• Greco
  • versione senofonte (210511)

    closed post best answer
giuliocaminuti
giuliocaminuti - Ominide - 8 Punti
Salva
salve potreste tradurmi queste versioni di greco

1)Ο δε Κυρος υπολαβων τους φευγοντας, συλλεξας στρατευμα επολιορκει Μιλητον και κατα γην και κατα θαλατταν και επειρατο καταγειν τους εκπεπτωκοτας. Και αυτη αυ αλλη προφασις ην αυτω του αθροιζειν στρατευμα. Προς δε βασιλεα πεμπων ηξιου, αδελφος ων αυτου, δοθηναι οι ταυτας τας πολεις μαλλον η Τισσαφερνην αρχειν αυτων, και η μητηρ συνεπραττεν αυτω ταυτα· ωστε βασιλευς την μεν προς εαυτον επιβουλην ουκ ησθανετο, Τισσαφερνει δε ενομιζε πολεμουντα αυτον αμφι τα στρατευματα δαπαναν ωστε ουδεν ηχθετο αυτων πολεμουντων. Και γαρ ο Κυρος απεπεμπε τους γιγνομενους δασμους βασιλει εκ των πολεων ων Τισσαφερνης ετι ετυγχανεν εχων. Αλλο δε στρατευμα αυτω συνελεγετο εν Χερρονησω τη κατ' αντιπερας Αβυδου τονδε τον τροπον. Κλεαρχος Λακεδαιμονιος φυγας ην τουτω συγγενομενος ο Κυρος ηγασθη τε αυτον και διδωσιν αυτω μυριους δαρεικους. Ο δε λαβων το χρυσιον στρατευμα συνελεξεν απο τουτων των χρηματων και επολεμει εκ Χερρονησου ορμωμενος τοις θραξι τοις υπερ Ελλησποντον οικουσι και ωφελει τους Ελληνας· ωστε και χρηματα συνεβαλλοντο αυτω εις την τροφην των στρατιωτων αι Ελλησποντιακαι πολεις εκουσαι. Τουτο δ' αυ ουτω τρεφομενον ελανθανεν αυτω το στρατευμα.

2)Αριστιππος δε ο Θετταλος ξενος ων ετυγχανεν αυτω, και πιεζομενος υπο των οικοι αντιστασιωταιν ερχεται προς τον Κυρον και αιτει αυτον εις δισχιλιους ξενους τριων μηνων μισθον, ως ουτως περιγενομενος αν των αντιτασιωτων. Ο δε Κυρος διδωσιν αυτω εις τετρακισχιλιους και εξ μηνων μισθον, και δειται αυτου μη προσθεν καταλυσαι προς τους αντιστασιωτας πριν αν αυτω συμβουλευσηται. Ουτω δε αυ το εν Θετταλια ελανθανεν αυτω τρεφομενον στρατευμα. Προξενον δε τον Βοιωτιον ξενον οντα εκελευσε λαβοντα ανδρας οτι πλειστους παραγενεσθαι, ως εις Πισιδας βουλομενος στρατευεσθαι, ως πραγματα παρεχοντων των Πισιδων τη εαυτου χωρα. Σοφαινετον δε τον Στυμφαλιον και Σωκρατην τον Αχαιον, ξενους οντας και τουτους, εκελευσεν ανδρας λαβοντας ελθειν οτι πλειστους, ως πολεμησων Τισσαφερνει συν τοις φυγασι τοις Μιλησιων. Και εποιουν ουτως ουτοι.

3)καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος παρελαύνων αὐτὸς σὺν Πίγρητι τῷ ἑρμηνεῖ καὶ ἄλλοις τρισὶν ἢ τέτταρσι τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη· κἂν τοῦτ', ἔφη, νικῶμεν, πάνθ' ἡμῖν πεποίηται. ὁρῶν δὲ ὁ Κλέαρχος τὸ μέσον στῖφος καὶ ἀκούων Κύρου ἔξω ὄντα τοῦ Ἑλληνικοῦ εὐωνύμου βασιλέα (τοσοῦτον γὰρ πλήθει περιῆν βασιλεὺς ὥστε μέσον τῶν ἑαυτοῦ ἔχων τοῦ Κύρου εὐωνύμου ἔξω ἦν) ἀλλ' ὅμως ὁ Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας, φοβούμενος μὴ κυκλωθείη ἑκατέρωθεν, τῷ δὲ Κύρῳ ἀπεκρίνατο ὅτι αὐτῷ μέλει ὅπως καλῶς ἔχοι. καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ τὸ μὲν βαρβαρικὸν στράτευμα ὁμαλῶς προῄει, τὸ δὲ Ἑλληνικὸν ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων. καὶ ὁ Κῦρος παρελαύνων οὐ πάνυ πρὸς αὐτῷ στρατεύματι κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀποβλέπων εἴς τε τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς φίλους. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος, πελάσας ὡς συναντῆσαι ἤρετο εἴ τι παραγγέλλοι· ὁ δ' ἐπιστήσας εἶπε καὶ λέγειν ἐκέλευε πᾶσιν ὅτι καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σφάγια καλά.

grazie :)
Tony83
Tony83 - Mito - 30579 Punti
Salva
1 - Ciro, dopo aver accolto gli esuli, dopo aver radunato un esercito, assediò Mileto per terra e per mare e cercò di ricondurre indietro quelli che erano stati banditi. Fu questo ancora per lui un altro pretesto per reclutare un esercito. Inviando messaggi al re affermava che, essendo suo fratello, gli venissero affidate queste città piuttosto che Tissaferne le governasse, e la madre lo appoggiava in queste cose: sicché il re non si accorgeva del complotto contro di lui, e riteneva che Ciro spendesse nel reclutamento delle truppe per combattere Tissaferne né era affatto malcontento che si combattessero tra loro. E infatti Ciro inviava al Re i tributi delle città che Tissaferne ancora aveva in suo potere. Un altro esercito veniva reclutato nel Chersoneso di fronte ad Abido in questo modo. Clearco era un esule di Sparta, Ciro, entrato in rapporti con lui, ne rimase colpito e gli donò diecimila darici. Egli, dopo aver ricevuto l'oro, radunò un esercito con questo denaro e, partendo dal Chersoneso, mosse guerra ai Traci di oltre Ellesponto e difese i Greci; sicché le città dell'Ellesponto gli versarono volontariamente denaro per il mantenimento delle truppe. Per cui così questo esercito veniva mantenuto segretamente per lui.

Aggiunto 13 minuti più tardi:

2 - Aristippo il Tessalo era per caso suo ospite e, molestato in patria dal partito avversario, giunse da Ciro e gli chiese una paga di tre mesi per duemila mercenari in quanto così pensava di avere la meglio sugli avversari. Allora, Ciro gli diede sei mesi di paga per quattromila mercenari e gli chiese di non fare la pace con i suoi avversari senza essersi prima consigliato con lui. Così un altro esercito, questo di Tessaglia, veniva segretamente mantenuto per lui.
Invitò inoltre Prosseno il beota come ospite portando quanto più uomini potesse col pretesto di condurre una spedizione contro i Pisidi, in quanto davano noia alla sua provincia. Invitò a venire da lui anche Sefeneto di Stimfalo e Socrate d'Acheo, suoi ospiti anche questi, portando quanti più uomini col pretesto di far guerra a Tissaferne con l'aiuto degli esuli di Mileto. E questi ordini vennero eseguiti.

Aggiunto 18 minuti più tardi:

3 - In quel frangente Ciro in persona, mentre cavalcava lungo il fronte insieme all’interprete Pigrete e ad altri tre o quattro, gridò a Clearco di guidare l'esercito verso il mezzo dei nemici, perché lì sarebbe stato il re: «Se vinciamo in quel punto», disse, «per noi è fatta».
Ma Clearco, vedendo il nerbo centrale dell’esercito nemico e sentendo da Ciro che il re era al di là dell’ala sinistra greca (il re infatti prevaleva per numero d’uomini al punto che, pur tenendo il centro dei propri effettivi, rimaneva al di là della sinistra di Ciro) comunque Clearco non volle staccare l’ala destra dal fiume, temendo di venir circondato dai due lati, e a Ciro rispose che ci pensava lui a preparare tutto per bene.
Nel frattempo l’esercito barbaro avanzava in linea, mentre il contingente greco si teneva ancora nello stesso punto, ingrossato man mano dalle truppe che ancora sopraggiungevano. E Ciro, passando davanti all’esercito a una certa distanza, scrutava entrambi i fronti, volgendo lo sguardo ora verso i nemici ora verso i suoi.
Vistolo dall'ala greca, l’ateniese Senofonte, spinse il cavallo ad incontrarlo e gli chiese se avesse qualche ordine da comunicargli. Ciro si fermò e gli ordinò di dire a tutti che i sacrifici erano favorevoli e favorevoli i presagi delle vittime.

;)
Questo topic è bloccato, non sono ammesse altre risposte.
Come guadagno Punti nel Forum? Leggi la guida completa
In evidenza
Classifica Mensile
Vincitori di agosto
Vincitori di agosto

Come partecipare? | Classifica Community

Community Live

Partecipa alla Community e scala la classifica

Vai al Forum | Invia appunti | Vai alla classifica

tiscali

tiscali Tutor 22891 Punti

VIP
Registrati via email