.0 57.9 47 2,240 0.53 0.54 0.52 –9

l h

137 Bangladesh 0.530 63.3 .. 57 1,870 0.64 0.46 0.49 7

h

138 Nepal 0.527 62.1 48.6 57 1,490 0.62 0.51 0.45 13

g, h p

139 Papua New Guinea 0.523 55.7 57.3 41 2,543 0.51 0.52 0.54 –15

l g

140 Congo 0.520 52.3 .. 52 978 0.46 0.72 0.38 25

ac g p

141 Sudan 0.516 56.5 60.9 37 1,949 0.53 0.53 0.50 –2

h, m g, h ad

142 Timor-Leste 0.512 56.0 58.6 72 .. 0.52 0.63 0.39 20

g

143 Madagascar 0.509 55.6 70.7 57 857 0.51 0.66 0.36 26

g

144 Cameroon 0.506 45.7 67.9 62 2,174 0.34 0.66 0.51 –13

p

145 Uganda 0.502 48.4 66.8 66 1,478 0.39 0.67 0.45 7

g, h

146 Swaziland 0.500 31.3 79.6 58 5,638 0.10 0.72 0.67 –50

Low human development g p

147 Togo 0.495 54.5 53.2 55 1,536 0.49 0.54 0.46 3

l p

148 Djibouti 0.494 52.9 .. 24 1,993 0.47 0.52 0.50 –13

g p

149 Lesotho 0.494 35.2 82.2 66 2,619 0.17 0.77 0.54 –26

l g

150 Yemen 0.492 61.1 .. 55 879 0.60 0.51 0.36 18 Indicatori

l g, h

151 Zimbabwe 0.491 36.6 .. 52 2,065 0.19 0.77 0.51 –18

g

152 Kenya 0.491 47.5 73.6 60 1,140 0.37 0.69 0.41 7

p

153 Mauritania 0.486 53.1 51.2 46 1,940 0.47 0.49 0.49 –12 di

l y h, p

154 Haiti 0.482 52.0 .. .. 1,892 0.45 0.50 0.49 –11 sviluppo

l g p

155 Gambia 0.479 56.1 .. 50 1,991 0.52 0.42 0.50 –19

g

156 Senegal 0.460 56.0 39.3 38 1,713 0.52 0.39 0.47 –8 umano

l p

157 Eritrea 0.454 54.3 .. 35 977 0.49 0.50 0.38 9

p

158 Rwanda 0.450 44.2 64.9 52 1,263 0.32 0.61 0.42 –5

l g

159 Nigeria 0.448 43.4 .. 55 1,154 0.31 0.63 0.41 –1 351

R APPOR T O SULLO SVILUPPO UMANO 2006

1

tabella Indice di sviluppo umano

Combined gross

Adult enrolment ratio

Life literacy for primary,

Human GDP per

b

expectancy rate secondary and GDP per

development capita

at birth tertiary schools capita

index (HDI) (% ages 15 Life (PPP US$)

value (years) and older) (%) (PPP US$) expectancy Education rank minus

d

index index GDP index HDI rank

a c

HDI rank 2004 2004 2004 2004 2004

160 Guinea 0.445 53.9 29.5 42 2,180 0.48 0.34 0.51 –30

g, h p

161 Angola 0.439 41.0 67.4 26 2,180 0.27 0.53 0.51 –32

g

162 Tanzania, U. Rep. of 0.430 45.9 69.4 48 674 0.35 0.62 0.32 13

g

163 Benin 0.428 54.3 34.7 49 1,091 0.49 0.40 0.40 –2

g, h

164 Côte d’Ivoire 0.421 45.9 48.7 40 1,551 0.35 0.46 0.46 –15

o g

165 Zambia 0.407 37.7 68.0 54 943 0.21 0.63 0.37 2

o g

166 Malawi 0.400 39.8 64.1 64 646 0.25 0.64 0.31 10

g, h p

167 Congo, Dem. Rep. of the 0.391 43.5 67.2 27 705 0.31 0.54 0.33 6

l p

168 Mozambique 0.390 41.6 .. 49 1,237 0.28 0.47 0.42 –14

p

169 Burundi 0.384 44.0 59.3 36 677 0.32 0.52 0.32 5

l p

170 Ethiopia 0.371 47.8 .. 36 756 0.38 0.40 0.34 1

g p

171 Chad 0.368 43.7 25.7 35 2,090 0.31 0.29 0.51 –39

g, h p

172 Central African Republic 0.353 39.1 48.6 30 1,094 0.24 0.42 0.40 –12

l g, h p

173 Guinea-Bissau 0.349 44.8 .. 37 722 0.33 0.39 0.33 –1

g p

174 Burkina Faso 0.342 47.9 21.8 26 1,169 0.38 0.23 0.41 –17

o

175 Mali 0.338 48.1 19.0 35 998 0.39 0.24 0.38 –11

g

176 Sierra Leone 0.335 41.0 35.1 65 561 0.27 0.45 0.29 1

p`

177 Niger 0.311 44.6 28.7 21 779 0.33 0.26 0.34 –7

Developing countries 0.679 65.2 78.9 63 4,775 0.67 0.72 0.65 ..

Least developed countries 0.464 52.4 63.7 45 1,350 0.46 0.50 0.43 ..

Arab States 0.680 67.3 69.9 62 5,680 0.71 0.66 0.67 ..

East Asia and the Pacific 0.760 70.8 90.7 69 5,872 0.76 0.84 0.68 ..

Latin America and the Caribbean 0.795 72.2 90.2 81 7,964 0.79 0.87 0.73 ..

South Asia 0.599 63.7 60.9 56 3,072 0.64 0.58 0.57 ..

Sub-Saharan Africa 0.472 46.1 63.3 50 1,946 0.35 0.57 0.50 ..

Central and Eastern Europe and the CIS 0.802 68.2 99.2 83 8,802 0.72 0.94 0.75 ..

OECD 0.923 77.8 .. 89 27,571 0.88 0.95 0.94 ..

High-income OECD 0.946 79.0 .. 95 32,003 0.90 0.98 0.96 ..

High human development 0.923 78.0 .. 91 26,568 0.88 0.95 0.93 ..

Medium human development 0.701 67.3 80.5 66 4,901 0.71 0.75 0.65 ..

Low human development 0.427 45.8 57.9 46 1,113 0.35 0.53 0.40 ..

High income 0.942 78.8 .. 94 31,331 0.90 0.97 0.96 ..

Middle income 0.768 70.3 89.9 73 6,756 0.76 0.84 0.70 ..

Low income 0.556 58.7 62.3 54 2,297 0.56 0.58 0.52 ..

World 0.741 67.3 .. 67 8,833 0.71 0.77 0.75 ..

Notes g o

Preliminary national or UNESCO Institute for Data refer to the most recent year available Bank estimates, subject to further revision, were

a The HDI rank is determined using HDI values to the Statistics estimate, subject to further revision. between 1995 and 1999. used: Maldives $4,798 and Suriname $6,552.

h p aa

sixth decimal point. Data refer to a year other than that specified. Estimate is based on regression. Data refer to a year or period other than that

b i q

Data refer to national literacy estimates from Statec 2006. Data refer to nationals enrolled both World Bank 2003. specified, differ from the standard definition or

r

censuses or surveys conducted between 2000 in the country and abroad and thus differ from the Heston, Summers and Aten 2002. Data differ from refer to only part of a country.

ab

and 2005, unless otherwise specified. Due to standard definition. the standard definition. In the absence of an estimate of GDP per capita

j s

differences in methodology and timeliness of For purposes of calculating the HDI, a value of Efforts to produce a more accurate and recent (PPP US$), the Human Development Report

underlying data, comparisons across countries and $40,000 (PPP US$) was applied. estimate are ongoing (see Readers guide and notes Office estimate of $2,331 was used, derived from

k

over time should be made with caution. For more UNICEF 2004. to tables ). A preliminary estimate of $5,700 (PPP the value of GDP in US dollars and the weighted

l

details, see www.uis.unesco.org. In the absence of recent data, estimates from US$) was used. average ratio of PPP US dollars to US dollars in the

c t

In 2006 the United Nations Educational, Scientific UNESCO Institute for Statistics 2003, based on Data are from the Secretariat of the Organization of Arab States.

ac

and Cultural Organization (UNESCO) Institute for outdated census or survey information, were Eastern Caribbean States, based on national sources. Estimates are based primarily on information for

u

Statistics changed its convention for citing the used and should be interpreted with caution: Data are from the Secretariat of the Caribbean Northern Sudan.

ad

reference year of education data to the calendar Bahamas 95, Bangladesh 41, Barbados 100, Community, based on national sources. A national estimate of $1,033 (PPP US$) was used.

umano v

year in which the academic or financial year Cape Verde 76, Comoros 56, Congo 83, Djibouti UNDP 2005a.

w

ends—from 2003/04, for example, to 2004. Heston, Summers and Aten 2001. Data differ from

65, El Salvador 80, Eritrea 57, Ethiopia 42, Fiji Sources

Data for some countries may refer to national or 93, Gambia 38, Guinea-Bissau 40, Haiti 52, Hong the standard definition. Column 1: calculated on the basis of data in columns

sviluppo x

UNESCO Institute for Statistics estimates. Kong, China (SAR) 94, Hungary 99, Lebanon Estimate is based on a bilateral comparison of 6–8; see Technical note 1 for details.

d A positive figure indicates that the HDI rank is 86, Libyan Arab Jamahiriya 82, Mozambique China and the United States (Ruoen and Kai 1995). Column 2: UN 2005a, unless otherwise specified.

y

higher than the GDP per capita (PPP US$) rank, a 46, Nigeria 67, Paraguay 93, Poland 99, Samoa Because the combined gross enrolment ratio was Column 3: UNESCO Institute for Statistics 2006a,

di negative the opposite. (Western) 99, Slovenia 99, Trinidad and Tobago unavailable, the following Human Development unless otherwise specified.

Indicatori e For purposes of calculating the HDI, a value of 98, United Arab Emirates 77, Uruguay 98, Report Office estimates were used: Bhutan 49, Column 4: UNESCO Institute for Statistics 2006c,

99.0% was applied. Uzbekistan 99, Yemen 49 and Zimbabwe 90. Ecuador 75, Haiti 48 and Turkmenistan 75. unless otherwise specified.

f m z

For purposes of calculating the HDI, a value of Data are from national sources. In the absence of an official estimate of GDP per

n

100% was applied. World Bank 2005. capita (PPP US$), the following preliminary World

352 R APPOR T O SULLO SVILUPPO UMANO 2006

3 Monitorare lo sviluppo umano: accrescere le scelte individuali…

tabella Povertà umana e di reddito: paesi in via di sviluppo

MDG

Population

Probability without Children MDG

at birth Adult sustainable under Population below income poverty line

of not illiteracy access to weight HPI-1 rank

Human poverty (%)

b, † †

surviving to rate an improved for age minus

index (HPI-1) a, † †

age 40 water source National

(% ages 15 (% under income

Value $1 a day $2 a day poverty line

(% of cohort) and older) (%) age 5) poverty

c c c c d

Rank rank

HDI rank (%) 2000–05 2004 2004 1996–2004 1990–2004 1990–2004 1990–2003

High human development

22 Hong Kong, China (SAR) .. .. 1.5 .. .. .. .. .. .. ..

e

25 Singapore 7 6.3 1.8 7.5 0 14 .. .. .. ..

e

26 Korea, Rep. of .. .. 2.7 2.0 8 .. 2.0 <2 .. ..

29 Cyprus .. .. 2.8 3.2 0 .. .. .. .. ..

f e

31 Barbados 5 4.5 6.3 .. 0 6 .. .. .. ..

33 Kuwait .. .. 2.5 6.7 .. 10 .. .. .. ..

34 Brunei Darussalam .. .. 2.8 7.3 .. .. .. .. .. ..

36 Argentina 3 4.3 5.0 2.8 4 5 7.0 23.0 .. –16

38 Chile 2 3.7 3.5 4.3 5 1 2.0 9.6 17.0 1

e

39 Bahrain .. .. 3.8 13.5 .. 9 .. .. .. ..

f e

43 Uruguay 1 3.3 4.4 .. 0 5 2.0 5.7 .. 0

e

46 Qatar 13 7.9 4.7 11.0 0 6 .. .. .. ..

e

47 Seychelles .. .. .. 8.2 12 6 .. .. .. ..

48 Costa Rica 4 4.4 3.7 5.1 3 5 2.2 7.5 22.0 –7

f e

49 United Arab Emirates 34 15.9 2.2 .. 0 14 .. .. .. ..

50 Cuba 6 4.7 3.2 0.2 9 4 .. .. .. ..

51 Saint Kitts and Nevis .. .. .. .. 0 .. .. .. .. ..

52 Bahamas .. .. 13.4 .. 3 .. .. .. .. ..

53 Mexico 9 7.2 6.0 9.0 3 8 4.4 20.4 20.3 –10

g

55 Tonga .. .. 5.0 1.1 0 .. .. .. .. ..

e

56 Oman .. .. 3.9 18.6 .. 24 .. .. .. ..

f e

57 Trinidad and Tobago 17 8.8 11.6 .. 9 7 12.4 39.0 21.0 –12

58 Panama 12 7.9 6.8 8.1 10 7 6.5 17.1 37.3 –9

e

59 Antigua and Barbuda .. .. .. .. 9 10 .. .. .. ..

h

61 Malaysia 15 8.3 4.3 11.3 1 11 2.0 9.3 15.5 9

e

63 Mauritius 24 11.3 5.0 15.6 0 15 .. .. .. ..

Medium human development e

64 Libyan Arab Jamahiriya .. .. 4.2 .. .. 5 .. .. .. ..

h, i e

68 Dominica .. .. .. 12.0 3 5 .. .. .. ..

69 Brazil 22 10.1 10.3 11.4 10 6 7.5 21.2 22.0 –5

70 Colombia 10 7.6 8.3 7.2 7 7 7.0 17.8 64.0 –12

e

71 Saint Lucia .. .. 5.9 .. 2 14 .. .. .. ..

h

72 Venezuela, RB 16 8.8 8.2 7.0 17 4 8.3 27.6 31.3 –11

e

74 Thailand 19 9.3 9.9 7.4 1 19 2.0 25.2 13.1 13

75 Samoa (Western) .. .. 6.5 .. 12 .. .. .. .. ..

76 Saudi Arabia .. .. 5.8 20.6 .. 14 .. .. .. ..

f

78 Lebanon 20 9.6 5.7 .. 0 3 .. .. .. ..

81 China 26 11.7 6.9 9.1 23 8 16.6 46.7 4.6 –14

82 Peru 25 11.6 10.3 12.3 17 7 12.5 31.8 49.0 –8

83 Ecuador 18 8.9 8.6 9.0 6 12 15.8 37.2 46.0 –17

84 Philippines 31 15.3 7.2 7.4 15 28 15.5 47.5 36.8 –6

i

85 Grenada .. .. .. 4.0 5 .. .. .. .. ..

86 Jordan 11 7.6 6.4 10.1 3 4 2.0 7.0 11.7 6

87 Tunisia 39 17.9 4.7 25.7 7 4 2.0 6.6 7.6 26

i

88 Saint Vincent and the Grenadines .. .. 6.6 11.9 .. .. .. .. .. ..

umano 89 Suriname 23 10.3 10.1 10.4 8 13 .. .. .. ..

f e

90 Fiji 45 21.3 7.0 .. 53 8 .. .. .. ..

f

sviluppo 91 Paraguay 14 8.3 8.1 .. 14 5 16.4 33.2 21.8 –22

92 Turkey 21 9.8 8.9 12.6 4 4 3.4 18.7 27.0 1

93 Sri Lanka 38 17.7 4.3 9.3 21 29 5.6 41.6 25.0 10

di 94 Dominican Republic 27 11.9 14.1 13.0 5 5 2.5 11.0 28.6 7

Indicatori e

95 Belize .. .. 10.6 .. 9 6 .. .. .. ..

96 Iran, Islamic Rep. of 35 16.4 7.2 23.0 6 11 2.0 7.3 .. 23

358 R APPOR T O SULLO SVILUPPO UMANO 2006 3

tabella

MDG

Population

Probability without Children MDG

at birth Adult sustainable under Population below income poverty line

of not illiteracy access to weight HPI-1 rank

Human poverty (%)

b, † †

surviving to rate an improved for age minus

index (HPI-1) a, † †

age 40 water source National

(% ages 15 (% under income

Value $1 a day $2 a day poverty line

(% of cohort) and older) (%) age 5) poverty

c c c c d

Rank rank

HDI rank (%) 2000–05 2004 2004 1996–2004 1990–2004 1990–2004 1990–2003

98 Maldives 36 16.9 11.4 3.7 17 30 .. .. .. ..

100 Occupied Palestinian Territories 8 6.5 5.3 7.6 8 4 .. .. .. ..

f

101 El Salvador 32 15.7 9.9 .. 16 10 19.0 40.6 48.3 –12

102 Algeria 46 21.5 7.8 30.1 15 10 2.0 15.1 22.6 31

103 Guyana .. .. 18.2 .. 17 14 2.0 .. .. ..

g

104 Jamaica 30 14.8 11.3 20.1 7 4 2.0 13.3 18.7 20

f e

106 Cape Verde 43 18.7 7.6 .. 20 14 .. .. .. ..

107 Syrian Arab Republic 29 14.4 4.6 20.4 7 7 .. .. .. ..

108 Indonesia 41 18.5 11.2 9.6 23 28 7.5 52.4 27.1 9

g

109 Viet Nam 33 15.7 9.4 9.7 15 28 .. .. 28.9 ..

111 Egypt 44 20.0 7.8 28.6 2 9 3.1 43.9 16.7 18

112 Nicaragua 40 18.0 10.1 23.3 21 10 45.1 79.9 47.9 –28

115 Bolivia 28 13.9 16.0 13.3 15 8 23.2 42.2 62.7 –20

116 Mongolia 42 18.5 13.3 2.2 38 13 27.0 74.9 35.6 –15

117 Honduras 37 17.2 15.8 20.0 13 17 20.7 44.0 48.0 –11

118 Guatemala 48 22.9 15.9 30.9 5 23 13.5 31.9 56.2 7

g e

119 Vanuatu 49 24.7 8.9 26.0 40 20 .. .. .. ..

120 Equatorial Guinea 69 38.1 47.7 13.0 57 19 .. .. .. ..

g

121 South Africa 53 30.9 43.3 17.6 12 12 10.7 34.1 .. 11

123 Morocco 59 33.4 8.6 47.7 19 9 2.0 14.3 19.0 37

124 Gabon 50 27.3 32.6 .. 12 12 .. .. .. ..

125 Namibia 57 32.5 45.4 15.0 13 24 34.9 55.8 .. –14

126 India 55 31.3 16.6 39.0 14 47 34.7 79.9 28.6 –14

127 São Tomé and Principe .. .. 17.1 .. 21 13 .. .. .. ..

e

128 Solomon Islands .. .. 14.1 .. 30 21 .. .. .. ..

129 Cambodia 73 39.3 28.3 26.4 59 45 34.1 77.7 35.9 –1

130 Myanmar 47 21.6 21.2 10.1 22 32 .. .. .. ..

131 Botswana 93 48.3 69.1 18.8 5 13 23.5 50.1 .. 22

f

132 Comoros 56 31.6 15.5 .. 14 25 .. .. .. ..

133 Lao People’s Dem. Rep. 63 36.0 28.0 31.3 49 40 27.0 74.1 38.6 –3

134 Pakistan 65 36.3 16.1 50.1 9 38 17.0 73.6 32.6 10

135 Bhutan 71 39.0 18.0 .. 38 19 .. .. .. ..

136 Ghana 58 33.1 27.7 42.1 25 22 44.8 78.5 39.5 –18

f

137 Bangladesh 85 44.2 15.9 .. 26 48 36.0 82.8 49.8 5

138 Nepal 68 38.1 17.6 51.4 10 48 24.1 68.5 30.9 4

e

139 Papua New Guinea 75 40.5 22.4 42.7 61 35 .. .. 37.5 ..

f

140 Congo 51 27.9 33.6 .. 42 14 .. .. .. ..

e

141 Sudan 54 31.3 27.0 39.1 30 17 .. .. .. ..

142 Timor-Leste .. .. 25.5 .. 42 46 .. .. .. ..

143 Madagascar 66 36.3 27.8 29.3 50 42 61.0 85.1 71.3 –20

144 Cameroon 61 35.6 43.9 32.1 34 18 17.1 50.6 40.2 6

145 Uganda 62 36.0 41.6 33.2 40 23 .. .. 37.7 ..

146 Swaziland 97 52.5 74.3 20.4 38 10 .. .. .. ..

Low human development h

147 Togo 72 39.2 31.0 46.8 48 25 .. .. 32.3 .. Indicatori

f

148 Djibouti 52 30.0 30.6 .. 27 18 .. .. .. ..

149 Lesotho 89 47.5 67.6 17.8 21 18 36.4 56.1 .. 8

f

150 Yemen 77 40.6 18.8 .. 33 46 15.7 45.2 41.8 21 di

f

151 Zimbabwe 88 46.0 65.9 .. 19 13 56.1 83.0 34.9 –1 sviluppo

152 Kenya 60 35.5 44.8 26.4 39 20 22.8 58.3 52.0 1

153 Mauritania 81 41.0 30.5 48.8 47 32 25.9 63.1 46.3 9 umano

f h

154 Haiti 74 39.4 34.4 .. 46 17 53.9 78.0 65.0 –10

f

155 Gambia 86 44.7 27.8 .. 18 17 59.3 82.9 57.6 –5

156 Senegal 84 44.0 26.6 60.7 24 23 22.3 63.0 33.4 18 359

R APPOR T O SULLO SVILUPPO UMANO 2006

3

tabella Povertà umana e di reddito: paesi in via di sviluppo

MDG

Population

Probability without Children MDG

at birth Adult sustainable under Population below income poverty line

of not illiteracy access to weight HPI-1 rank

Human poverty (%)

b, † †

surviving to rate an improved for age minus

index (HPI-1) a, † †

age 40 water source National

(% ages 15 (% under income

Value $1 a day $2 a day poverty line

(% of cohort) and older) (%) age 5) poverty

c c c c d

Rank rank

HDI rank (%) 2000–05 2004 2004 1996–2004 1990–2004 1990–2004 1990–2003

f

157 Eritrea 70 38.1 27.6 .. 40 40 .. .. 53.0 ..

158 Rwanda 67 37.3 45.5 35.1 26 27 51.7 83.7 60.3 –12

f

159 Nigeria 76 40.6 46.0 .. 52 29 70.8 92.4 34.1 –17

160 Guinea 96 52.0 30.0 70.5 50 21 .. .. 40.0 ..

161 Angola 79 40.9 48.1 32.6 47 31 .. .. .. ..

162 Tanzania, U. Rep. of 64 36.3 44.4 30.6 38 22 57.8 89.9 35.7 –19

163 Benin 90 47.8 30.0 65.3 33 23 30.9 73.7 29.0 14

164 Côte d’Ivoire 82 41.5 42.3 51.3 16 17 14.8 48.8 .. 26

g

165 Zambia 87 45.6 60.1 32.0 42 23 75.8 94.1 72.9 –10

g

166 Malawi 83 43.0 56.3 35.9 27 22 41.7 76.1 65.3 0

167 Congo, Dem. Rep. of the 80 40.9 45.4 32.8 54 31 .. .. .. ..

f

168 Mozambique 94 48.9 50.9 .. 57 24 37.8 78.4 69.4 11

169 Burundi 78 40.7 46.3 40.7 21 45 54.6 87.6 36.4 –8

f

170 Ethiopia 98 55.3 39.5 .. 78 47 23.0 77.8 44.2 26

171 Chad 100 57.9 45.2 74.3 58 28 .. .. 64.0 ..

172 Central African Republic 91 47.8 56.2 51.4 25 24 66.6 84.0 .. –3

f

173 Guinea-Bissau 92 48.2 42.9 .. 41 25 .. .. .. ..

174 Burkina Faso 101 58.3 38.9 78.2 39 38 27.2 71.8 46.4 21

g

175 Mali 102 60.2 37.3 81.0 50 33 72.3 90.6 63.8 1

176 Sierra Leone 95 51.9 47.0 64.9 43 27 .. 74.5 70.2 ..

h

177 Niger 99 56.4 41.4 71.3 54 40 60.6 85.8 63.0 3

d Sources

Notes Income poverty refers to the share of the population outdated census or survey information, were used

† Column 1:

living on less than $1 a day. All countries with an

Denotes indicators used to calculate the human poverty and should be interpreted with caution: Bangladesh determined on the basis of the HPI-1 values

income poverty rate of less than 2% were given equal

index (HPI-1). For further details, see Technical note 1. 58.9, Barbados 0.3, Cape Verde 24.3, Comoros in column 2.

a Column 2:

rank. The rankings are based on countries for which 43.8, Congo 17.2, Djibouti 34.5, El Salvador 20.3,

Data refer to the probability at birth of not surviving calculated on the basis of data in columns

data are available for both indicators. A positive figure

to age 40, multiplied by 100. Eritrea 43.3, Ethiopia 58.5, Fiji 7.0, Gambia 62.2, 3–6; see Technical note 1 for details.

b Column 3:

indicates that the country performs better in income

Data refer to national literacy estimates from Guinea-Bissau 60.4, Haiti 48.1, Lebanon 13.5, UN 2005b.

Column 4:

poverty than in human poverty, a negative the opposite.

censuses or surveys conducted between 2000 Mozambique 53.5, Nigeria 33.2, Paraguay 7.0, calculated on the basis of data on adult

e Data refer to a year or period other than that

and 2005, unless otherwise specified. Due to Trinidad and Tobago 1.5, United Arab Emirates 22.7, literacy rates from UNESCO Institute for Statistics 2006a.

Column 5:

specified, differ from the standard definition or refer

differences in methodology and timeliness of Uruguay 2.3, Yemen 51.0 and Zimbabwe 10.0. UN 2006c, based on a joint effort by the United

h

to only part of a country.

underlying data, comparisons across countries and Data refer to a period other than that specified. Nations Children’s Fund and the World Health Organization.

f i Column 6:

Data refer to the most recent year available between

over time should be made with caution. For more Data are from the Secretariat of the Caribbean UNICEF 2005.

Columns 7–9:

1995 and 1999.

details, see www.uis.unesco.org. Community, based on national sources. World Bank 2006.

g

c Column 10:

In the absence of recent data, estimates from

Data refer to the most recent year available during calculated on the basis of data in columns

UNESCO Institute for Statistics 2006a, based on

the period specified. 1 and 7.

HPI-1 ranks for 102 developing countries and areas

1 Uruguay 21 Turkey 42 Mongolia 84 Senegal

63 Lao People’s Dem. Rep.

2 Chile 22 Brazil 85 Bangladesh

43 Cape Verde 64 Tanzania, U. Rep. of

3 Argentina 23 Suriname 44 Egypt 65 Pakistan 86 Gambia

24 Mauritius 45 Fiji 66 Madagascar 87 Zambia

4 Costa Rica

5 Barbados 25 Peru 46 Algeria 67 Rwanda 88 Zimbabwe

6 Cuba 26 China 47 Myanmar 68 Nepal 89 Lesotho

7 Singapore 48 Guatemala 90 Benin

27 Dominican Republic 69 Equatorial Guinea

28 Bolivia 49 Vanuatu 70 Eritrea

8 Occupied Palestinian 91 Central African

Territories 50 Gabon 71 Bhutan Republic

29 Syrian Arab Republic

9 Mexico 30 Jamaica 51 Congo 72 Togo 92 Guinea-Bissau

10 Colombia 31 Philippines 52 Djibouti 73 Cambodia 93 Botswana

11 Jordan 74 Haiti 94 Mozambique

32 El Salvador 53 South Africa

12 Panama 54 Sudan 75 Papua New Guinea 95 Sierra Leone

33 Viet Nam

umano 13 Qatar 55 India 76 Nigeria 96 Guinea

34 United Arab Emirates

14 Paraguay 56 Comoros 77 Yemen 97 Swaziland

35 Iran, Islamic Rep. of

sviluppo 15 Malaysia 36 Maldives 57 Namibia 78 Burundi 98 Ethiopia

37 Honduras 58 Ghana 79 Angola 99 Niger

16 Venezuela, RB 59 Morocco 100 Chad

38 Sri Lanka 80 Congo, Dem. Rep. of the

17 Trinidad and Tobago

di 18 Ecuador 39 Tunisia 60 Kenya 81 Mauritania 101 Burkina Faso

Indicatori 19 Thailand 40 Nicaragua 61 Cameroon 102 Mali

82 Côte d’Ivoire

20 Lebanon 41 Indonesia 62 Uganda 83 Malawi

360 R APPOR T O SULLO SVILUPPO UMANO 2006


PAGINE

23

PESO

723.92 KB

AUTORE

Atreyu

PUBBLICATO

+1 anno fa


DESCRIZIONE DISPENSA

Dispense della Prof.ssa Annunziata Nobile al corso di Demografia dei paesi meno sviluppati. Contiene il metodo per calcolare i principali indici demografici di sviluppo tra cui: Indice di Sviluppo Umano (ISU), Indice dell'aspettativa di vita, Indice dell'istruzione, Indice del Pil, Indice di Povertà umana per i paesi in via di sviluppo (IPU-1), Indice di povertà umana per i paesi OCSE selezionati (IPU-2), Indice di Sviluppo di genere (ISG), Empowerment di genere (MEG). Sono infine inserite delle tabelle che illustrano gli ultimi indici rilevati suddivisi per singoli stati.


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in relazioni internazionali
SSD:
A.A.: 2011-2012

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Demografia dei paesi meno sviluppati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Roma Tre - Uniroma3 o del prof Nobile Annunziata.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Demografia dei paesi meno sviluppati

Riassunto esame Demografia, prof. Nobile, libro consigliato Storia minima della popolazione del mondo
Appunto
Politiche di popolazione e migrazioni, Bussini - Conferenze internazionali
Appunto
Indici di sviluppo umano - Modalità di calcolo
Dispensa
Demografia dei paesi meno sviluppati - corso completo
Appunto