• Latino
  • mi servirebbe una versione di valerio massimo

    closed post
Dadina
Dadina - Erectus - 70 Punti
Rispondi Cita Salva
ciao! avrei bisogno della traduzione di una versione di valerio massimo!
TITOLO Un re straniero accolto a Roma
Prima frase NE AEGYPTUS QUIDEM ROMANAE HUMANITATIS EXPERS FUIT.
Ultima frase HIS GRADIBUS OFFICIORUM IACENTEM AD REGIUM FASTIGIUM EREXIT EFFECITQUE UT PLUS SPEI IN AUXILIO POPULI ROMANI QUAM METUS IN SUA FORTUNA REPONERET.
alkalewi
alkalewi - Genius - 6460 Punti
Rispondi Cita Salva

la versione è per caso questa qui???

Ne Aegyptus quidem Romanae humanitatis expers fuit. Rex eius Ptolomaeus a minore fratre regno spoliatus petendi auxilii gratia cum paucis admodum seruis squalore obsitus Romam uenerat ac se in hospitium Alexandrini pictoris contulerat. id postquam senatui relatum est, accersito iuuene quam potuit accurata excusatione usus est, quod nec quaestorem illi more maiorum obuiam misisset nec publico eum hospitio excepisset, eaque non sua neglegentia, sed ipsius subito et clandestino aduentu facta dixit et illum e curia protinus ad publicos penates deduxit hortatusque est ut depositis sordibus adeundi ipsius diem peteret. quin etiam curae habuit ut ei munera per quaestorem cotidie darentur. his gradibus officiorum iacentem ad regium fastigium erexit effecitque ut plus spei in auxilio populi Romani quam metus in sua fortuna reponeret.

Dadina
Dadina - Erectus - 70 Punti
Rispondi Cita Salva
si si si!!!grandissimo!
pukketta
pukketta - Mito - 72506 Punti
Rispondi Cita Salva
ma nn l'hai tradotta alka?
Dadina
Dadina - Erectus - 70 Punti
Rispondi Cita Salva
C'è qualche problema?
Mario
Mario - Genius - 37169 Punti
Rispondi Cita Salva

De humanitate et clementia. 5.1.init. Liberalitati quas aptiores comites quam humanitatem et clementiam dederim, quoniam idem genus laudis expetunt? quarum prima inopia, proxima occupatione, tertia ancipiti fortuna praestatur, cumque nescias quam maxime probes, eius tamen commendatio praecurrere uidetur, cui nomen ex ipso numine quaesitum est. 5.1.1 Ante omnia autem humanissima et clementissima senatus acta referam. qui, cum Carthaginiensium legati ad captiuos redimendos in urbem uenissent, protinus his nulla pecunia accepta reddidit iuuenes numerum duum milium et septingentorum et xl trium ð expletissimos rerum tantum hostium exercitum dimissum, tantam pecuniam contemptam, tot Punicis iniuriis ueniam datam: ipsos legatos obstipuisse arbitror ac secum dixisse "o munificentiam gentis Romanae deorum benignitati aequandam! o etiam nostram legationem supra uota felicem! nam quod beneficium numquam dedissemus, accepimus". Illud quoque non paruum humanitatis senatus indicium est: Syphacem enim, quondam opulentissimum Numidiae regem, captiuum in custodia Tiburi mortuum publico funere censuit efferendum, ut uitae dono honorem sepulturae adiceret. consimilique clementia in Perse usus est: nam cum Albae, in quam custodiae causa relegatus erat, decessisset, quaestorem misit, qui eum publico funere efferret, ne regias reliquias iacere inhonoratas pateretur. Hostibus haec et miseris et fato functis officia erogata, illa amicis et felicibus et uiuis tributa sunt. confecto Macedonico bello Musochanes Masinissae filius cum equitibus, quos in praesidium Romanorum adduxerat, ab imperatore Paulo ad patrem remissus tempestate classe dispersa Brundisium aeger delatus est. quod ubi senatus cognouit, continuo illo quaestorem ire iussit, cuius cura et hospitium adulescenti expediretur et omnia, quae ad ualitudinem opus essent, praeberentur inpensaeque liberaliter cum ipsi tum toti comitatui praestarentur, naues etiam ut prospicerentur, quibus se bene ac tuto cum suis in Africam traiceret. equitibus singulas libras argenti et quingenos sestertios dari imperauit. quae tam prompta et tam exquisita patrum conscriptorum humanitas efficere potuit ut, etiamsi expirasset adulescens, aequiore animo desiderium eius pater toleraret. Idem senatus, cum ad gratulandum sibi Prusian Bithyniae regem Perse deuicto uenire audisset, obuiam illi P- Cornelium Scipionem quaestorem Capuam misit censuitque ut ei domus Romae quam optima conduceretur et copiae non solum ipsi, sed etiam comitibus eius publice praeberentur, in eoque excipiendo tota urbs unius humani amici uultum habuit. itaque qui amantissimus nostri uenerat, duplicata erga nos beniuolentia in regnum suum reuersus est. Ne Aegyptus quidem Romanae humanitatis expers fuit. Rex eius Ptolomaeus a minore fratre regno spoliatus petendi auxilii gratia cum paucis admodum seruis squalore obsitus Romam uenerat ac se in hospitium Alexandrini pictoris contulerat. id postquam senatui relatum est, accersito iuuene quam potuit accurata excusatione usus est, quod nec quaestorem illi more maiorum obuiam misisset nec publico eum hospitio excepisset, eaque non sua neglegentia, sed ipsius subito et clandestino aduentu facta dixit et illum e curia protinus ad publicos penates deduxit hortatusque est ut depositis sordibus adeundi ipsius diem peteret. quin etiam curae habuit ut ei munera per quaestorem cotidie darentur. his gradibus officiorum iacentem ad regium fastigium erexit effecitque ut plus spei in auxilio populi Romani quam metus in sua fortuna reponeret. 5.1.2 Atque ut ab uniuersis patribus conscriptis ad singulos ueniam, L- Cornelius consul primo Punico bello, cum Olbiam oppidum cepisset, pro quo fortissime dimicans Hanno dux Carthaginiensium occiderat, corpus eius e tabernaculo suo amplo funere ex tulit nec dubitauit hostis exequias ipse celebrare, eam demum uictoriam et apud deos et apud homines minimum inuidiae habituram credens, quae quam plurimum humanitatis habuisset. 5.1.3 Quid de Quintio Crispino loquar, cuius mansuetudinem potentissimi adfectus, ira atque gloria, quatere non potuerunt? Badium Campanum et hospitio benignissime domi suae exceperat et aduersa ualitudine correptum adtentissima cura recreauerat. a quo post illam nefariam Campanorum defectionem in acie ad pugnam prouocatus, cum et uiribus corporis et animi uirtute aliquanto esset superior, monere ingratum quam uincere maluit: nam 'quid agis' inquit, 'demens, aut quo te praua cupiditas transuersum rapit? parum habes publica impietate furere, nisi etiam priuata lapsus fueris? unus uidelicet tibi Romanorum Quintius placet, in quo sceleste exerceas arma, cuius penatibus et honoris uicissitudinem et salutem tuam debes! at me foedus amicitiae diique hospitales, sancta nostro sanguini, uestris pectoribus uilia pignora, hostili certamine congredi tecum uetant. quin etiam, si in concursu exercituum fortuito umbonis mei inpulsu prostratum agnouissem, adplicatum iam ceruicibus tuis mucronem reuocassem. tuum ergo crimen sit hospitem occidere uoluisse, meum non eris hospes occisus. proinde aliam qua occidas dexteram quaere, quoniam mea te seruare didicit'. dedit utrique caeleste numen debitum exitum, si quidem in eo proelio Badius obtruncatus est, Quintius insigni pugna clarus euasit. 5.1.4 Age, M- Marcelli clementia quam clarum quamque memorabile exemplum haberi debet! qui captis ab se Syracusis in arce earum constitit, ut urbis modo opulentissimae, tunc adflictae fortunam ex alto cerneret. ceterum casum eius lugubrem intuens fletum cohibere non potuit. quem si quis ignarus uiri aspexisset, alterius uictoriam esse credidisset. itaque, Syracusana ciuitas, maxima clade tua aliquid admixtum gratulationis habuisti, quia, si tibi incolumem stare fas non erat, leniter sub tam mansueto uictore cecidisti. 5.1.5 Q- uero Metellus Celtibericum in Hispania gerens bellum, cum urbem Centobrigam obsideret et iam admota machina partem muri, quae sola conuelli poterat, disiecturus uideretur, humanitatem propinquae uictoriae praetulit: nam cum Rhoetogenis filios, qui ad eum transierat, Centrobigenses machinae ictibus obiecissent, ne pueri in conspectu patris crudeli genere mortis consumerentur, quamquam ipse Rhoetogenes negabat esse inpedimento quominus etiam per exitium sanguinis sui expugnationem perageret, ab obsidione discessit. quo quidem tam clementi facto etsi non unius ciuitatis moenia, omnium tamen Celtiberarum urbium animos cepit effecitque ut ad redigendas eas in dicionem populi Romani non multis sibi obsidionibus opus esset. 5.1.6 Africani quoque posterioris humanitas speciose lateque patuit: expugnata enim Carthagine circa ciuitates Siciliae litteras misit, ut ornamenta templorum suorum a Poenis rapta per legatos recuperarent inque pristinis sedibus reponenda curarent. beneficium dis pariter atque hominibus acceptum! 5.1.7 Huic facto par eiusdem uiri humanitas. a quaestore suo hastae subiectos captiuos uendente puer eximiae formae et liberalis habitus missus est. de quo cum explorasset Numidam esse, orbum relictum a patre, educatum apud auunculum Masinissam, eo ignorante inmaturam aduersus Romanos ingressum militiam, et errori illius ueniam dandam et amicitiae regis fidissimi populo Romano debitam uenerationem tribuendam existimauit. itaque puerum anulo fibulaque aurea et tunica laticlauia Hispanoque sagulo et ornato equo donatum datis qui eum prosequerentur equitibus ad Masinissam misit, eos uictoriae maximos fructus ratus, dis ornamenta, hominibus sanguinem suum restituere. 5.1.8 L- etiam Pauli in tali genere laudis memoria adprehendenda est. qui, cum Persen parui temporis momento captiuum ex rege ad se adduci audisset, occurrit ei Romani imperii decoratus ornamentis conatumque ad genua procumbere dextera manu adleuauit et Graeco sermone ad spem exhortatus est. introductum etiam in tabernaculum lateri suo proximum in consilio sedere iussit nec honore mensae indignum iudicauit. proponatur in conspicuo acies, qua prostratus est Perses, et harum rerum, quas retuli, contextus, utro magis spectaculo delectentur homines dubitabunt: nam si egregium est hostem abicere, non minus tamen laudabile infelicis scire misereri. 5.1.9 Haec L- Pauli humanitas admonet me ne de Cn- Pompei clementia taceam. regem Armeniae Tigranem, qui et per se magna cum populo Romano bella gesserat et infestissimum urbi nostrae Mitridatem Ponto pulsum uiribus suis protexerat, in conspectu suo diutius iacere supplicem passus non est, sed benignis uerbis recreatum diadema, quod abiecerat, capiti reponere iussit certisque rebus imperatis in pristinum fortunae habitum restituit, aeque pulchrum esse iudicans et uincere reges et facere. 5.1.10 Quam praeclarum tributae humanitatis specimen Cn- Pompeius, quam miserabile desideratae idem euasit exemplum! nam qui Tigranis tempora insigni regio texerat, eius caput tribus coronis triumphalibus spoliatum in suo modo terrarum orbe nusquam sepulturae locum habuit, sed abscisum a corpore inops rogi nefarium Aegyptiae perfidiae munus portatum est etiam ipsi uictori miserabile: ut enim id Caesar aspexit, oblitus hostis soceri uultum induit ac Pompeio cum proprias tum et filiae suae lacrimas reddidit, caput autem plurimis et pretiosissimis odoribus cremandum curauit. quod si non tam mansuetus animus diuini principis extitisset, paulo ante Romani imperii columen habitum (sic mortalium negotia fortuna uersat) inhumatum iacuisset. Catonis quoque morte Caesar audita et se illius gloriae inuidere et illum suae inuidisse dixit patrimoniumque eius liberis ipsius incolume seruauit. et hercule diuinorum Caesaris operum non parua pars Catonis salus fuisset. 5.1.11 M- etiam Antoni animus talis humanitatis intellectu non caruit: M- enim Bruti corpus liberto suo sepeliendum tradidit, quoque honoratius cremaretur, inici ei suum paludamentum iussit, iacentem hostem deposito aestimans odio: cumque interceptum a liberto paludamentum conperisset, ira percitus protinus in eum animaduertit hac ante praefatione usus: 'quid? tu ignorasti cuius tibi uiri sepulturam conmisissem'? fortem piamque eius uictoriam Philippii campi libenter uiderunt, sed ne ista quidem generosissimae indignationis uerba inuiti audierunt.


CHAPITRE I - DE L'HUMANITÉ ET DE LA CLÉMENCE Exemples chez les Romains. Quelles compagnes seront mieux assorties à la libéralité, que l'humanité et la clémence ? Elles aspirent au même genre de gloire : la première soulage l'indigence, la deuxième prévient les besoins, la troisième sauve un ennemi d'une position critique. Quoiqu'on se trouve embarrassé de décider entre elles, il semble cependant que l'avantage appartient à celle qui tire son nom d'un attribut même de la divinité. 1. Je vais rappeler avant tout les traits les plus éclatants de l'humanité et de la clémence du sénat. Des députés carthaginois vinrent à Rome pour traiter du rachat des prisonniers de leur nation ; le sénat les leur rendit aussitôt, sans rançon, tout jeunes qu'ils étaient, au nombre de deux mille sept cent quarante-trois. A la vue d'une telle armée d’ennemis rendue à la liberté, de tant d'argent dédaigné, de tant d'injures pardonnées aux Carthaginois, les députés, sans doute, saisis d'étonnement n'ont pu s'empêcher de s'écrier en eux-mêmes : "O munificence romaine ! bonté qui n'a d'égale que celle des dieux ! ô bonheur de notre ambassade nos voeux ! ce que nous n'aurions jamais accordé, nous venons de le recevoir. (An de R. 552.) Le trait suivant n'atteste pas moins l'humanité du sénat. Syphax, ce roi de Numidie autrefois si puissant, devenu prisonnier des Romains, était mort en prison à Tibur : le sénat fit célébrer ses funérailles aux frais du trésor public ; après lui avoir fait grâce de la vie, il voulut encore honorer sa sépulture. Il montra la même clémence envers Persée. Informé que ce prince était mort à Albe, où il avait été relégué comme prisonnier, le sénat y envoya un questeur pour lui rendre les devoirs funèbres aux frais de la république ; il ne put souffrir que les restes d'un roi fussent privés des honneurs du tombeau. (An de R. 586.) Tels furent les devoirs rendus par le sénat à des rois ennemis et malheureux, même après leur mort : voici sa générosité envers des rois amis, heureux et vivants. La guerre de Macédoine terminée, Paul-Emile renvoya Musicanès, fils de Masinissa, au roi son père, avec les cavaliers qu'il avait amenés au secours des Romains. La flotte fut dispersée par la tempête, et le jeune prince amené malade à Brindes. Sitôt que le sénat en fut informé, il dépêcha un questeur, chargé d'assurer l'hospitalité à Musicanès, de lui fournir tous les secours nécessaires au rétablissement de sa santé, de pourvoir libéralement tant à sa dépense qu'à celle de toute sa suite, de lui procurer même des vaisseaux pour le transporter commodément et en sûreté en Afrique, lui et les siens. Il fit donner à chaque cavalier une livre d'argent et une somme de cinq cents sesterces (cent francs). Cette humanité du sénat, cet empressement, cette tendre sollicitude, étaient capables, si le jeune prince avait succombé à sa maladie, d'adoucir les regrets de son père et de les rendre plus supportables. (An de R. 585.) Le même corps, apprenant que Prusias, roi de Bithynie, venait pour le féliciter de la défaite de Persée, envoya au-devant de lui jusqu'à Capoue, P. Cornelius Scipion, l'un des questeurs : il donna ordre de louer pour ce prince la plus belle maison qu'il serait possible de trouver à Rome, de prendre, dans le trésor public, de quoi fournir et à sa dépense et à celle de sa suite. La ville tout entière lui fit l'accueil d'un ami généreux. Venu à Rome avec une amitié sincère pour la république, il retourna dans son royaume, pénétré pour elle d'une affection doublement profonde. (An de R. 586.) L'Égypte même ressentit les effets de l'humanité romaine. Son roi Ptolémée, chassé du trône par son jeune frère, vint à Rome, sans autre cortège qu'un très petit nombre d'esclaves, sous les dehors de la misère, et se logea chez un peintre, natif d'Alexandrie. Quand le sénat en reçut la nouvelle, il le fit venir, et s'excusa soigneusement de n'avoir pas, conformément aux usages de la république, envoyé un questeur à sa rencontre ; de ne lui avoir point procuré l'hospitalité au nom de l'Etat. Il l'assura que ce n'était point indifférence : il avait ignoré son arrivée subite et presque clandestine ; et au sortir même de l'assemblée, il le fit conduire dans une maison, où il fut logé au nom de la république, l'exhortant à quitter cet extérieur, indigne de son rang, et à demander une audience pour être ente : il eut même le soin de lui faire parvenir, chaque jour, quelque présent par la main d'un questeur. Toutes ces attentions furent comme autant de degrés par lesquels il l'éleva de la plus triste humiliation jusqu'au trône, et lui apprit qu'il avait plus à espérer de l'appui du peuple romain, qu'à redouter de sa propre fortune. (An de R. 590.) 2. Laissant le corps entier des sénateurs, considérons chacun d'eux individuellement. Pendant la première guerre punique, le consul L. Cornélius, ayant pris la ville d'Olbia, fit de magnifiques obsèques à Hannon, général carthaginois, qui était mort en combattant vaillamment pour la défense de cette place. Il n'hésita pas à célébrer en personne les funérailles d'un ennemi, persuadé que l'éclat de sa victoire, tempéré par une si grande humanité, exciterait moins l'envie des dieux et des hommes. (An de R. 494.) 3. Que dirai-je de Quinctius Crispinus, dont l'humanité demeura invincible à deux passions très puissantes, le ressentiment et l'amour de la gloire ? Badius le Campanien lui avait des obligations : il avait trouvé chez lui une généreuse hospitalité ; il devait à ses soins attentifs la guérison d'une maladie dont il fut attaqué pendant son séjour dans sa maison. Néanmoins, après l'affreuse défection des Campaniens, rencontrant Quinctius sur un champ de bataille, il le provoqua au combat ; mais celui-ci, quoique supérieur et en force et courage, aima mieux lui reprocher son ingratitude que de le vaincre. "Insensé, lui dit-il, que prétends-tu faire ? dans quel délire te précipite une coupable ambition ? C'est peu de partager la démence impie de ta nation, si tu ne te laisses encore emporter par la tienne ! Parmi les Romains, Quinctius est donc le seul que tu choisis pour être l'objet de tes coups sacrilèges, lui dont l'hospitalité t'a procuré des distinctions et t'a sauvé la vie ! Quant à moi, les lois de l'hospitalité et ses dieux tutélaires, objet de vénération pour un Romain, de mépris pour vos coeurs dégradés, me défendent d'engager avec toi une lutte sanglante. Bien plus, si dans la mêlée je t'avais reconnu renversé fortuitement du choc de mon bouclier, mon épée, déjà levée sur ta tête, se serait arrêtée à l'instant. Je te laisse donc l'opprobre d'avoir voulu tuer ton hôte ; je ne m'associerai pas à ton infamie en donnant au mien le coup mortel. Va chercher une autre main pour t'arracher la vie ; la mienne ne sut jamais que sauver tes jours." Le ciel rendit à chacun la justice qu'il méritait : Badius perdit la vie dans cette bataille ; Quinctius en sortit couvert de gloire. (An de R. 541.) 4. Et la clémence de Marcellus, quel éclatant et mémorable exemple ne nous offre-t-elle pas ! Après avoir pris Syracuse, il monta sur la citadelle pour considérer de cette hauteur le destin d'une ville, naguère si florissante, alors tristement déchue. A la vue de son sort déplorable, il ne put retenir ses larmes. Qui l'eût aperçu dans ce moment sans le reconnaître, ne l'eût pas pris pour le vainqueur. Ainsi, malheureuse cité de Syracuse, ton affreux désastre fut mêlé de quelque consolation : si ton arrêt était prononcé, si ta chute était inévitable, du moins elle fut adoucie par l'extrême humanité du vainqueur. (An de R. 541.) 5. Q. Métellus, pendant la guerre des Celtibères en Espagne, faisait le siège d'une place nommée Centobrica. Déjà une machine de guerre menaçait le rempart, et il allait renverser le seul pan de muraille qu'il fût possible d'entamer ; mais l'humanité le fit renoncer à une victoire prochaine. Les assiégés venaient d'exposer aux coups de la machine les enfants de Réthogène, l'un de leurs concitoyens qui était passé de son côté : Metellus ne voulut pas voir des enfants périr d'une mort si cruelle sous les yeux de leur père ; et, quoique Réthogène déclarât qu'il faisait, sans regret, le sacrifice de son sang pour le succès de l'attaque, il abandonna le siège. Si cet acte de clémence le fit échouer devant les remparts d'une place, elle lui gagna les coeurs de toutes les villes de Celtibérie, et lui procura l'avantage de les soumettre au peuple romain, sans avoir à faire tant de sièges (An de R. 611.) 6. Je citerai aussi le second Scipion l'Africain. Les effets de son humanité brillèrent au loin avec gloire. Quand il eut pris Carthage, il écrivit aux villes de Sicile d'envoyer des députés pour réclamer les ornements enlevés autrefois de leurs temples par les Carthaginois, et les rétablir dans leurs anciennes places ; libéralité également agréable aux dieux et aux hommes ! (An de R. 607.) 7. Le même Scipion nous fournit encore un trait d'humanité non moins honorable. Son questeur, faisant la vente publique des prisonniers, remarqua parmi eux un enfant d'une beauté rare et d'un extérieur distingué : il le lui envoya. Scipion prit des informations à son sujet ; il découvrit qu'il était Numide et orphelin, qu'il avait été élevé chez Masinissa, son oncle, à l'insu duquel il s'était engagé avant l'âge pour combattre les Romains. Il crut devoir lui pardonner son erreur et rendre un juste hommage à l'amitié d'un roi si fidèle au peuple romain : en conséquence il fit présent à l'enfant d'un anneau, d'une agrafe d'or, d'un laticlave, d'une casaque à l'espagnole, et d'un cheval tout harnaché ; il lui donna ensuite une escorte de cavalerie qui le conduisit à Masinissa. Il pensait que le plus noble usage de la victoire était de rendre aux dieux les ornements de leurs temples, et aux rois leur propre sang. (An de R. 544.) 8. Je dois aussi, dans un pareil sujet, faire mention de Paul-Emile. A la nouvelle que Persée, tombé en un instant du faîte de la dignité royale dans la captivité, était amené devant lui, il se présenta à sa rencontre avec les ornements d'un général romain. Ce prince voulut se prosterner à ses genoux ; il l'en empêcha en lui tendant la main, et l'exhorta, en langue grecque, à prendre courage. Il le conduisit dans sa tente, le fit asseoir à ses côtés dans le conseil, et ne dédaigna pas même de l'admettre à sa table. Représentez-vous, d'un côté, la bataille où Persée fut précipité du trône, de l'autre, la réception que le vainqueur vient de lui faire ; vous serez embarrassé de dire lequel des deux spectacles vous charme davantage. En effet, s'il est beau de renverser un ennemi, il n'est pas moins glorieux de savoir compatir à son infortune. (An de R. 580.) 9. Ce trait d'humanité de Paul-Emile m'avertit de ne point oublier la clémence de Cn. Pompée. Tirgrane, ce roi d'Arménie qui, non content d'avoir fait par lui-même des guerres terribles au peuple romain, avait encore prêté son appui au plus implacable ennemi de la république, à Mithridate chassé du royaume de Pont, vint se prosterner en suppliant aux pieds de Pompée. Mais celui-ci ne put le laisser dans cette attitude humiliante ; il lui adressa des paroles de bienveillance, le rassura, l'obligea de remettre sur sa tête le diadème qu'il avait jeté par terre, et, à quelques conditions près qu'il lui imposa, il le rétablit dans la plénitude de son ancienne fortune, trouvant également glorieux et de vaincre les rois et de les créer. (An de R. 687.) 10. Quel exemple frappant que ce grand homme, aussi admirable par son humanité envers les autres que digne de compassion par l'inhumanité dont il fut la victime ! Il avait placé sur la tête de Tigrane le bandeau royal et sa tête, à lui-même, dépouillée de trois couronnes triomphales, ne trouva pas de sépulture dans tout cet univers soumis naguère à sa puissance. Détachée du corps, privée des honneurs funèbres, on l'apporta, présent infâme de la perfidie égyptienne, au vainqueur ému de compassion. A cet aspect, César, oubliant son inimitié, ne se souvint plus que du titre de beau-père ; il versa des larmes sur Pompée et pour lui-même et pour sa fille ; il fit brûler cette tête avec les parfums les plus précieux. Si l'âme de ce héros eût été moins compatissante, on eût vu (tant la fortune se joue du sort des mortels ! ) un grand homme, tout à l'heure le soutien de l'empire, demeurer sans sépulture. (An de R. 705) César dit encore, en apprenant la mort de Caton : J'envie sa gloire, et lui m'a envié la mienne. Il conserva aux enfants de cet illustre citoyen toute la succession de leur père : et de toutes les divines actions de César, la moins glorieuse n'eût pas été celle de sauver Caton. (An de R. 707.) 11. Marc Antoine, lui aussi, ne fut pas inaccessible aux sentiments d'humanité. Il chargea son affranchi d'ensevelir le corps de M. Brutus, et, pour honorer davantage ses funérailles, il commanda qu'on mît sur lui sa cotte d'armes : il avait cessé de le haïr après sa mort, et ne voyait plus en lui un ennemi, mais un citoyen. Apprenant ensuite que l'affranchi avait soustrait la cotte d'armes, il s'emporta contre lui, et le fit punir, en lui disant : "Quoi ! ignorais-tu quel était celui dont je t'avais confié la sépulture ?" Si les dieux avaient applaudi au courage d'Antoine dans les champs de Philippes, et à la pieuse victoire qu'il y remporta, ils ne purent entendre avec déplaisir ces mots inspirés par une généreuse indignation.
Para come sempre :lol...cmq dovresti selezionare
alkalewi
alkalewi - Genius - 6460 Punti
Rispondi Cita Salva

ecco risolto il problema
non l'ho tradotta perchè c'era solo in francese
Para..........pensaci tu:!!!

Mario
Mario - Genius - 37169 Punti
Rispondi Cita Salva
Povero para ;)!
IPPLALA
IPPLALA - Mito - 101142 Punti
Rispondi Cita Salva
Seleziona ciò che serve...
Dadina
Dadina - Erectus - 70 Punti
Rispondi Cita Salva
ehm...cosa devo fare ora?
Mario
Mario - Genius - 37169 Punti
Rispondi Cita Salva
Aspettare
Dadina
Dadina - Erectus - 70 Punti
Rispondi Cita Salva
ok... grazie millemila!
Mario
Mario - Genius - 37169 Punti
Rispondi Cita Salva
Prego...e asp para!
paraskeuazo
paraskeuazo - Genius - 74907 Punti
Rispondi Cita Salva

Marò eccone un altra, l'ho localizzata, mò siamo a quota 6 di testi francesi tra i vari thread :O_o:O_o

L'Égypte même ressentit les effets de l'humanité romaine. Son roi Ptolémée, chassé du trône par son jeune frère, vint à Rome, sans autre cortège qu'un très petit nombre d'esclaves, sous les dehors de la misère, et se logea chez un peintre, natif d'Alexandrie. Quand le sénat en reçut la nouvelle, il le fit venir, et s'excusa soigneusement de n'avoir pas, conformément aux usages de la république, envoyé un questeur à sa rencontre ; de ne lui avoir point procuré l'hospitalité au nom de l'Etat. Il l'assura que ce n'était point indifférence : il avait ignoré son arrivée subite et presque clandestine ; et au sortir même de l'assemblée, il le fit conduire dans une maison, où il fut logé au nom de la république, l'exhortant à quitter cet extérieur, indigne de son rang, et à demander une audience pour être ente : il eut même le soin de lui faire parvenir, chaque jour, quelque présent par la main d'un questeur. Toutes ces attentions furent comme autant de degrés par lesquels il l'éleva de la plus triste humiliation jusqu'au trône, et lui apprit qu'il avait plus à espérer de l'appui du peuple romain, qu'à redouter de sa propre fortune

Dadina
Dadina - Erectus - 70 Punti
Rispondi Cita Salva
qualcosa c'ho capito ma x il resto...nebbia totale...!!!

Pagine: 12

Questo topic è bloccato, non sono ammesse altre risposte.
Come guadagno Punti nel Forum? Leggi la guida completa